การจัดการแปลงหญ้า

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

คำถามที่โดนถามอยู่ประจำ และผมก็ยินดีตอบ ถูกบ้างผิดบ้างตามความเข้าใจ
ควรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เมื่อไหร่
ช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกคือต้นฤดูฝน (ฟฤษภาคมและมิถุนายน)
ต้องปลูกในช่วงที่ดินมีความชื้น หลังฝนตกควรปลูกทันที
หากดินที่ระดับความลึก 50 ซม. จากผิวดิน มีความชื้นดีจะทำให้เมล็ดมีความงอกดี
หากดินจากระดับความลึก 20 ซม. แห้งไม่ควรปลูก ควรรอฝนตกอีกรอบ
เมล็ดพันธุ์จะงอกภายใน 7 - 10 วัน หลังปลูก
ในปีแรกหญ้าจะเจริญเติบโตเร็วกว่าถั่ว แต่ปกติถั่วจะโตทันหญ้าในปีที่สอง
ข้อควรระวัง
ระหว่างเดือนสิงหาคม - กลางเดือนกันยายน มักจะมีฝนตกหนัก หากปลูกหญ้าในช่วงนี้อาจจะทำให้เมล็ดพันธุ์มีอัตราความงอกต่ำเนื่องจากการพังทลายของดินและเมล็ดพันธุ์ถูกน้ำพัดหนี

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

YO MERCY wrote:
คำถามที่โดนถามอยู่ประจำ และผมก็ยินดีตอบ ถูกบ้างผิดบ้างตามความเข้าใจ
ควรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เมื่อไหร่
ช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกคือต้นฤดูฝน (ฟฤษภาคมและมิถุนายน)
ต้องปลูกในช่วงที่ดินมีความชื้น หลังฝนตกควรปลูกทันที
หากดินที่ระดับความลึก 50 ซม. จากผิวดิน มีความชื้นดีจะทำให้เมล็ดมีความงอกดี
หากดินจากระดับความลึก 20 ซม. แห้งไม่ควรปลูก ควรรอฝนตกอีกรอบ
เมล็ดพันธุ์จะงอกภายใน 7 - 10 วัน หลังปลูก
ในปีแรกหญ้าจะเจริญเติบโตเร็วกว่าถั่ว แต่ปกติถั่วจะโตทันหญ้าในปีที่สอง
ข้อควรระวัง
ระหว่างเดือนสิงหาคม - กลางเดือนกันยายน มักจะมีฝนตกหนัก หากปลูกหญ้าในช่วงนี้อาจจะทำให้เมล็ดพันธุ์มีอัตราความงอกต่ำเนื่องจากการพังทลายของดินและเมล็ดพันธุ์ถูกน้ำพัดหนี

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับพันธุ์หญ้าที่เราจะปลูก
1. หยอดเป็นแถว กรณีที่เมล็ดพันธุ์หญ้าชนิดนั้นมีราคาสูงหรือสถานที่ที่ใช้ปลูกไม่สามารถใช้รถเข้าไปไถได้
2. หญ้าบางชนิดสามารถปลูกด้วยต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ ยกล่องขึ้นแล้วทำการปลูก
3. หว่านเมล็ดในแปลงที่เตรียมดินแล้ว แปลงหญ้าที่มีพื้นที่ปลูกกว้างๆ

แปลงหญ้าควรมีส่วนประกอบของหญ้าและถั่วที่เหมาะสมกับลักษณะของดินและสภาพของพื้นที่
การจะเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยเลี้ยงหรือเกี่ยวให้กินขึ้นอยู่กับจำนวนสัตว์ ขนาดของแปลงหญ้าและแรงงานที่มีอยู่

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

หญ้าพันธุ์ดีเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีคำนี้เคยผ่านหูกันบ้างหรือเปล่าครับ
ผมแบ่งพื้นที่การปลูกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
ที่ดอนหมายถึงพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี
ที่ลุ่มหมายถึงพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

หญ้ารูซี่
ปลูกง่ายทั้งจากเมล็ดและต้นพันธุ์ โตเร็วและให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพสูง มีอายุหลายปีถ้ามีการดูแลรักษาดี เหมาะทั้งกับการปล่อยเลี้ยง และเกี่ยวให้กิน เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด

หญ้ากินนี หญ้ากินนีสีม่วง
มีลำต้นสูงและให้ผลผลิตสูง เหมาะสำหรับการเลี้ยงแบบเกี่ยวให้กิน ต้องเกี่ยวหรือตัดทุก 35 - 50 วัน

หญ้าขน
มีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถขยายพันธุ์โดยใช้ต้นพันธุ์เท่านั้น เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความชื้นสูงและมีน้ำขัง

พื้นที่ของเพื่อนสมาชิกท่านใดเหมาะสำหรับการปลูกหญ้าแบบใหนลองพิจรณาดูครับ

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

การปลูกถั่วผสมหญ้า จะทำให้ได้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น
ข้อดีของพืชตะกูลถั่ว
1.รากของพืชตระกูลถั่วสามารถสะสมธาตุไนโตรเจนได้เองจากอากาศ
2.หญ้าที่ปลูกผสมกับถั่วสามารถใช้ธาตุไนโตรเจนจากถั่วได้ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตของหญ้าสูงขึ้น
3.ถั่วมีสารโปรตีนสูงกว่าหญ้า ซึ่งเมื่อสัตว์ได้กินจะทำให้เจริญเติบโตดีกว่าหญ้าอย่างเดียว

เท่าที่ผมทราบในบ้านเรามีถั่วอยู่ 2 ประเภทคือ
1.ถั่วพันธุ์เลื้อย
2.ถั่วพันธุ์ที่ต้นมีลักษณะเป็นทรงพุ่ม

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

ทีนี้มาดูอัตราของการใช้เมล็ดพันธุ์กันบ้างครับ
ควรใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 2 กก. / ไร่ หากปลูกปลายฤดูฝนหรือเมล็ดมีความงอกต่ำ ควรเพิ่มอัตราเมล็ดพันธุ์เป็น 3 กก. / ไร่
หากปลูกถั่วโดยการหว่าน ถ้าจะให้ผลดีควรหว่านในอัตรา 2 กก. / ไร่ แต่ถ้าจะปลูกถั่วผสมหญ้าในแปลงเดียวกันให้ใช้อัตรา หญ้า 1 กก. + ถั่ว 1 กก. เพราะถั่วมีอัตราการงอกน้อยกว่าหญ้า

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

เพื่อนสมาชิกท่านอื่นสามารถแชร์ประสพการณ์ในกระทู้นี้ได้เลยนะครับ เพื่อเพื่อนชาววัวจะได้ลดต้นทุนในการผลิต จะตัดแปะ คัดลอกก็ได้ครับ จะได้ไม่ต้องมาค่อยนั่งหากัน ยินดีครับผม

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

เช้านี้มาต่อกันอีกหน่อยก็แล้วกัน
การเตรียมดิน
ควรเริ่มไถดินช่วงต้นฤดูฝนในเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม เพราะช่วงนั้นดินจะมีความชื้นพอเพียง หว่านปุ๋ยหินฟอสเฟต 50 - 100 กก. / ไร่
ไถดินทันทีเมื่อหน้าดินมีความชื้นลึกถึง 50 ซม. ไถดินอีกครั้งหากแปลงมีวัชพืชมาก ขนเศษวัชพืชออกจากแปลงเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชมีการเจริญเติบโตอีก
คราดดินแล้วปลูกทันที หากดินขรุขระมากควรคราดทางขวางอีกครั้ง
หากปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ในที่ที่เคยทำนามาเป็นเวลานาน ควรไถดินให้ลึก เพื่อทำให้ดินดานชั้นล่างแตก ซึ่งจะทำให้ดินมีการระบายน้ำดีขึ้น
อันนี้สำคัญการเตรียมดินควรทำให้หน้าดินเรียบพอสมควร

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

เมื่อปลูกเสร็จแล้วหญ้าขึ้นแล้วถึงเวลาเร่งผลผลิตโดยการใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยคอก
เป็นปุ๋ยที่ได้จากมูลวัวในคอกของเราและที่สำคัญเราไม่ต้องซื้อ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้อินทรีย์วัตถุในดินสูงขึ้น และทำให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดี ใช้ปุ๋ยคอกในแปลงที่ปลูกหญ้าเป็นแถวจะทำให้กำจัดวัชพืชง่ายขึ้น

ปุ๋ยเคมี
หลังจากตัดหญ้าทุกครั้งควรใส่ปุ๋ยยูเรียในอัตรา 10 กก. / ไร่ หากแปลงหญ้ามีสีเหลืองแสดงว่าขาดธาตุไนโตรเจน ควรใส่ปุ๋ยยูเรีย แต่หากมีการปลูกถั่วรวมกับหญ้าในสัดส่วนที่เหมาะสม ถั่วจะให้ธาตุไนโตรเจนแก่หญ้าเองโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยยูเรียอีก
สำหรับถั่วควรหว่านปุ๋ยทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต (สูตร 0 - 46 - 0 ) ในเดือนฟฤษภาคมของทุกปีในอัตรา 20 กก. / ไร่

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

3dd
User offline. Last seen 7 years 32 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 1111
Points: 0

ขอบคุณครับ ว่าจะปลูกอยู่พอดี Big smile Big smile

________________

ชวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน

________________

ชวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

หาความรู้เพิ่มเติมในการจัดการระบบแปลงหญ้าตามมาดูกันแบบละเอียดได้ที่
http://www.thailivestock.com/category/cattle-handling/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

Counter

  • Visitor Count: 74,142