ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554
ในวันที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ สำนักงานสมาคมฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โดยในช่วงเช้ามีการเสวนาเรื่อง แนวทางพัฒนาสายพันธุ์โคบราห์มันในประเทศไทย
และ การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขตปลอดโรคระบาด

Counter

  • Visitor Count: 257,872