การเลี้ยงแม่โคในระยะต่างๆ

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 14 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

ปีนี้เริ่มต้นเชิงวิชาการหน่อย หลายท่านทราบแล้ว แต่อีกหลายท่านยังไม่เคยทราบมาก่อน ขอเริ่มที่เรื่องแม่โคก่อนเลยแล้วกันนะครับ ท่านใดมีเทคนิคหรือมีความรู้ในด้านนี้สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้นะครับ เพื่อพี่น้องชาววัวด้วยกัน ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วย ความรู้น้อยแต่อยากโม้...งุงิ๊ งุงิ๊

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 14 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

ระยะที่ 1 จากคลอดลูก ถึง 3-4 เดือนหลังคลอด ซึ่งเป็นระยะผสมพันธุ์จนถึงตั้งท้อง
ระยะนี้เป็นระยะก่อนผสมพันธุ์ เมื่อผสมติดแล้วจะเริ่มตั้งท้องและแม่โคยังผลิตน้ำนมเลี้ยงลูกที่ยังติดแม่อยู่ การให้อาหารมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับแม่โคระยะนี้ เพราะแม่โคต้องการอาหารสำหรับฟื้นฟูระบบอวัยวะสืบพันธุ์และผลิตน้ำนมดังกล่าว หากแม่โคมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจะทำให้การผสมติดดีขึ้นและลดระยะห่างของการให้ลูกลง แต่การทำให้โคเพิ่มน้ำหนักโดยให้อาหารข้นเสริมต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ถ้าให้แม่โคได้กินหญ้าอ่อนในแปลง 3-4 สัปดาห์ก่อนถึงฤดูผสมพันธุ์ แม่โคจะเริ่มทำน้ำหนักเพิ่มขึ้น และมีการผสมพันธุ์ดีขึ้น เมื่อแม่โคคลอดแล้วจะกินอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 14 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

เมื่อคลอดแล้วปกติแม่โคจะกลับเป็นสัดอีกภายใน 30 - 50 วัน แต่ควรผสมหลัง 60 วัน การผสมภายใน 40 วันหลังคลอดอาจมีปัญหาทำให้เกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ควรผสมหลัง 60 วัน การที่จะให้แม่โคให้ลูกปีละตัว แม่โคจะต้องได้รับการผสมอีกภายใน 80 วัน ถ้าแม่โคผอมจะกลับเป็นสัดช้าลง

แม่โคจะผสมติดได้จะต้องอยู่ในระยะที่เป็นสัดซึ่งเป็นระยะที่แม่โคจะแสดงอาการมีอารมณ์ทางเพศและพร้อมที่จะยอมให้ผสม แม่โคที่เป็นสัดจะมีอาการกระวนกระวายกว่าปกติ ไล่ขึ้นทับตัวอื่นหรือยอมให้ตัวอื่นขึ้นทับ อวัยวะเพศจะบวมกว่าปกติ ผนังด้านในช่องคลอดเมื่อใช้เมือเปิดออกดูจะมีสีชมพูออกแดง ในช่วงต้นของการเป็นสัดอาจมีเมือกใสๆ ไหลออกมาก ในช่วงหลังๆ น้ำเมือกจะข้นและเหนียวขึ้น แม่โคจะเป็นสัดอยู่นานประมาณ 24 - 36 ช.ม. ถ้าไม่ได้รับการผสมหรือผสมไม่ติด อีกประมาณ 20 - 22 วัน (เฉลี่ย 21 วัน) จะกลับเป็นสัดใหม่อีก

ช่วงการเป็นสัดได้แก่ระยะการเป็นสัดจากครั้งก่อนถึงครั้งหลัง ช่วงการเป็นสัดของโคเฉลี่ย 21 วัน แต่แม่โคในฝูงประมาณ 84% จะมีช่วงการเป็นสัดในระยะ 18 - 24 วัน อีก 5% เป็นสัดก่อน 18 วัน และ 11% เป็นหลัง 24 วัน การเก็บประวัติการเป็นสัดของแม่โคจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยสังเกตการเป็นสัดของแม่โคที่ใช้การผสมเทียมและการจูงผสม

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 14 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

วิธีการผสมเทียมที่นำน้ำเชื้อพ่อพันธุ์มาผสมกับแม่พันธุ์ที่เป็นสัด โดยผู้ที่ทำการผสมเทียมจะสอดหลอดฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในอวัยวะเพศของแม่โคที่เป็นสัด ปกติจะสอดหลอดผ่านคอมดลูก (cervic) เข้าไปปล่อยน้ำเชื้อในมดลูกของแม่โค

การผสมเทียมมีข้อดี คือ
1) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อและเลี้ยงโคพ่อพันธุ์
2) ในกรณีฟาร์มปรับปรุงพันธุ์ที่ต้องใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงละตัว ต้องแบ่งแปลงหญ้าตามจำนวนฝูงดังกล่าว แต่ถ้าใช้ผสมเทียม ไม่จำเป็นต้องแบ่งแปลงมากขนาดนั้น
3) สามารถเก็บสถิติในการผสมและรู้กำหนดวันคลอดที่ค่อนข้างแน่นอน
4) สามารถใช้น้ำเชื้อโคพันธุ์ดีจากที่ต่างๆ ได้สะดวก ทำให้ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์เร็วขึ้น
5) ถ้าใช้ควบคู่กับฮอร์โมนควบคุมการเป็นสัด จะทำให้การจัดการเกี่ยวกับการผสมสะดวกขึ้น

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 14 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

ข้อเสียของการผสมเทียม คือ
1) ต้องใช้แรงงานสังเกตการเป็นสัดหรือใช้โคตรวจจับการเป็นสัด
2) ต้องใช้คอกและอุปกรณ์ในการผสมเทียม เสียเวลาต้อนแยกโคไปผสมในขณะที่มีลูกติดแม่โคอยู่
3) แปลงเลี้ยงควรใกล้บริเวณผสมเทียม มิฉะนั้นจะเสียเวลาต้อนโคจากแปลงที่ไกล
4) เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนหรือฝึกอบรมคนผสมเทียมของฟาร์มเอง
5) อัตราการผสมติดขึ้นอยู่กับความสามารถในการตรวจจับการเป็นสัดและความชำนาญของคนผสม
6) เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำเชื้อ

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 14 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

การจูงผสม เป็นการผสมโดยจูงพ่อพันธุ์มาผสมกับแม่พันธุ์หรือจูงแม่พันธุ์มาผสมกับพ่อพันธุ์ การผสมโดยวิธีนี้ควรแยกพ่อพันธุ์ออกเลี้ยงต่างหาก เพราะจะทำให้พ่อพันธุ์มีสุขภาพสมบูรณ์ดี และพ่อพันธุ์สามารถผสมกับแม่พันธุ์ได้จำนวนมากกว่าการใช้คุมฝูง แต่มีข้อเสียคือผู้เลี้ยงต้องคอยสังเกตการเป็นสัดเอง ปกติพ่อโคสามารถใช้ผสมได้สัปดาห์ละ 5 ครั้ง หากมีการเลี้ยงดูที่ดี

เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงแม่โครายละประมาณ 5 - 10 แม่ การที่จะเลี้ยงพ่อพันธุ์ไว้ใช้คุมฝูงอาจะไม่คุ้มกับการลงทุน เพราะพ่อโค 1 ตัว สามารถใช้คุมฝูงได้ 25 - 50 ตัว ดังที่กล่าวมา หากอยู่นอกเขตบริการผสมเทียม จึงควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วจัดซื้อหรือจัดหาพ่อพันธุ์มาประจำกลุ่ม เมื่อแม่โคเป็นสัดจึงนำแม่โคมารับการผสมจากพ่อโค เจ้าของแม่โคอาจต้องเสียค่าบริการให้การผสมบ้าง เพราะผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์

แม่โคที่จะผสมกับพ่อโคจะต้องปราศจากโรคแท้งติดต่อ (หรือโรคบรูเซลโลซีส) ดังนั้น พ่อโคและแม่โคของสมาชิกกลุ่มทุกตัวจะต้องได้รบัการตรวจโรคและปลอดโรคแท้งติดต่อ เพราะหากพ่อพันธุ์เป็นโรคแล้วจะแพร่โรคให้แม่โคทุกตัวที่ได้รับการผสมด้วย

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 14 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

ระยะที่ 2 การเลี้ยงแม่โคตั้งท้องระยะ 4-6 เดือนเป็นระยะที่ลูกโคโตเต็มที่แล้วและเตรียมตัวหย่านม หากลูกโคกินหญ้าและอาหารได้เก่งแล้ว แม่โคก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำรุงร่างกายเท่านั้น ระยะนี้ความต้องการอาหารเพื่อเลี้ยงลูกในท้องยังน้อยอยู่ แม่โคจึงต้องการอาหารน้อยกว่าระยะอื่น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโดยให้อาหารคุณภาพต่ำได้ ถ้าให้อาหารคุณภาพดีอาจทำให้แม่โคอ้วนเกินไป แต่ก็ควรระวังอย่าให้แม่โคผอม ควรมีไขมันสะสมอยู่บ้าง

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 14 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

Shock Shock

ง่า......... อ่านแล้วมันคุ้นๆวุ๊ย
Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 14 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

ระยะที่ 3 การเลี้ยงแม่โคระยะ 90 วันก่อนคลอด เป็นระยะที่สำคัญอีกระยะหนึ่งของแม่โค เพราะเป็นระยะที่ลูกในท้องเจริญเติบโตถึง 70-80% และแม่โคเตรียมตัวให้นมด้วย ถ้าให้อาหารคุณภาพไม่ดี แม่โคจะสูญเสียน้ำหนัก ซึ่งจะทำให้การกลับเป็นสัดหลังคลอดช้าลง มีผลทำให้ไม่ได้ลูกปีละตัว ระยะนี้ควรให้แม่โคมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยน้ำหนักที่จะสูญเสียเมื่อคลอด โดยเฉพาะโคสาวเป็นสิ่งจำเป็นมาก แม่โคท้องใกล้คลอดจะกินอาหารน้อยกว่าเมื่อไม่ท้อง 12-13% แต่การกินอาหารจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังคลอด ดังนั้นระยะนี้จึงจำเป็นต้องให้อาหารคุณภาพดี หรือหากจำเป็นต้องให้อาหารเสริมเพื่อชดเชยจำนวนอาหารที่แม่โคกินน้อยลง ถ้าให้อาหารพลังงานไม่เพียงพอจะมีผลทำให้อัตราการผสมติดต่ำ อัตราการตายของลูกโคเมื่อคลอดและหย่านมสูง น้ำหนักลูกโคเมื่อคลอดและหย่านมต่ำ ดังนั้น ควรแยกเลี้ยงดูต่างหาก ให้โคได้กินอาหารคุณภาพดีและทำให้แม่โคฟื้นตัวหลังคลอดได้เร็ว

ที่มาข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 14 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

lsadmin wrote:
Shock Shock

ง่า......... อ่านแล้วมันคุ้นๆวุ๊ย
Big smile

แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้นะครับ พี่ไก่ ช่วยๆกันครับ เรื่องเก่ามาเล่าใหม่ถ้าเป็นเรื่องดีผมว่ามีแต่คนอย่างฟังครับผม

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 15 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

ขอภาพประกอบด้วยจิ ตาโยโย่พุงโย๊โย้..คริคริ..ล้อเล่นคะ

ยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลย!!!!!!!!!!!!!!!! ขอปรบมือให้ดังๆๆๆ

Big smile Big smile Big smile

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Counter

  • Visitor Count: 21,587