ขอสปอนเซอร์เพื่อนำไปร่วมกับค่ายอาสาสัตวบาล

OOBreeder
User offline. Last seen 9 years 16 weeks ago. Offline
เด็กฝึกงาน
Joined: 27/02/2013
Posts: 1
Points: 0

เนื่องจากที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ออกค่ายอาสาสัตวบาลครั้งที่ 31 ที่บ้านผือ จ.อุดรธานี จึงฝากผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนค่ายของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบทุนหรือยาก็ได้ค่ะ ค่ายของเรามีทั้งหมด10วันนะค่ะ ระหว่างวันท่15-24มีนาคม 2556 ค่ะ ถ้ามีผู้ใดอยากร่วมช่วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0879178237ค่ะ ขอบคุณค่ะ Grade Grade Grade

Counter

  • Visitor Count: 74,474