กำหนดการงานประกวดโคและปศุสัตว์ประจำปี 2012 - 2013

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

กำหนดการวันเวลา และสถานที่ ประกวดโคและปศุสัตว์ประจำปี 2012 - 2013

งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 14-16 กค. 55
ณ สนามกีฬากลาง อบจ.พังงา

งานเทศกาลโคเนื้อ อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555

งานแสดงพันธุ์โคภาคอีสาน ครั้งที่ 1/2555 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555
ณ สนามข้างสถานีตำรวจ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
โคที่เดินทางมาจากภาคใต้และภาคกลางกรุณาติดต่อโชคปราณีฟาร์ม โทร.08 1825 1256 (เสี่ยนอง)
โคจากภาคตะวันออกติดต่อทรัพย์ศิริสุขฟาร์ม โทร. 08 9522 5211 (สจ.ฟุ้ง) โทร.08 1863 5307 (คุณบอล)
ภาคอีสานติดต่อเอส.ทาน่าอินดูซีบูฟาร์ม โทร. 08 7076 9296 (เสี่ยเอ๋)
ในเขตพื้นที่ อ.พระยืนและใกล้เคียงให้ติดต่อ ดต.นพดล ร้อยพา (จ่าโอ๋) โทร.08 9575 9071
โคที่มาจากภาคเหนือหรือจะเป็นโคเนื้ัอสายพันธุ์อื่่นๆนำมาโชว์ได้ทั้งนั้นติดต่อโดยตรงที่ผมเลย โทร.08 9000 0527 (หมออิ๋วkapomka)
*รายได้ของการจัดงานมอบให้สถานีตำรวจ อ.พระยืน โดยมี ร.ต.ต.สกล ทัพซ้าย รองสวป.สภ.พระยืน โทร.08 6645 2095

งาน PC BLOODLINE 2012 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2555
ณ PC RANCH จ.หนองบัวลำภู

งานประกวดโคงามอินดูบราซิล ณ สนามโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555
อยู่ใจกลางชุมชนห่างถนนมิตรภาพไม่ถึง 3 กม.ใกล้เมืองโคราช

งานประกวดโคกำแพงแสน วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2555
ณ คาวบอยแลนด์ เกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ.นครปฐม
งานโคเนื้อเกษตรกำแพงแสน 1 - 10 ธันวาคม 2555
7 ธ.ค. 55 สัมมนาวิชาการโคเนื้อ
9 ธ.ค. 55 ประกวดโคพันธุ์กำแพงแสน (ผู้และเมีย)
10 ธ.ค. 55 ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้ (ผู้และเมีย)
วัชระ นิลเพชร 083 316-7947

งาน PRANBURI LIVESTOCK SHOW 2012
งานประเพณีประกวดโคเนื้อ โคนมและโคสวยงาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2555
ณ ค่ายธนรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปราณบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน
หมอหนุ่ม 081-850-3466

งานเกษตรสุรนารี 56 วันที่ 10 -13 มกราคม 2556
การประกวดแพะ-แกะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 12 ม.ค. 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน
ถ้วยพระราชทานประเภทยอดเยี่ยมแพะเนื้อ
ถ้วยพระราชทานประเภทยอดเยี่ยมแพะนม
ถ้วยพระราชทานประเภทยอดเยี่ยมแกะ
สอบถามข้อมูล : ผศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ 044-224575, 087-2353974, คุณเบิร์ด 085-1829960
คุณบอย 081-8796788 และ คุณกุ้ง (สุริยะ ฟาร์ม) 086-8986029

งานเกษตรภาคอีสาน และงานโคเนื้อ - กระบือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
(ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
“โค-กระบือไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

วันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ - การประชุมสัมมนา เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนาควายไทย
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ (๐๙.๐๐ น.) - พิธีเปิดงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
(ร่วมในพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน)
(๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.) - พิธีเปิดการประกวด สัตว์ และนิทรรศการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ณ เวทีประกวดโคเนื้อ กระบือ)
- ชิมไก่ชี
- การประกวด กระบือ ๖ รุ่น
- แข่งขันการฝึกกระบือแสนรู้ ๒ ประเภท
- การแข่งขัน ไถนา ๔ รุ่น
- การประกวดวาดภาพระบายสี ๔ รุ่น
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ - การประกวด โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพศเมีย ๓ รุ่น และอเมริกันบราห์มัน เพศเมีย ๔ รุ่น
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ -การประกวด โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เพศผู้ ๓ รุ่น และอเมริกันบราห์มัน เพศผู้ ๔ รุ่น
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ - การประกวดโคเนื้อ พันธุ์พื้นเมือง ๒ รุ่น – โคพันธุ์ลูกผสมไทย-บราห์มัน ๔ รุ่น และ
โคพันธุ์ลูกผสมสายเลือดเมืองหนาว ๓ รุ่น

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ - การสาธิตไถนา การแสดงวิถีชีวิตบ้านเกษตรกร
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ - การประกวด โคนม ๓ รุ่น
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ - การสาธิตไถนา การแสดงวิถีชีวิตบ้านเกษตรกร
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - กิจกรรมเครือข่ายอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื้นเมือง
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - การประกวด สัตว์ปีก ๑๒ รุ่น
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - กิจกรรมเครือข่ายอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื้นเมือง
การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการปศุสัตว์และกิจกรรมเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ตลอดงาน

งานโคนมแห่งชาติ
ณ องค์การส่งเสริมโคนม มวกเหล็ก 18-27 ม.ค. 56

งานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 8 BSP 2013
ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2556
1 ก.พ. 56 ประกวดโคลูกผสมบราห์มัน ลูกผสมยุโรป
2 ก.พ. 56 ประกวดโคพันธุ์กำแพงแสน ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้เพศเมีย
3 ก.พ. 56 ประกวดโคบราห์มันพันธุ์แท้เพศผู้

งาน PATTAYA INTERNATIONAL LIVESTOCK SHOW 2013
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2556
ณ อาคารกีฬาในร่มเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ปิดรับสมัครในวันพุธที่ 17 เมษายน 2556 ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบรับรองพันธุ์ประวัติ ได้ที่ \
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน 130/74 ม.12 ซอยชัยพฤกษ์1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โคประกวด : คุณมานพ ตู้เพชร 089-454-4234

งานแสดงและประกวดโค มทส. ครั้งที่ 9 และงานแสดงและประกวดกระบือโลก ครั้งที่ 10
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย กรมปศุสัตว์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ World Buffalo Congress ครั้งที่ 10 และ Asian Buffalo Congress ครั้งที่ 7
พร้อมการจัดงานแสดงนิทรรศการและประกวดโค มทส. ครั้งที่ 9 และงานแสดงและประกวดกระบือโลก ครั้งที่ 10
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2556

http://contentcenter.prd.go.th/contentviewfullpage.aspx?folder=579&subfolder=&contents=13400

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

dangfir
User offline. Last seen 4 years 43 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/11/2010
Posts: 51
Points: 0

ใครได้ไปงานประกวด วัว ที่พังงาบ้างครับ ขอชมบรรยากาศหน่อยครับ

way-grazier
User offline. Last seen 7 years 19 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 07/02/2011
Posts: 15
Points: 0

ประชาสัมพันธ์งานโคเนื้อเกษตรกำแพงแสน 55 ครับ


วัชระ นิลเพชร 083-316-7947

NKC
User offline. Last seen 4 years 11 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 06/07/2012
Posts: 3114
Points: 0

55555+งานนี้สนุกแหละครับเมื่องาน2งานโคจรมาชนกันใครอยู่ใกล้งานไหนเลือกเอาครับแล้วแต่สะดวกผมล่ะสงสารก็แต่ทีมงานบ้านหลังนี้และพี่ๆนิตสารวัวทั้งหลายจริงๆครับเพราะแยกร่างกันไม่ได้ Big smile

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 5 years 12 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

อยากมีไกค์นำเที่ยวงานกำแพงแสนอะครับ แอร๊ยยยยย Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Wink Big smile Big smile

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

NKC
User offline. Last seen 4 years 11 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 06/07/2012
Posts: 3114
Points: 0

Anugoon Farm wrote:
อยากมีไกค์นำเที่ยวงานกำแพงแสนอะครับ แอร๊ยยยยย Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Wink Big smile Big smile

เป็นเก๊าได้มะต๊ะเอง....เจนพื้นที่เหมียนกัลลลลล....แอร๊ยยยยยย5555555+ Big smile Big smile Big smile

way-grazier
User offline. Last seen 7 years 19 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 07/02/2011
Posts: 15
Points: 0

ถึงสมาชิก และผู้สนใจทั่วไป
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ขอเขิญร่วมงานและส่งโคเข้าประกวด

Lookmaew
User offline. Last seen 3 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/08/2012
Posts: 144
Points: 0

มากำแพงแสนกันเยอะๆๆนะค่ะ.......นอกจากกิจกรรมที่ทางคาวบอยแลนด์จัดแล้วยังมีกิจกรรมที่นิสิตทุกคณะจัดอีก..มาร่วมสนุกและอุดหนุนพวกน้องๆๆได้ค่ะ

NKC
User offline. Last seen 4 years 11 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 06/07/2012
Posts: 3114
Points: 0

Lookmaew wrote:
มากำแพงแสนกันเยอะๆๆนะค่ะ.......นอกจากกิจกรรมที่ทางคาวบอยแลนด์จัดแล้วยังมีกิจกรรมที่นิสิตทุกคณะจัดอีก..มาร่วมสนุกและอุดหนุนพวกน้องๆๆได้ค่ะ

อยากไปครับอยากไป Big smile แต่งานมีหลายวันม่ายรู้จะพักที่ไหน Laughing out loud ไม่แ่ซ่บแว่....เย้ยยยย..ไม่ทราบว่าที่รางพิกุลพอมีที่พักมั้ยค้าฟฟฟฟฟฟ Love Love Love

Lookmaew
User offline. Last seen 3 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/08/2012
Posts: 144
Points: 0

5 5 5 5 5 5++ไปพักที่ที่พักตลาดกลางโคเนื้อไงค่ะๆๆๆ... Big smile Big smile Big smile Big smile Big smile Big smile

NKC
User offline. Last seen 4 years 11 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 06/07/2012
Posts: 3114
Points: 0

อ๊ายยยยย...ม่ายเอา...ม่ายเอา...ตลาดกลางมีแต่กลิ่นวัวเบื่อแระ Laughing out loud รางพิกุลดีฝ่ามีแต่กลิ่นลูกแมวเหมียว...อ๊ายยยยย Love Love Love

Counter

  • Visitor Count: 138,446