ขายแผ่นยางปูพื้นคอกวัว คอกม้า คอกหมู

tjkafoam
User offline. Last seen 8 years 19 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 28/03/2014
Posts: 4
Points: 0

ฟาร์มโคนมในเมืองไทยมากกว่าร้อยละ 90 เป็นการเลี้ยงในคอก โดยที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต้องไปตัดหญ้ามาให้โคกิน ซึ่งพื้นคอกในโรงเรือนที่เลี้ยงโคเหล่านี้มักเป็นพื้นคอนกรีตแข็ง ทำให้กีบเท้าของโคต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าส่วนอื่น เท่านั้นยังไม่พอ ระหว่างเดินหรือนอนก็ยังต้องมีการเสียดสีกับพื้นที่แข็งจึงมีโอกาสเกิดการ บาดเจ็บได้สูง โดยเฉพาะบริเวณข้อเข่าขาหน้า พับนอกข้อเข่าขาหลัง ก็เกิดอาการเจ็บและอักเสบจากการเสียดสีขณะล้มตัวลงนอน และขณะลุกขึ้นยืน

สิ่งที่ตามมาคือทำให้ผลผลิตหรือน้ำนมลดลง และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เกิดความเสียหายต่อผู้เลี้ยง ฉะนั้นการจัดการพื้นคอกในโรงเรือนเพื่อให้โคอยู่อย่างสบายบนพื้นคอกเป็นแนว ทางหนึ่ง ซึ่งกลุ่มนักวิจัยจากภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โดย ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช หัวหน้าโครงการ ได้นำแผ่นยางปูพื้นที่ผลิตจากยางธรรมชาติมาใช้ในโรงเรือนเลี้ยงโค

ผลจากการทดสอบแผ่นยางปูพื้นในคอกโคดังกล่าวนั้น พบว่าประสิทธิภาพของแผ่นยางรองพื้นในคอกโคมีผลต่อการลดลงของอาการเจ็บของกีบ และบริเวณหัวเข่าด้านหน้าและข้อเข่าบริเวณขาหลังของโคที่เลี้ยงบนพื้นยางได้ เป็นอย่างดี ส่งผลให้โคนมมีความเป็นอยู่ในโรงเรือนที่ดีขึ้น พูดง่ายๆ ก็คืออยู่อย่างมีความสุข เพราะว่ามีข้อสังเกตคือถ้าปูพื้นยางเพียงบางส่วนในคอก ปรากฏว่าโคเลือกที่จะยืนบนแผ่นยางมากกว่ายืนบนพื้นแข็งอย่างเดิม ก็เลยสรุปพฤติกรรมความชอบของโคได้ว่าต้องการอยู่บนพื้นคอกที่นุ่ม เนื่องจากทำให้โครู้สึกสบาย ซึ่งก็คงไม่น่าแปลกใจเท่าใดนัก

ดังนั้น ผลที่ตามมาคือ โคมีสุขภาพกีบและเท้าดีขึ้น โดยเฉพาะบริเวณเท้าที่ต้องสัมผัสกับพื้นโดยตรง ซึ่งพื้นยางสามารถลดการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าทั้งสี่ข้างที่เกิดจากการนอน และการลุกขึ้นบนพื้นคอนกรีตที่แข็งลงได้มาก ดังนั้นถ้าเอาหลักเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ ที่เป็นมาตรการของหลายประเทศมาใช้ในกรณีนี้ ก็คงบอกได้ว่าการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกดังกล่าวส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพดี ถูกต้องตามหลักการที่กำหนดได้เช่นกัน

นอกจากพื้นยางที่ปูในคอกจะทำ ให้โคอยู่ในโรงเรือนอย่างสบายแล้ว ผลที่ตามมาอีกอย่าง คือเกษตรกรผู้เลี้ยง ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเท้าและกีบอีกต่อไป และยังส่งผลต่อไปถึงการให้ผลผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อนำไปใช้กับการเลี้ยงโคขุนก็ทำให้อัตราการเจริญเติบโตต่อวันเพิ่ม ขึ้นถึง 4 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ลดต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนัก 1 กก.ลงได้

สำหรับ แม่โครีดนมนั้น พบว่าแม่โคในกลุ่มที่เลี้ยงบนพื้นยางกินอาหารได้เพิ่มขึ้นราว 5 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตนมเพิ่มขึ้นราว 5 เปอร์เซ็นต์ เช่นกัน ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายนมเพิ่มขึ้นวันละ 6 เปอร์เซ็นต์ สรุปแล้วก็คือว่าลงทุนเรื่องแผ่นยางปูพื้นเพิ่มขึ้นอีกไม่มาก แต่ผลที่ได้ตามมานั้นคุ้มค่ามหาศาล

ที่สำคัญคือ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพาราในประเทศได้ด้วย เพราะว่าแผ่นยางที่นำมาใช้นั้น ผลิตขึ้นจากยางธรรมชาติครับ !

บทความโดย
พีรเดช ทองอำไพ

คม ชัด ลึก

tjkafoam
User offline. Last seen 8 years 19 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 28/03/2014
Posts: 4
Points: 0

จำหน่ายแผ่นยางรองพื้นคอกหมู คอกวัว คอกม้า
คุณสมบัติ

แผ่นยางมีขนาดกว้าง 1.40 เมตร ยาว 2.50 เมตร
ความหนาตั้งแต่ 1เซนติเมตร - 5 เซนติเมตร
ความแข็งของแผ่นยาง จะมีค่าความแข็งเฉลี่ยที่ 50 - 55 shore - A ซึ่งเป็นความแข็งที่เหมาะสำหรับรองพื้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่แข็ง ไม่นิ่มจนเกินไป

ความหนาที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

คอกหมู
ใช้ความหนาที่ 1 เซนติเมตร อายุการใช้งานประมาณ 2 ปี
ใช้ความหนาที่ 2.5 เซนติเมตร อายุการใช้งานประมาณ 4 ปี

คอกม้าและคอกวัว (ได้ทั้งวัวเนื้อและวัวนม)
ใช้ความหนาที่ 2.5 เซนติเมตร อายุการใช้งานประมาณ 2 ปี
ใช้ความหนาที่ 3 เซนติเมตร (อัดลาย 2 ด้าน) อายุการใช้งาน ประมาณ 3-4 ปี สามารถกลับด้านใช้ได้หากด้านใดด้านหนึ่งฉีกขาด
ใช้ความหนาที่ 5 เซนติเมตร (อัดลาย 2 ด้าน) อายุการใช้งานประมาณ 5- 6 ปี สามารถกลับด้านใช้ได้หากด้านใดด้านหนึ่งฉีกขาด

ข้อมูลการใช้งานเป็นข้อมูลจากประสบการณ์การใช้งานจริง ของลูกค้า จากการจัดจำหน่ายมากว่า 8 ปี

สนใจติดต่อสอบถามโทร
098 -2578975
098 -2578976
คุณเอ็ม , คุณตุ๊กตา

tjkafoam
User offline. Last seen 8 years 19 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 28/03/2014
Posts: 4
Points: 0

ตัวอย่างการใช้งานบางส่วนของลูกค้าครับ

tjkafoam
User offline. Last seen 8 years 19 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 28/03/2014
Posts: 4
Points: 0

ตัวอย่างลูกค้าปูพื้นรถบรรทุกวัวครับ

ตัวอย่างการปูพื้นคอกหมู(ลูกหมู)ครับ

Counter

  • Visitor Count: 88,509