งานประมูลโคของสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน KPS LIVESTOCK AUCTION ครั้งที่ 1

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

[u][b]งานประมูลโคทุกสายพันธุ์ อยากให้มาร่วมงานกันเยอะๆ[/b][/u]

[img=400x600][/img]

katoy2523
User offline. Last seen 4 years 50 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 25/07/2012
Posts: 1186
Points: 0

ขอฝากไปประมูลสักคู่ น่ะครับพี่วุธ

________________

ขยันทำ ไม่ขยันพูดพล่าม สักวันเราจะมีกิน

________________

ขยันทำ ไม่ขยันพูดพล่าม สักวันเราจะมีกิน

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

Laughing out loud ได้เลยครับ หลายๆคู่ก็ยินดีนะครับ Laughing out loud

katoy2523
User offline. Last seen 4 years 50 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 25/07/2012
Posts: 1186
Points: 0

wut_0606 wrote:
Laughing out loud ได้เลยครับ หลายๆคู่ก็ยินดีนะครับ Laughing out loud

กลัวจะไม่มีใครประมูลอ่ะสิครับ อีกอย่างก็ไม่รู้ว่าวัวจะอยู่ถึงวันงานหรือป่าว

ขอรายละเอียดวัวเข้าประมูล กับ วิธีการประมูลหน่อยสิครับ ในข้อมูลส่วนตัวหรือ เฟส ก็ได้ครับ

________________

ขยันทำ ไม่ขยันพูดพล่าม สักวันเราจะมีกิน

________________

ขยันทำ ไม่ขยันพูดพล่าม สักวันเราจะมีกิน

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

ครับ ในรายละเอียดต้องขอรอการประชุมกันอีกรอบก่อน จะสรุปได้แน่ชัดขึ้น ขออนุญาตแจ้งไปในภายหลังครับ

katoy2523
User offline. Last seen 4 years 50 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 25/07/2012
Posts: 1186
Points: 0

ขอบคุณครับ ถ้าวันเสาร์ไหนเข้าไปผมจะเข้าไปคุยครับ จะจดทะเบียนฟาร์มด้วยครับ แต่วัวจะไม่มีแระ Party Party Party Party

________________

ขยันทำ ไม่ขยันพูดพล่าม สักวันเราจะมีกิน

________________

ขยันทำ ไม่ขยันพูดพล่าม สักวันเราจะมีกิน

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

[b][=red]วัวพันธุ์ที่จะทำการประมูล จากฟาร์มพฤกษะศรี

น้องตุ้ม เบอร์ 5601 ระดับ D2
[[img=480x640][/img]

เจ้าหอมเพชร เบอร์ 5602 ระดับ D4
[img=480x640][/img]

ชลาลัย เบอร์ 5612 ระดับ D3
[img=480x640][/img]

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

Laughing out loud ครับ ยินดีต้อนรับครับผม Laughing out loud

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

wut_0606 wrote:
[=red][=25][u][b]งานประมูลโคทุกสายพันธุ์ อยากให้มาร่วมงานกันเยอะๆ[/b][/u[img][/img]

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

[b] ระเบียบการประมูลโค
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
[/b]
วันที่ 03 พฤษภาคม 2557

ณ.ตลาดกลางโคเนื้อกำแพงแสน 11 ม.4 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
***การประมูลเริ่มเวลา10.30น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้***

ผู้ประมูล
1. ค่าลงทะเบียนผู้ประมูลคนละ 1,000 บาท พร้อมรับบัตรหมายเลขผู้เข้าร่วมประมูล
2. การประมูลโคพันธุ์ราคาประมูลหน่วยเป็นบาทต่อตัว สำหรับโคเนื้อราคาประมูล หน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัม
3. การขึ้นราคาในการประมูล
3.1 โคพันธุ์จะต้องขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท
3.2 โคเนื้อ จะต้องขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 บาท/กก.
4. ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องชำระเป็นเงินสด
5. หากไม่สามารถชำระค่าโคได้ในวันประมูล ต้องวางเงินมัดจำ 30% ของราคาประมูลในวันประมูล และชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 7 วัน ในระหว่างนี้ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูวันละ 100 บาทต่อตัว หากเกินกำหนดทางสมาคมฯ ขอยกเลิกการประมูลและยึดเงินมัดจำ
6. หากชนะการประมูล เงินค่าลงทะเบียนผู้ประมูลจะถูกนำไปชำระค่าโคด้วย กรณีไม่ชนะการประมูลจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนผู้ประมูลคืนเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นลง

ผู้นำโคเข้าประมูล

1. ผู้ที่สนใจนำโคเข้าประมูลในงาน กรุณาส่งรูปถ่ายโครายตัวสำหรับโคพันธุ์ พร้อมใบพันธุ์
ประวัติโค ส่วนโคเนื้อนั้นส่งรูปถ่ายรายตัวหรือภาพรวมหลายตัว พร้อมข้อมูลเท่าที่มีเช่น เพศ อายุ สายพันธุ์ เป็นต้นและสำเนาบัญชีธนาคารของท่านให้กับทางเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 เมษายน 2557
( ติดต่อ นายวราวุธ ทองส่งธรรม 081-9428013 )
2. โคที่นำเข้ามาประมูลจะต้องนำมาถึงที่ทำการประมูล (ณ.ตลาดกลางโคเนื้อ
กำแพงแสน) ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ( ถ้าจะนำโคเข้ามาก่อนวันที่กำหนดก็สามารถทำได้แต่ต้องเสียค่าเลี้ยงดูตามระเบียบตลาดกลางฯ ) เพื่อทำการชั่งน้ำหนักและตรวจสอบเบื้องต้น
3. สำหรับผู้นำโคพันธุ์เข้าประมูล หลังจากสิ้นสุดการประมูลและมีผู้สนใจประมูลโคของท่าน ทางผู้จัดงานจะหักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 5 % ของราคาประมูลสุทธิของโคแต่ละตัว
4. สำหรับผู้นำโคเนื้อเข้าประมูล หลังจากสิ้นสุดการประมูลและมีผู้สนใจประมูลโคของท่าน
ทางผู้จัดงานจะหักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 2 % ของราคาประมูลสุทธิของโคแต่ละตัว
5. ผู้จัดงานจะทำการโอนเงินค่าตัวโคหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เข้าบัญชีธนาคารตาม
ที่ท่านให้ไว้ ภายใน 10 วันทำการ
6. ในกรณีที่โคถูกประมูลแล้วผู้ประมูลได้ไม่มารับโคและไม่ชำระค่าโคที่เหลือ ทางผู้จัดงานจะติดต่อให้ผู้นำโคเข้าประมูลมารับโคของท่านคืน ตามกรณีด้านล่าง
6.1 โคพันธุ์ ผู้นำโคเข้าประมูลจะได้รับเงินมัดจำ 30 % ทั้งนี้ผู้จัดงานจะทำการหัก ค่าใช้จ่าย 5 % ของราคาสุทธิตามข้อ 3 และค่าเลี้ยงดูเพิ่มวันละ 100 บาทต่อตัว โดยเริ่มคิดตั้งแต่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
6.2 โคเนื้อ ผู้นำโคเข้าประมูลจะได้รับเงินมัดจำ 30 % ทั้งนี้ผู้จัดงานจะทำการหัก ค่าใช้จ่าย 2 % ของราคาสุทธิตามข้อ 4 และค่าเลี้ยงดูเพิ่มวันละ 100 บาทต่อตัว โดยเริ่มคิดตั้งแต่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ในกรณีที่มีผู้ซื้อรายอื่นสนใจขอซื้อแทน ผู้จัดงานขอขายต่อให้กับผู้ซื้อรายอื่น ณ.ราคาสุทธิหลังการประมูลสิ้นสุด
7. หากมีโคเจ็บป่วย เจ้าหน้าที่ตลาดกลางจะทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งแก่
ผู้นำโคเข้าประมูลโดยเร็ว สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป อยู่ในการตัดสินใจของผู้นำโคเข้าประมูล (ผู้นำโคเข้าประมูลอาจจะมาทำการรักษาเอง หรือมอบหมายให้ตลาดกลางเป็นผู้รักษา หรือขอให้ตลาดกลางติดต่อสัตวแพทย์มาทำการรักษา เป็นต้น) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นำโคเข้าประมูล หากโคตายหลังจากได้ทำการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว หรือตายด้วยเหตุสุดวิสัยอื่นใด ตลาดกลางไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

[b] ระเบียบการประมูลโค
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
[/b]
วันที่ 03 พฤษภาคม 2557

ณ.ตลาดกลางโคเนื้อกำแพงแสน 11 ม.4 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
***การประมูลเริ่มเวลา10.30น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้***

ผู้ประมูล
1. ค่าลงทะเบียนผู้ประมูลคนละ 1,000 บาท พร้อมรับบัตรหมายเลขผู้เข้าร่วมประมูล
2. การประมูลโคพันธุ์ราคาประมูลหน่วยเป็นบาทต่อตัว สำหรับโคเนื้อราคาประมูล หน่วยเป็นบาทต่อกิโลกรัม
3. การขึ้นราคาในการประมูล
3.1 โคพันธุ์จะต้องขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท
3.2 โคเนื้อ จะต้องขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 บาท/กก.
4. ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องชำระเป็นเงินสด
5. หากไม่สามารถชำระค่าโคได้ในวันประมูล ต้องวางเงินมัดจำ 30% ของราคาประมูลในวันประมูล และชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 7 วัน ในระหว่างนี้ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูวันละ 100 บาทต่อตัว หากเกินกำหนดทางสมาคมฯ ขอยกเลิกการประมูลและยึดเงินมัดจำ
6. หากชนะการประมูล เงินค่าลงทะเบียนผู้ประมูลจะถูกนำไปชำระค่าโคด้วย กรณีไม่ชนะการประมูลจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนผู้ประมูลคืนเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นลง

ผู้นำโคเข้าประมูล

1. ผู้ที่สนใจนำโคเข้าประมูลในงาน กรุณาส่งรูปถ่ายโครายตัวสำหรับโคพันธุ์ พร้อมใบพันธุ์
ประวัติโค ส่วนโคเนื้อนั้นส่งรูปถ่ายรายตัวหรือภาพรวมหลายตัว พร้อมข้อมูลเท่าที่มีเช่น เพศ อายุ สายพันธุ์ เป็นต้นและสำเนาบัญชีธนาคารของท่านให้กับทางเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 เมษายน 2557
( ติดต่อ นายวราวุธ ทองส่งธรรม 081-9428013 )
2. โคที่นำเข้ามาประมูลจะต้องนำมาถึงที่ทำการประมูล (ณ.ตลาดกลางโคเนื้อ
กำแพงแสน) ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ( ถ้าจะนำโคเข้ามาก่อนวันที่กำหนดก็สามารถทำได้แต่ต้องเสียค่าเลี้ยงดูตามระเบียบตลาดกลางฯ ) เพื่อทำการชั่งน้ำหนักและตรวจสอบเบื้องต้น
3. สำหรับผู้นำโคพันธุ์เข้าประมูล หลังจากสิ้นสุดการประมูลและมีผู้สนใจประมูลโคของท่าน ทางผู้จัดงานจะหักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 5 % ของราคาประมูลสุทธิของโคแต่ละตัว
4. สำหรับผู้นำโคเนื้อเข้าประมูล หลังจากสิ้นสุดการประมูลและมีผู้สนใจประมูลโคของท่าน
ทางผู้จัดงานจะหักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 2 % ของราคาประมูลสุทธิของโคแต่ละตัว
5. ผู้จัดงานจะทำการโอนเงินค่าตัวโคหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เข้าบัญชีธนาคารตาม
ที่ท่านให้ไว้ ภายใน 10 วันทำการ
6. ในกรณีที่โคถูกประมูลแล้วผู้ประมูลได้ไม่มารับโคและไม่ชำระค่าโคที่เหลือ ทางผู้จัดงานจะติดต่อให้ผู้นำโคเข้าประมูลมารับโคของท่านคืน ตามกรณีด้านล่าง
6.1 โคพันธุ์ ผู้นำโคเข้าประมูลจะได้รับเงินมัดจำ 30 % ทั้งนี้ผู้จัดงานจะทำการหัก ค่าใช้จ่าย 5 % ของราคาสุทธิตามข้อ 3 และค่าเลี้ยงดูเพิ่มวันละ 100 บาทต่อตัว โดยเริ่มคิดตั้งแต่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
6.2 โคเนื้อ ผู้นำโคเข้าประมูลจะได้รับเงินมัดจำ 30 % ทั้งนี้ผู้จัดงานจะทำการหัก ค่าใช้จ่าย 2 % ของราคาสุทธิตามข้อ 4 และค่าเลี้ยงดูเพิ่มวันละ 100 บาทต่อตัว โดยเริ่มคิดตั้งแต่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ในกรณีที่มีผู้ซื้อรายอื่นสนใจขอซื้อแทน ผู้จัดงานขอขายต่อให้กับผู้ซื้อรายอื่น ณ.ราคาสุทธิหลังการประมูลสิ้นสุด
7. หากมีโคเจ็บป่วย เจ้าหน้าที่ตลาดกลางจะทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและแจ้งแก่
ผู้นำโคเข้าประมูลโดยเร็ว สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไป อยู่ในการตัดสินใจของผู้นำโคเข้าประมูล (ผู้นำโคเข้าประมูลอาจจะมาทำการรักษาเอง หรือมอบหมายให้ตลาดกลางเป็นผู้รักษา หรือขอให้ตลาดกลางติดต่อสัตวแพทย์มาทำการรักษา เป็นต้น) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้นำโคเข้าประมูล หากโคตายหลังจากได้ทำการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว หรือตายด้วยเหตุสุดวิสัยอื่นใด ตลาดกลางไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

Counter

  • Visitor Count: 20,831