ความแตกต่างระหว่างวัวเลือดร้อยกับวัวลูกผสมบราห์มัน

Zero Cattle
User offline. Last seen 5 years 24 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/03/2011
Posts: 480
Points: 0

Smile Smile มีนักวิชาการจากกรมปศุสัตว์ (บางคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อถือ) Laughing out loud Laughing out loud
Big smile Big smile ในนามของคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย Shock Shock
ได้มีการทดลองเปรียบเทียบการเลี้ยงวัวสามชนิดคือ วัวพื้นเมือง วัวลูกผสมบราห์มัน วัวบราห์มันพันธุ์แท้
Smile Smile จากรายงานการทดลองสรุปว่า โคพื้นเมืองไทย มีค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดำรงชีพ
ใกล้เคียงกับโคพันธุ์บราห์มัน แต่มีค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการเจริญเติบโต สูงกว่า
โคพันธุ์บราห์มัน ประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากความแตกต่างของศักยภาพทางพันธุกรรม Tongue Tongue
Smile Smile อ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนนัก แต่พอสรุปแบบให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ว่าถ้าเลี้ยงวัวทั้งสามชนิดด้วยกัน
ด้วยอาหารชนิดเดียวกัน ด้วยวิธีการเดียวกัน จะได้ผลปรากฎดังภาพที่จะเสนอต่อไปนี้
ปล.เป็นข้อมูลหนึ่งสำหรับคนที่กำลังคิดจะเลี้ยงวัวแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกเอง ว่าท่านจะเลี้ยงวัวอะไร Laughing out loud Laughing out loud
ภาพตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างวัวพันธุ์ผสมกับวัวพันธุ์บราห์มันสายกรม พร้อมลูกวัว ในรูปแบบการเลี้ยงเดียวกัน
คือ เลี้ยงแบบขังคอก อาหารหลักคือฟางราดกากนำตาล มีหญ้าเสริมบางเล็กน้อย
คู่ที่ 1 วัวลูกผสมตัวใหญ่พอสมควร + ลูกเพศผู้อายุ 1 ปี


คู่ที่ 2 วัวลูกผสมตัวใหญ่กว่าตัวแรก + ลูกเพศเมียอายุ 8 เดือน

Zero Cattle
User offline. Last seen 5 years 24 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/03/2011
Posts: 480
Points: 0

คู่ที่ 3 วัวบราห์มันสายกรมขนาดใกล้คียงกับวัวลูกผสมตัวแรก + ลูกเพศผู้อายุ 6 เดือน


คู่ที่ 4 วัวบราห์มันสายกรมตัวเล็กที่สุด + ลูกเพศเมียอายุ 3 เดือน


ในสภาวะปัจจุบันที่ราคาวัวแม่พันธุ์มีราคาที่ไม่แตกต่างกัน แต่ต้องเลี้ยงดูเหมือนกัน แล้วท่านจะเลี้ยงวัวอะไรดี
พันธุ์แท้หรือลูกผสม

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

Big smile ดูแล้วมันก็แตกต่างจริงๆพี่หมอ อภิชาติ Big smile Big smile

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 29 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ต่อได้เลยครับพี่หมอ น่าติดตามมากครับ

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 5 years 49 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Zero Cattle wrote:
Smile Smile มีนักวิชาการจากกรมปศุสัตว์ (บางคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อถือ) Laughing out loud Laughing out loud
Big smile Big smile ในนามของคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย Shock Shock
ได้มีการทดลองเปรียบเทียบการเลี้ยงวัวสามชนิดคือ วัวพื้นเมือง วัวลูกผสมบราห์มัน วัวบราห์มันพันธุ์แท้
Smile Smile จากรายงานการทดลองสรุปว่า โคพื้นเมืองไทย มีค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดำรงชีพ
ใกล้เคียงกับโคพันธุ์บราห์มัน แต่มีค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการเจริญเติบโต สูงกว่า
โคพันธุ์บราห์มัน ประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากความแตกต่างของศักยภาพทางพันธุกรรม Tongue Tongue
Smile Smile อ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนนัก แต่พอสรุปแบบให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ว่าถ้าเลี้ยงวัวทั้งสามชนิดด้วยกัน
ด้วยอาหารชนิดเดียวกัน ด้วยวิธีการเดียวกัน จะได้ผลปรากฎดังภาพที่จะเสนอต่อไปนี้
ปล.เป็นข้อมูลหนึ่งสำหรับคนที่กำลังคิดจะเลี้ยงวัวแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกเอง ว่าท่านจะเลี้ยงวัวอะไร Laughing out loud Laughing out loud
ภาพตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างวัวพันธุ์ผสมกับวัวพันธุ์บราห์มันสายกรม พร้อมลูกวัว ในรูปแบบการเลี้ยงเดียวกัน
คือ เลี้ยงแบบขังคอก อาหารหลักคือฟางราดกากนำตาล มีหญ้าเสริมบางเล็กน้อย

ข้อมูลน่าสนใจดีค่ะ ขอถามเพิ่มเติม ดังนี้

1.เป็นงานวิจัยใช่ไหมค่ะ
2.คำจำกัดความ ของคำว่า "พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดำรงชีพ" กับ "พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการเจริญเติบโต"
3.จากข้อความ "จากรายงานการทดลองสรุปว่า โคพื้นเมืองไทย มีค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการดำรงชีพ
ใกล้เคียงกับโคพันธุ์บราห์มัน แต่มีค่าความต้องการพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เพื่อการเจริญเติบโต สูงกว่า
โคพันธุ์บราห์มัน ประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์"

-ประเด็นที่ 1 การทดลองมี 3 สายพันธุ์ คือ วัวพื้นเมือง วัวลูกผสมบราห์มัน วัวบราห์มันพันธุ์แท้
ตอนสรุปมี 2 สายพันธุ์ คือวัวพื้นเืมืองกับโคบราห์มัน อยากทราบว่า โคบราห์มันในที่นี้ ในประโยคนี้ คือ บราห์มันพันธุ์แท้หรือบราห์มันลูกผสม

-ประเด็นที่ 2 ตัวเลข 28 เปอร์เซ็นต์ วัดด้วยวิธีการใด ใช้เครื่องมืออะไรค่ะ

4.จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองมีกี่ตัวค่ะ หรือเท่าที่นำเสนอ คือ 4 คู่ ( 8 ตัว)
5.พื้นที่ที่ทำการทดลองอยู่ภูมิภาคใด
6.การทดลองในลักษณะนี้มีการทดลองซ้ำหรือไม่ (อาจจะเป็นช่วงเวลา ฤดู ที่แตกต่างกัน) หากมีการทดลองผลการทดลองหรือตัวเลขแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร

ต้องขออภัยด้วยนะคะ เนื่องจากสนใจในงานนี้มาก จึงอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชัดเจน หากเป็นงานวิจัยที่ได้ผลจริง

ก็ควรเป็นตัวเลขที่นำไปอ้างอิงได้ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสายพันธุ์โคมาเลี้ยงในฟาร์ม และ่ส่งผลไปยังคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อไป

ด้วยความเคารพ

อ.พีช บ้านสวน

Big smile Big smile

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Zero Cattle
User offline. Last seen 5 years 24 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/03/2011
Posts: 480
Points: 0

ตอบ อ.พีช ครับ
ข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลทางวิชาการ มีรายละเอียดมากมาย ทั้งวิธีการทดลอง
จำนวนสัตว์ทดลอง การทำซ้ำ แสดงวิธีการคำนวณและอื่นๆ อีกมาก(เป็นข้อมูลของนักวิชาการ)
เป็นข้อมูลที่ผมค้นเจอในเน็ต ไม่มั่นใจว่าจาก Thaicattle หรือ Thaibrahman
ที่จริงมีการพูดถึงวัวสี่ชนิด คือ วัวไทยพื้นเมือง วัวลูกผสมบราห์มัน วัวบราห์มัน และวัวลูกผสมยุโรป
นอกจากเรื่องพลังงานแล้ว ยังพูดถึงเรื่องโปรตีน และอื่นๆอีกมาก
แต่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือได้มีนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของวัตถุดิบที่สามารถนำมาเลี้ยง
วัวได้โดยละเอียดทีเดียว เนื้อหาเอกสารมีทั้งหมดประมาณ 193 หน้า ไม่มั่นใจว่าผมได้ copy ไว้หรือเปล่า
ถ้าหาเจอแล้วผมจะนำมาเสนออีกครั้งครับ
Smile Smile ส่วนภาพวัวแปดตัวที่นำเสนอไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทดลองใดๆทั้งสิ้น เป็นภาพวัวที่เลี้ยงที่คอกของผมเอง
เหตุผลที่นำเสนอเพราะอยากให้เห็นความแตกต่างของวัวที่เลี้ยงที่คอก

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 29 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ผมมีอยู่ 1 ไฟล์ เป็นเรื่อง ความต้องการโภชนาการของโคเนื้อ
โดย คณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย WTSR
ฉบับแรก ปี 2551 จำนวน 194 หน้าครับ
โหลดมาจาก เว็บกรมปศุสัตว์ เป็นไฟล์ Acobat

Zero Cattle
User offline. Last seen 5 years 24 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/03/2011
Posts: 480
Points: 0

สรุปหาเจอว่าได้ข้อมูลมาจาก Thaicattle.com
ชื่อเอกสารคือ ความต้องการโภชนะของโคเนื้อในประเทศไทย
ถ้าท่านใดสนใจลองเข้าไปดูครับ ต้องขออภัยทำลิงค์ไม่เป็นครับ

Zero Cattle
User offline. Last seen 5 years 24 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/03/2011
Posts: 480
Points: 0

Zero Cattle wrote:
สรุปหาเจอว่าได้ข้อมูลมาจาก Thaicattle.com
ชื่อเอกสารคือ ความต้องการโภชนะของโคเนื้อในประเทศไทย
ถ้าท่านใดสนใจลองเข้าไปดูครับ ต้องขออภัยทำลิงค์ไม่เป็นครับ

เป็นกระทู้ของคุณ ลูกชาวนา รู้สึกว่า พี่นัด กับ อ. พีช ก็มีข้อมูลนี้แล้วนะครับ

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 29 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ใช่ครับตัวเดียวกันครับ ขอบคุณพี่หมอมากๆครับ

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 5 years 49 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Laughing out loud Laughing out loud

อ่อ มีแล้วค่ะ นึกว่า..เป็นข้อมูลที่ทำการทดลองเองเสียอีก

เฮ้อออออออออออ++++

Big smile Big smile

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Counter

  • Visitor Count: 98,152