ขายแม่ลูกเก้าหมื่นหรือแยกขาย

sathit g s farm
User offline. Last seen 7 years 43 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 14/01/2011
Posts: 76
Points: 0

ขายแม่ลุกเก้าหมื่นหรือแยกขายเฉพาะตัวแม่ หรือแยกขายเฉพาะตัวลูก ขออณุญาตลิงค์ครับ
http://www.thaicattle.net/webboard/index.php?topic=11061.0

sathit g s farm
User offline. Last seen 7 years 43 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 14/01/2011
Posts: 76
Points: 0

ลงใบเพดของตัวแม่ และภาพพ่อของตัวลูกให้ัแล้วครับ

sathit g s farm
User offline. Last seen 7 years 43 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 14/01/2011
Posts: 76
Points: 0

ลดราคาพิเศษครับ ตัวแม่THAPHRA 24/52 จากเดิม 65000 บาท
ลดเหลือ 60000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้จนถึง 31 สิงหาคม 2555
แม่วัวมีลูกครั้งแรกเพียงตัวเดียวเท่านั้น ยังใช้เป็นแม่ผลิตลูกได้อีกนาน
วัวใบพันธู์ประวัติสวย ๆ ครับ ไม่มีการปลอมใบเพดครับเพราะเป็นเอกสารของทางราชการ
สนใจตามลิงค์เลยครับ
http://www.thaicattle.net/webboard/index.php?topic=11061.0

sathit g s farm
User offline. Last seen 7 years 43 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 14/01/2011
Posts: 76
Points: 0

ใบพันธู์ประวัติ

Counter

  • Visitor Count: 1,972