ขายวัวบราห์มัน100 ตัวผู้ สัดำ 2ตัว

cherd.y
User offline. Last seen 8 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 12/10/2013
Posts: 2
Points: 0

ขายวัวบราห์มัน100 ตัวผู้ สัดำ 2ตัว

อายุได้2ปีกว่าเป็นพ่อพันธุ์ได้ ขายเป็นราคาเนื้อ ชั่งกิโล ขายหน้าฟาร์ม เป็นลุกของ BAR W COMMAND 203/0
ยังไม่แจ้งชื่อจดทะเบียน น้ำหนักขณะนี้มากกว่า 450 กก. เลี้ยงอยู่ที่ป่าสักฟาร์ม 372 ม.18 ต.วังชะพลู อ.ขาณุ จ.กำแพงเพชร
ห่างโรงงานเบียร์ช้าง คลองขลุง ประมาณ 20 กม. ติดต่อบุญเชิด 081-930171

cherd.y
User offline. Last seen 8 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 12/10/2013
Posts: 2
Points: 0

ขายวัวบราห์มัน100 ตัวผู้ สัดำ 2ตัว

อายุได้2ปีกว่าเป็นพ่อพันธุ์ได้ ขายเป็นราคาเนื้อ ชั่งกิโล ขายหน้าฟาร์ม เป็นลุกของ BAR W COMMAND 203/0
ยังไม่แจ้งชื่อจดทะเบียน น้ำหนักขณะนี้มากกว่า 450 กก. เลี้ยงอยู่ที่ป่าสักฟาร์ม 372 ม.18 ต.วังชะพลู อ.ขาณุ จ.กำแพงเพชร
ห่างโรงงานเบียร์ช้าง คลองขลุง ประมาณ 20 กม. ติดต่อบุญเชิด 081-930171


cherd
User offline. Last seen 8 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/01/2012
Posts: 3
Points: 0

ปิดการขาย มีคนจองไว้แล้ว

Counter

  • Visitor Count: 71,075