งานประกวดและแสดงพันธุ์สัตว์ พัทยา ( Pattaya International Livestock Show 2013 )

HM Ranch
User offline. Last seen 9 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 76
Points: 0

งานประกวดและแสดงพันธุ์สัตว์ พัทยา ( Pattaya International Livestock Show 2013 )
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2556
ใบสมัครส่งโคเข้าประกวดและจัดบูธประชาสัมพันธ์ฟาร์ม
ข้าพเจ้า ...................................................................................... ฟาร์ม ....................................
ที่อยู่ ………………………………… ตำบล……………...........……อำเภอ………………...........…
จังหวัด ................................................. โทรศัพท์ ...........................................
มีความประสงค์ส่งโคเข้าร่วมประกวดและจัดบูธประชาสัมพันธ์ ในงานประกวดและแสดงพันธุ์สัตว์พัทยา
โคประกวด พันธุ์ ...............บราห์มันพันธุ์แท้.................... จำนวน ............................. ตัว
โคประกวด พันธุ์ .........ลูกผสมบราห์มัน ( F2 – F4 ) ........ จำนวน ............................. ตัว
โคประกวด พันธุ์ .................ลูกผสมยุโรป........................ จำนวน ............................. ตัว
บูธประชาสัมพันธ์ฟาร์ม จำนวน ...................... บูธ ในนาม ....................................................
หมายเหตุ : ลูกผสมยุโรป ให้เขียนวันเดือนปีเกิดของโค ชื่อโคประกวด ชื่อพ่อ ชื่อแม่
ข้อปฏิบัติและควรทราบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการขออนุญาตใช้สถานที่ของเมืองพัทยา และความเรียบร้อยภายในงาน
1. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิด เข้ามารับประทานภายในอาคารสนามประกวด ( ทางงานจะจัดสถานที่ ให้ภายนอกอาคาร )
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ฟาร์ม มีขนาดความสูงจากพื้น ไม่เกิน 2.30 เมตร
3. รักษาความสะอาดของคอกพัก และบริเวณใกล้เคียง
4. การจัดตำแหน่งบูธและคอกพัก จะใช้วิธีการจับสลาก โดยคณะทำงานฝ่ายจัดสถานที่
5. วันและเวลาโคประกวดเข้าสนาม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
6. เมื่อโคเดินทางมาถึงงาน ต้องลงทะเบียนยืนยันโคให้สอดคล้องกับที่แจ้งไว้ พร้อมทั้งส่งใบเคลื่อนย้าย
7. โคบราห์มันพันธุ์แท้ทุกตัวที่ส่งเข้าประกวด ต้องชั่งน้ำหนัก ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น.
8. ในระหว่างวันงาน เวลา 23.00 – 05.00 น. จะปิดอาคารสนามประกวด เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของเจ้าของโค และอาคารสถานที่
9. ปิดรับสมัครในวันพุธที่ 17 เมษายน 2556 ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบรับรองพันธุ์ประวัติ ได้ที่ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน 130/74 ม.12 ซอยชัยพฤกษ์1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โคประกวด : คุณมานพ ตู้เพชร 089-454-4234

________________

คาวบอยนักเลง

________________

คาวบอยนักเลง

Chon_cw
User offline. Last seen 9 years 15 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 13/02/2013
Posts: 21
Points: 0

Smile

Counter

  • Visitor Count: 74,456