การประกวดแกะเนื้อ

rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

ตัวย่างฟาร์มที่มาประกวด

rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

รปที่1

1_resize.JPG
rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

2

2_resize.JPG
rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

ขั้นตอนก่อนไปประกวดต้องอาบน้ำทำความสะอาดอยากให้เห็นคนที่อาบน้ำให้แกะ

3_resize.JPG
rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

รูปอาบน้ำแกะ

4_resize.JPG
rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

การตัดขน1

5_resize.JPG
rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

2

6_resize.JPG
rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

3

6_resize.JPG
rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

ขออภัยครับลงรูปซ้ำ

7.1_resize.JPG
rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

ตัดขนรูปสุดท้าย

7_resize.JPG
rukruk
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 98
Points: 0

หลังจากตัดขน อาบน้ำ แต่งขนขั้นสุดท้ายและเป่าให้แห้ง

8_resize.JPG

Counter

  • Visitor Count: 4,411