คะแนนสภาพร่างกายแม่โค | Thai Livestock | วัว
   
  • Visitor Count: 19,370