ตรวจวัณโรคในโค

Zack-smash
User offline. Last seen 6 years 12 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 28/05/2012
Posts: 24
Points: 0

รบกวนพี่ๆ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการที่หมอมาตรวจวัณโรคในโคด้วยครับ
คำถาม ถ้าหากหมอกลับมาตรวจหลังจากเจาะเลือดไปแล้ว (สมมุติว่า เค้าบอกว่า ผลบวก )
เราจะรู้ได้ยังไงว่าเค้าพูดจริงหรือไม่จริง ( ไม่ได้ลบหลู่จรรยาบรร นะครับ )
***** แค่ผมอยากรู้จริงๆ นะครับ *****
****************** ต้องขอโทษด้วย หากว่าการถามของผมเป็นการดูหมิ่นในอาชีพ
อยากให้เข้าใจจริง ๆ ว่า ไม่ได้คิดแม้แต่น้อย
*********************

________________

เด็กบ้านนอก คอกวัว

________________

เด็กบ้านนอก คอกวัว

"."หมอต้อม"."
User offline. Last seen 6 years 1 day ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 17/11/2010
Posts: 125
Points: 0

ปกติแล้ว การตรวจวัณโรคในโคที่บ้านเรานิยมคือการฉีดแอนติเจนของเชื้อเข้าที่ใต้หนังบริเวณโคนหางวัวแล้ววัดขนาดเอาครับ แต่วิธีการตรวจเลือดเพื่อหาโรควัณโรคโคก็ยังมีอยู่แต่ใช้เทคนิคสูงพอสมควรคือวิธ๊ ELIZA(การตรวจหาภูมิ) Big smile ในต่างประเทศเขาก็นิยมทำพร้อมๆกันทั้งสองวิธีเพื่อป้องกันการผิดพลาด (พูดง่ายๆว่าเอาชัวร์) ถ้าไม่แน่ใจลองขอใบยืนยันผลแลปจากหมอดูก็ได้นี่ครับจะได้รู้วิธีตรวจ Wink

________________

สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น สองมือกับชีวิตขำๆ

________________

สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น สองมือกับชีวิตขำๆ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

หมอต้อมมาตอบให้แล้วนะครับ ว่าขอใบยืนยันผลแลป แน่นอนสุด

ลองเข้าไปอ่านข้อมูลจากหัวข้อ โรคต่างๆในฟาร์ม ในหน้า คู่มือฟาร์ม-Cattle Handling
อ่านดูแล้วคาดว่าดูจากรอยที่ฉีดสารทูเบอร์คูลินเข้าชั้นผิวหนังเพื่อทดสอบโรค น่าจะบ่งบอกได้เลย
เพราะวัวอยู่กับเรา

ข้างล่างนี่เป็นข้อมูลโรค ว่างๆลองคลิ๊กเข้าไปอ่านในคู่มือฟาร์มดูครับ

Wink

Laughing out loud

โรควัณโรค (Tuberculosis)

วัณโรค เป็นโรคที่ติดต่อเรื้อรัง สามารถติดต่อระหว่างคนกับสัตว์ได้ เชื้อโรคนี้มีความทนทานสามารถอยู่ในซากสัตว์ได้หลายสัปดาห์ และสามารถอยู่ในน้ำนมได้ประมาณ 10 วัน

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า ไมโคแบคทีเรียม โบวิส (Mycobacterium bovis) ตัวการที่แพร่โรค คือ คนและสัตว์ที่ป่วย การติดต่อเกิดขึ้นได้หลายทาง คือ

การติดต่อ
การหายใจ พบมากที่สุดถึง 70%
การกินน้ำ อาหาร น้ำนม
การสัมผัสทางผิวหนังที่เป็นแผล
ติดต่อจากแม่ที่ป่วยไปยังลูกในท้องโดยผ่านทางสายสะดือ
การผสมพันธุ์

อาการ
สัตว์จะเบื่ออาหารซูบผอมลงเรื่อยๆ ในกรณีที่เกิดขึ้นที่ปอดช่องอก สัตว์อาจจะมีไข้ได้เล็กน้อย อาการอื่นๆ นอกจากนี้จะขึ้นกับอวัยวะที่เป็น เช่น เกิดวัณโรคที่ปอด สัตว์จะไอในตอนกลางคืนหรือเมื่อทำงานหนัก วัณโรคที่ลำไส้จะมีอาการท้องเสียร่วมด้วย วัณโรคที่ลูกอัณฑะ ลูกอัณฑะจะบวมโต วัณโรคที่เต้านม เต้านมจะอักเสบ วัณโรคที่สมองจะพบว่าสัตว์มีอาการทางประสาท เมื่อชำแหละซากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะพบตุ่มเป็นก้อนสีเทามันๆ ตรงกลางจะเป็นหนองสีเหลือง หนองแข็ง หรือแบบมีหินปูนแทรกขึ้นกับระยะเวลาที่เป็นโรคตุ่มนี้มักพบตามอวัยวะหรือ ต่อมน้ำเหลือง

การตรวจวินิจฉัย
1. ตรวจดูลักษณะอาการทั่วไป : น้ำหนักลด ซูบผอม มีอาการเกี่ยวกับระบบหายใจ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต
2. การทดสอบทางผิวหนัง เน้นการทดสอบโรคโดยการฉีดสารทูเบอร์คูลินเข้าชั้นผิวหนัง ที่บริเวณใต้โคนหาง หรือแผงคอ อ่านผลโดยการวัดความหนาของชั้นผิวหนังหลังฉีด 72 ชั่วโมง
3. การตรวจในห้องปฏิบัติการ เช่น การแยกหาเชื้อแบคทีเรีย การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา การย้อมสี และการตรวจทางซีรั่มวิทยา การตรวจดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ

การดูแลรักษาเบื้องต้น
ไม่มียารักษา เมื่อพบสัตว์ป่วยให้แยกออกจากฝูง แล้วทำลาย

การควบคุมและป้องกัน
1. ควรติดต่อสัตวแพทย์ในท้องที่ให้ทำการทดสอบโค ด้วยวิธีการทดสอบทางผิวหนังอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง

2. ถ้าพบว่าสัตว์ในฝูงเป็นโรคหรือสงสัยว่าเป็นโรค ควรแยกสัตว์นั้นออกจากฝูงและทำลายสัตว์
3. ฟาร์มที่เคยมีประวัติการเป็นโรค หรือยังคงมีโรคนี้อยู่ต้องมีการตรวจโรคสม่ำเสมอ และทำการเฝ้าระวังโรค
4. การนำสัตว์เข้า-ออก จากฟาร์ม ต้องทำการตรวจโรค

การเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ
1. แยกหาเชื้อแบคทีเรีย : เก็บวิการแช่เย็น/แช่แข็ง
2. ตรวจทางจุลพยาธิวิทยา : เก็บวิการแช่ในน้ำยาฟอร์มาลินบัฟเฟอร์ 10%

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ไปค้นเจออันนี้ น่าจะพอเป็นประโยชน์กับคำถามของคุณZack-smashนะครับ
Laughing out loud

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 10001-2547
THAI AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD STANDARD (TACFS 10001-2004)

การชันสูตรโรควัณโรคในโคและกระบือ
DIAGNOSTIC TEST OF BOVINE TUBERCULOSIS

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2281 5955 www.acfs.go.th
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 120 ง
วันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2547

มาตรฐานการชันสูตรโรควัณโรคในโคและกระบือนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ สามารถ
ชันสูตรโรควัณโรคในโคและกระบือได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
มาตรฐานนี้ได้จัดทำร่างขึ้นโดยกรมปศุสัตว์ และมอบให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านสุขอนามัยสัตว์ และคณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พิจารณาประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศ
มาตรฐานนี้กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
1. มนตรี ตู้จินดา 2521. โรคภูมิแพ้ (Allergic diseases) โครงการตำรา-ศิริราช หน้า 51-88.
2. Coombs, R.R.A. and Gell, P.G.P. 1975. Classification of allergic reactions responsible for clinical
hypersensitivity and diseases, In ; Clinical Aspects of Immunology. Edited by Gell, P.G.H., Coombs,
R.R.A. and Lachmann, P.J., Blackwell Scientific Publications, Oxford, 3rd Edition. p. 761.
3. Office International des Epizooties 2000. Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines. 4th
Edition, p.77-92

รายละเอียดเต็มๆอยู่ที่นี่ครับ
http://www.acfs.go.th/datakm/standard/download/bovine_tuberculosis.pdf

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ก๊อปมาให้อ่านดีกว่า น่าสนใจดีครับ
Laughing out loud

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
การชันสูตรโรควัณโรคในโคและกระบือ

1. บทนำ
วัณโรคในโคและกระบือมีสาเหตุหลักเกิดจากการติดเชื้อ มัยโคแบคทีเรียม โบวิส (Mycobacterium
bovis) ลักษณะรอยโรคที่พบบ่อยคือ มีลักษณะเฉพาะเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆ เรียก ทูเบอร์เคิล (tubercle) ส่วน
ใหญ่พบเป็นโรคแบบเรื้อรัง แต่อาจพบลักษณะเฉียบพลันมีอาการรุนแรงได้บ้าง สามารถพบรอยโรคได้ใน
อวัยวะทั่วไป แต่พบมากที่ต่อมน้ำเหลือง (บริเวณส่วนหัวและคอ) ปอด ลำไส้ ตับ และช่องอก โดยทั่วไปการ
ทดสอบโรคในสัตว์มีชีวิตนิยมใช้วิธีการทดสอบโรคทางผิวหนัง เพราะโรคนี้ทำให้สัตว์เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
ได้ โดยการฉีดแอนติเจน เช่น โบไวน์ทูเบอคูลิน (bovine tuberculin) เข้าหนังและอ่านผลการทดสอบหลัง
ฉีด 3 วัน (72 ชั่วโมง) วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการรับรองการตรวจโรควัณโรคเมื่อมีการซื้อ
หรือขายสัตว์ การทดสอบดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีที่อาศัยหลักการตอบสนองของร่างกายสัตว์ที่เรียก
ว่า ดีเลย์ ไฮเปอร์เซนซิติวิตี (delayed hypersensitivity) เป็นภูมิไวเกินที่เกิดขึ้นแบบเนิ่นช้า คือเกิดขึ้น
ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงหลังแอนติเจนเข้าสู่ร่างกาย หรือหากแบ่งตามแบบของ Coombs and Gell
(1975) จะจัดอยู่ในปฏิกิริยาภูมิไวเกินชนิดที่สี่ (type IV reaction) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากลิมโฟไซต์
กลุ่มทีเซลล์ (T cells) ที่ถูกกระตุ้นโดยเฉพาะ (specifically sensitized T cell lymphocyte) กับแอนติเจน
และมีการหลั่งสารที่เรียกรวมๆ กันว่า ลิมโฟไคน์ (lymphokines) และพบว่าในบริเวณที่ฉีดแอนติเจนเข้าไป
จะมีการอักเสบและการเข้ามารวมตัวกัน (infiltration) ของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีนิวเคลียสเดี่ยว
(mononuclear leucocyte)
กลไกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังหลังฉีดแอนติเจน เช่น สารพีพีดี (tuberculin
purified protein derivative, PPD) เข้าหนังในสัตว์ที่มีภูมิไวเกินชนิดที่สี่นั้น จะพบว่าในระยะแรกๆ
แอนติเจนจะกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว และใน 5 ชั่วโมงต่อมาจะเหลืออยู่เพียง 10–20% ของแอนติเจน
ที่ฉีด เนื่องจากถูกเก็บกักโดยแมคโครฟาจ (macrophage) ระยะนี้จะมีการอักเสบเล็กน้อยเกิดขึ้น ไม่มี
ความแตกต่างกันระหว่างสัตว์ปกติกับสัตว์ที่มีภูมิไวเกิน ในระยะต่อมาจะมีการบวมแดงและมีลักษณะแข็ง
(erythema and induration) เกิดขึ้น ซึ่งเกิดมากที่สุดในระยะเวลา 24–48 ชั่วโมงภายหลังฉีด และเซลล์ที่
แทรกซึมนั้น ส่วนใหญ่เป็นลิมโฟไซต์และแมคโครฟาจ ที่เป็นเช่นนี้เพราะในระยะที่มีการอักเสบน้อยๆ นั้น
ทีเซลล์ที่ถูกกระตุ้น (sensitized T cell) ซึ่งมาทางกระแสเลือดได้มาพบกับแอนติเจนและทำปฏิกิริยากัน
เกิดมีการหลั่งสารพวกลิมโฟไคน์ออกมา การหลั่งสารซึ่งยับยั้งการเคลื่อนที่ของแมคโครฟาจ (macrophage
migration inhibitory factor, MIF) ทำให้แมคโครฟาจไม่เคลื่อนห่างออกไปจากบริเวณที่ฉีดแอนติเจน แต่
MIF ไม่มีผลต่อเม็ดเลือดขาวชนิดหลายนิวเคลียส (polymorphonuclear leukocyte, PMN) ทำให้
PMN ที่เข้ามาในบริเวณนั้นสามารถเคลื่อนออกไปได้ นอกจากนั้น สารกระตุ้นผิวหนัง (skin reactive
factor, SRF) ที่หลั่งออกมา จะทำให้มีการอักเสบเฉพาะที่และมีการซึมผ่าน (permeability) หลอดเลือด
ได้สูงขึ้น

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

2. การชันสูตร
วิธีการทดสอบโรคทางผิวหนัง ถือเป็นวิธีชันสูตรมาตรฐานในการชันสูตรโรควัณโรคในโคและ
กระบือที่มีชีวิต เดิมใช้ heat-concentrated synthetic medium (HCSM) เป็นสารในการทดสอบ แต่
ปัจจุบันนิยมใช้ PPD เนื่องจากมีความจำเพาะ (specificity) มากกว่า มีการใช้อย่างแพร่หลายและหลาย
บริษัทผลิตจำหน่าย การทดสอบโรคนั้นอาจใช้ bovine tuberculin เพียงชนิดเดียว (single intradermal
test) หรือใช้วิธีเปรียบเทียบ (intradermal comparative test) โดยมีการใช้เอเวียนทูเบอร์คูลิน (avian
tuberculin) และ bovine tuberculin ในการทดสอบ สำหรับตำแหน่งที่ทดสอบโดยทั่วไปนิยมใช้บริเวณ
กลางแผงคอ (mid-neck) แต่สามารถใช้บริเวณโคนหาง (caudal fold of the tail) ก็ได้ แม้ว่าที่แผงคอจะ
มีความไวต่อการทดสอบ (sensitive) แต่สามารถเพิ่มความไวของการทดสอบที่โคนหางได้โดยการเพิ่ม
ปริมาณสารทดสอบ

2.1 อุปกรณ์และสารทดสอบ
1) Tuberculin PPD (bovine) : เป็นสารละลายปลอดเชื้อของสารสกัดโปรตีนของเชื้อ
Mycobacterium bovis (strain AN5) ที่เจริญบนอาหารสังเคราะห์และผ่านการกรองหลังขบวนการฆ่าเชื้อ
ด้วยวิธีผ่านความร้อน มีหน่วยความเข้มข้นเป็น มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (Weybridge reference standard)
2) กระบอกฉีดยาขนาดเล็ก (Tuberculin syringe) : กระบอกฉีดยาที่ใช้ต้องมีความแข็งแรง
เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการต้ม มีปริมาตรที่มีการสอบเทียบอย่างน้อยในช่วง
0.1 มิลลิลิตร
3) เข็ม : ขนาดของเข็มที่ใช้มีความสำคัญมาก ต้องไม่กว้างหรือยาวเกินไปซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณ
สารที่ฉีดไม่ถูกต้องหรือสูญเสียไป โดยทั่วไปนิยมใช้เบอร์ 26 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.45 มิลลิเมตร) มี
ความยาว 3 ถึง 4 มิลลิเมตร
4) เครื่องมือวัดความหนาของผิวหนัง (Callipers)
5) อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบโรคต้องสะอาดปราศจากเชื้อก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง และต้องปลอด
จากสารเคมีหรือสารฆ่าเชื้อ (antiseptic) ใดๆ เนื่องจากอาจมีผลต่อสารทดสอบหรือผลการทดสอบได้
6) ควรเก็บรักษาสารทดสอบในที่ไม่ให้ถูกแสง มีอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง

2.2 วิธีการทดสอบ
การทดสอบโรคทางผิวหนัง ใช้วิธีต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

2.2.1 ทดสอบโดยใช้แอนติเจนชนิดเดียว (single intradermal test)
โดยการฉีดสารทดสอบขนาด 0.1 มิลลิลิตร (2,000 international unit) เข้าหนังบริเวณโคนหาง
และไม่ควรฉีดเข้าร่างกายสัตว์เกิน 0.2 มิลลิลิตร ทั้งนี้เนื่องจากความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
ผลทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก่อนทำการทดสอบบริเวณที่ฉีดจะต้องสะอาด (ไม่ควรใช้สารเคมี
หรือยาฆ่าเชื้อใดๆ) หลังฉีดควรมีการตรวจสอบว่ามีการฉีดเข้าตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ โดยการสังเกต
หรือคลำตำแหน่งที่ฉีด พบตุ่มใสเล็กๆ หรือไม่ ในบางกรณีอาจต้องทำการวัดความหนาของผิวหนังก่อนทำ
การฉีดด้วยเครื่องวัดความหนาของผิวหนัง

2.2.2 ทดสอบโดยใช้แอนติเจนมากกว่า 1 ชนิด (intradermal comparative test)
ขนาดของสารทดสอบที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 2,000 IU ของ bovine tuberculin และ avian
tuberculin โดยตำแหน่งที่ฉีดสารทดสอบทั้งสองชนิดควรมีระยะห่างกัน 12 ถึง 15 เซนติเมตร บนบริเวณ
แผงคอด้านเดียวกัน ต้องมีการทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งและบันทึกความหนาของผิวหนังก่อนการ
ทดสอบ เพื่อใช้เปรียบเทียบในการอ่านผล ในสัตว์ขนาดเล็กหรือลูกสัตว์อาจฉีดบริเวณกึ่งกลางส่วนที่สาม
ของแผงคออย่างละข้างก็ได้

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

3. การอ่านผล

3.1 อ่านผลหลังฉีดสารทดสอบ 72 ชั่วโมง ให้อ่านผลการทดสอบว่าเป็นบวก เมื่อพบมีการบวมตรง
บริเวณที่ฉีด ลักษณะการบวมที่พบจะแตกต่างกันไปในแต่ละราย อาจมีลักษณะแน่น กลม ยกขอบนูน
บางครั้งอาจนิ่มและกระจายออก พบลักษณะเนื้อตายเฉพาะที่ การบวมน้ำ การอักเสบ ฯลฯ เกณฑ์การตัดสิน
ให้วัดจากขนาดของเม็ดตุ่มผิวหนัง มีดังนี้
ความหนาของผิวหนังที่เพิ่มขึ้น เกณฑ์ตัดสิน
น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ให้ผลลบ (negative)
ระหว่าง 2 – 5 มิลลิเมตร ให้ผลสงสัย (inconclusive)
ตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร ขึ้นไป ให้ผลบวก (reactor)

3.2 ให้ดูการเปลี่ยนแปลงหรืออักเสบของบริเวณที่ฉีดประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามในฝูงที่มี
ประวัติพบสัตว์ป่วยเป็นวัณโรค เมื่อพบมีการบวมที่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้ควรอ่านเป็นผลบวกต่อการ
ทดสอบ
3.3 การทดสอบซ้ำ ให้ดำเนินวิธีการทดสอบเช่นเดียวกับที่กล่าวมา โดยให้ทิ้งช่วงห่างอย่างน้อย 60 วัน
นับจากวันที่ทำการฉีดทดสอบครั้งล่าสุด

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

4. ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานทดสอบโรค

4.1 ควรศึกษาขั้นตอนรายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือปฏิบัติ
4.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่องาน
4.3 ผู้ที่ทำการทดสอบต้องอ่านผลด้วยตนเอง
4.4 ไม่ควรมีการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าเชื้อใดๆ ในการทดสอบโรค
4.5 หากมีการเก็บตัวอย่างเลือด ควรเก็บตัวอย่างก่อนทดสอบโรค
4.6 กรณีเก็บตัวอย่างเลือดที่โคนหางพร้อมกับการทดสอบโรคที่โคนหาง ผู้ปฏิบัติต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ในการหยุดเลือดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันการบวมจากการเก็บตัวอย่างเลือดอันส่งผลถึงการอ่านผล
การทดสอบโรค
4.7 ในกรณีที่ต้องการทดสอบโรคซ้ำ ต้องทิ้งช่วงห่างอย่างน้อย 60 วัน
4.8 ควรมีการจดบันทึกข้อมูลประวัติฟาร์มและโคที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง
4.9 หากการทดสอบมีการฉีดหลายครั้งในระหว่างการทดสอบ ต้องระวังมิให้น้ำยาทดสอบเข้าสู่ร่างกาย
รวมแล้ว ปริมาตรไม่เกิน 0.2 มิลลิลิตร
4.10 ในระหว่างปฏิบัติงานหากถูกเข็มทิ่มแทง ให้รีบรีดเลือดออกให้มากที่สุด แล้วทำความสะอาด
บริเวณแผลเพื่อป้องกันการเกิดเนื้อตายและการติดเชื้อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Microcline
User offline. Last seen 5 years 35 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 1318
Points: 0

อิอิ ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับพี่ไก่ Big smile Big smile Big smile

ระหว่างจิ้ม กับ Ctrl+C แล้ว Ctrl+V อันไหน ปวดนิ้วน้อยกว่ากันครับ Wink Wink Wink

________________

สิ่งที่ดีที่สุด คือการที่เราได้อยู่ด้วยกัน

พอเพียงตามรอยพ่อ

________________

สิ่งที่ดีที่สุด คือการที่เราได้อยู่ด้วยกัน

พอเพียงตามรอยพ่อ

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

ลุงบอกว่าจิ้มก็เฉียวแปร๊บบบบดี อิอิ Big smile Big smile Laughing out loud Laughing out loud

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ตอนนี้จิ้มได้คล่องแล้วครับ
แค่แมงป่องต่อย เรื่องจิ๊บๆ เคยโดนแล้ว ต่อต่อยก็เคยโดนแล้ว แตนต่อยก็เคยโดน
แต่คนต่อยส่วนใหญ่จะวิ่งหนีทันครับ ผมขายาว ฮ่า ฮ่า
Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 97,743