51 replies [Last post]
katoy2523
User offline. Last seen 5 years 26 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 25/07/2012
Posts: 1186
Points: 0

บวกให้อีก 10 ครับพี่หนึ่ง จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์กับวัวที่บ้านครับ

________________

ขยันทำ ไม่ขยันพูดพล่าม สักวันเราจะมีกิน

________________

ขยันทำ ไม่ขยันพูดพล่าม สักวันเราจะมีกิน

cowboy62
User offline. Last seen 6 years 3 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

วิลเลี่ยมได้เปรียบเทียบให้ฟังว่า ฝูงโคก็เปรียบเสมือนเช่นเดียวกับรถยนต์ การที่เราจะบังคับทิศทางได้ก็ต้องให้รถยนต์เคลื่อนที่เสียก่อน Glasses

การบังคับทิศทางการเคลื่อนไหวของฝูงโคทำได้ไม่ยาก ดังรายละเอียดที่แสดงในภาพ เป็นการไล่ต้อนฝูงโคในขณะที่อยู่ในแปลงหญ้า เป็นการไล่ต้อนให้เลาะไปตามริมรั้ว วิธีการนี้ทำเป็นฝูงเล็กๆ ผู้ไล่ต้อนใช้เพียงคนเดียวก็ได้ เพราะโดยธรรมชาติและพฤติกรรมของโคที่อยู่รวมกันเป็นฝูง การเคลื่อนที่หรือการเดินจะมีตัวที่เดินนำหน้าฝูงเสมอ ผู้ไล่เพียงแต่คอยควบคุมการเดินและบังคับทิศทางของฝูงโค Smile

แต่ถ้าหากเป็นโคฝูงใหญ่ จะต้องใช้ผู้ไล่ต้อนอย่างน้อย 2 คน คนหนึ่งจะต้องคอยบังคับและควบคุมการเดินของโคที่เดินนำหน้า(ผู้ไล่ต้อนในตำแหน่งที่ 1) จะต้องเดินไปพร้อมๆกับโคด้วยความสงบเรียบร้อย โดยให้เดินตรงกับบริเวณแนวไหล่ตัดกับขอบเขตรัศมีความกลัวในขณะที่โคเคลื่อนไหวจะเดินทำมุมเฉียงออกเล็กน้อย แต่ถ้าโคเริ่มเดินช้าลงหรือหยุดนิ่ง ให้ค่อยๆเดินตรงเข้าไปหาโคในแนวตั้งฉากกับรัศมีความกลัว เมื่อโคเริ่มเคลื่อนไหวจึงค่อยเดินย้อนกลับในแนวทำมุมเฉียงเข้าเล็กน้อย เมื่อปฏิบัติเช่นนี้โคจะเดินอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้ไล่ต้อนคนที่ 2 จะต้องคอยควบคุมการเดินของโคในกลุ่มหลัง และปฏิบัติเช่นเดียวกับคนแรก เพียงแต่ขอบเขตรัศมีการเดินจะกว้างกว่า Laughing out loud

การเดินขนานไปกับฝูงโครวมทั้งระยะห่างระหว่างคนที่ 1 กับคนที่ 2 ถ้าเดินห่างจากกันมากเกินไปจะทำให้โคแตกฝูงได้ ประสบการณ์ของผู้ไล่ต้อนเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะเราจะรู้ว่าควรอยู่ห่างจากฝูงโคเท่าใด และยิ่งถ้าฝูงโคได้รับการฝึกฝนมาพอสมควรจนเกิดการเรียนรู้ การไล่ต้อนจะง่าย ความยุ่งยากต่างๆจะไม่เกิดขึ้น Wink

แสดงการไล่ต้อนโคบนแปลงหญ้า Party

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 6 years 3 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

การไล่ต้อนโคฝูงใหญ่จำนวนมากๆ อาจมีพวกที่แตกฝูง วิลเลี่ยมแนะนำว่าอย่าตกใจ หรือรีบไล่ต้อนโคกลุ่มนั้น โดยเฉพาะการไล่ต้อนจากทางด้านหลัง อาจทำให้โคตกใจกลัวและวิ่งเตลิดหนีไป Crazy

วิธีการที่ถูกต้องควรปฏิบัติดังรายละเอียดที่ได้แสดงในภาพ กล่าวคือ ผู้ไล่ต้อนจะต้องค่อยๆเดินเข้าหาโคตัวที่อยู่ตอนท้ายของโคกลุ่มที่แตกฝูง ห้ามใช้เสียงหรือความรุนแรง ทิศทางการเดินเข้าหาควรทำมุมเล็กน้อย ให้เดินเข้าไปจนถึงแนวไหล่ ที่สำคัญก็คือ อย่าเดินเลยแนวไหล่ไปจนถึงตำแหน่ง A และ B (ตำแหน่งเดียวกับภาพที่ 1 ของกระทู้ที่8) เพราะจะทำให้บังคับทิศทางไม่ได้ กลุ่มโคอาจเดินเฉออกจากแนวที่ต้องการ Smile

เมื่อโคเข้าหาฝูงใหญ่ ผู้ไล่ต้อนจะต้องเดินย้อนกลับในแนวที่เฉียงออกเล็กน้อย ส่วนปัญหาที่ว่าจะเดินเข้าหาโคทางด้านซ้ายหรือขวานั้น ขึ้นอยู่กับว่าฝูงโคอยู่ทิศทางไหน จากภาพที่จะเห็นได้ว่า โคฝูงใหญ่อยู่ตอนหน้าเยื้องไปทางด้านซ้าย ดังนั้นผู้ไล่ต้องเข้าทางด้านขวา เพื่อบังคับให้โคค่อยๆเดินเยื้องไปทางซ้ายเข้าหาฝูงใหญ่ Wink

ภาพแสดงการไล่ต้อนโคแตกฝูงกลับเข้าฝูงใหญ่ Party

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 6 years 3 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

ในการไล่ต้อนฝูงโคเข้าหรือออกจากคอก ไม่ว่าจะเป็นคอกพัก คอกรวม หรือคอกปฏิบัติการ การค่อยๆบังคับโดยการเพิ่มและลดความกดดันจะช่วยให้การเคลื่อนที่ของโคเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไป และที่สำคัญเราสามารถควบคุมได้โดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเพราะจะทำให้โคเกิดการเรียนรู้ Glasses

เราไม่ควรปล่อยให้โคแย่งกันวิ่งเข้าหรือออก เพราะต่อไปจะทำให้โคเคยตัว ตื่นตกใจง่าย เปรียว ไม่เชื่อง และไม่คุ้นเคยกับคน ดังเช่นรายละเอียดตามวิธีการของวิลเลี่ยมที่แสดงในภาพ เป็นการควบคุมการเข้าคอกของฝูงโค ผู้ไล่ต้อนควรควบคุมให้ฝูงโคเข้าคอกอย่างเป็นระเบียบ ไม่แย่งกัน โดยการเคลื่อนที่เข้าและออกในแนวตั้งฉากกับขอบเขตรัศมีความกลัว(ไม่ควรเคลื่อนที่ในแนวขนาน เพราะโคจะแย่งกันวิ่งเข้าคอก) แต่อย่าเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เกินไป เพราะโคบางตัวอาจตกใจกลัวจนวิ่งเข้าชนคันคอกหรือรั้วจนบาดเจ็บ Shock

เมื่อโคเข้าคอกเรียบร้อยแล้วจึงปิดประตู ให้ยืนอยู่ที่ประตูสักพักหนึ่งเพื่อให้โคหันกลับมามอง จะเป็นการหัดให้โคเรียนรู้วิธีการควบคุมของเรา วิธีการนี้ใช้ได้ทั้งการไล่ต้อนโคทั้งเข้าและออกจากคอก Wink

ภาพแสดงการไล่ต้อนโคเข้าคอก Party

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 6 years 3 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

สำหรับการไล่ต้อนโคออกจากคอกและต้องการคัดแยกโคบางตัวออกจากฝูง วิลเลี่ยมได้แนะนำวิธีปฏิบัติดังรายละเอียดที่แสดงในภาพ จะต้องใช้ผู้ไล่ต้อนอย่างน้อย 3 คน Glasses

คนหนึ่งจะเดินวนไปมาเพื่อพยายามบังคับให้โคออกจากคอก ส่วนอีกคนหนึ่งจะยืนอยู่บริเวณประตู เพื่อบังคับไม่ให้โควิ่ง แต่จะค่อยๆเดินออกจากคอกแทน และขณะเดียวกันจะทำการคัดแยกโคบางตัว โดยกันไม่ให้โคตัวนั้นออกจากคอก โดยการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับประตู หรือเดินหน้าและถอยหลัง อย่าเคลื่อนที่ในแนวขนานกับประตู การคัดแยกโคที่ไม่ต้องการให้ออกจากคอกทำได้โดยการเดินเข้าในแนวเฉียงทำมุมนิดหน่อย โคตัวนั้นก็จะไม่กล้าออกจากคอก อาจจะถอยหลังหรือกลับตัวเดินหนีออกไป แล้วจึงย้อนกลับมาที่จุดเดิมแล้วเดินเฉียงออกเล็กน้อย โคตัวอื่นๆจะทยอยเดินออกจากคอก Smile

ภาพแสดงการไล่ต้อนโคออกจากคอกและการคัดแยก Party

วิธีนี้จะให้ได้ผลดี วิลเลี่ยมแนะนำว่าประตูคอกต้องมีขนาดกว้างพอสมควร ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป เพื่อสะดวกในการบังคับ วิธีการนี้ไม่ใช่เฉพาะการไล่ต้อนฝูงโคออกจากคอกเท่านั้น ในการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้า การไล่ต้อนฝูงโคจากแปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่งก็สามารถทำได้เช่นกันครับ Wink

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 6 years 3 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

จากวิธีการที่วิลเลี่ยมแนะนำมานี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งผู้ไล่ต้อนและฝูงโคจะต้องผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เกิดความคุ้นเคย จำเป็นต้องอาศัยเวลาและความอดทน แน่นอนว่าในระยะแรกอาจจะช้าและไม่ทันใจเท่าวิธีเก่าๆที่ใช้เสียงและความรุนแรง แต่เมื่อไรสัตว์เกิดการเรียนรู้และคุ้นเคย การไล่ต้อนจะควบคุมได้อย่างง่ายดาย สัตว์จะไม่เครียดหรือตื่นตกใจ กลับจะเชื่องและคุ้นกับคนมากขึ้น Love

ในแง่ของการจัดการฟาร์ม การลดความเครียดของสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะความเครียดจะทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง อาจมีผลเสียต่อการเจริญเติบโต หรือทำให้ความสามารถของภูมิต้านทานโรคของร่างกายสัตว์ต่ำลง มีผลต่อการหดตัวและการทำงานของระบบย่อยอาหาร โดยเฉพาะกระเพาะผ้าขี้ริ้ว และแน่นอนที่สุดอาจมีผลเสียต่อประสิทธิภาพและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ Glasses

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 6 years 3 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ วิลเลี่ยมใช้เวลาและประสบการณ์ในการเรียนรู้กว่า 30 ปี บางอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่บางอย่างจำเป็นต้องอาศัยเวลาและความอดทน พื้นฐานแรกเริ่มก็คือการฝึกฝน และเรียนรู้เกี่ยวกับขอบเขตรัศมีความกลัวของโคให้ดี Puzzled

อย่างไรก็ตามคอกพักและคอกปฏิบัติการที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีจะมีส่วนช่วยเสริมให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากลักษณะของคอกปฏิบัติการหรือซองบังคับแบบใหม่ที่มักจะออกแบบให้มีความโค้ง ล้วนแต่อาศัยหลักการและพื้นฐานเหล่านี้ทั้งนั้นครับ Glasses

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 6 years 3 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

เห็นไหมครับ! ว่าการไล่ต้อนที่ดีจะต้องมีประสบการณ์และชั้นเชิงที่ดี ไม่มั่วๆแบบวิธีเก่าๆ ดูอย่างเขาทรายอดีตแชมป์โลกผู้ยืนยงซิครับ! พี่แกประสบการณ์แยะ ลูกเล่นเยอะ พี่แกรู้ว่าเมื่อไรควรจะแหย่ๆจิ้มๆ พอได้โอกาสและจังหวะเหมาะๆ ก็จะต้อน ต้อน แล้วก็ต้อน (ด้วยชั้นเชิง) แล้วก็ยัดหมัดทะลวงไส้ ซ้าย – ขวา ซ้าย – ขวา เข้าชายโครงคู่ต่อสู้ แหม! สะใจคอมวยไม่ใช่น้อย ว่าแต่ว่าตอนนี้พี่แกเป็นดาราไปแล้ว ก็คงจะเพลิดเพลินกับการไล่ต้อนน้องซินะ! น่าอิจฉาจัง เฮ้ย...นี่มันคนละเรื่องนี่หว่า มาได้ไงเนี่ย!!! Big smile

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

NP
User offline. Last seen 7 years 45 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/11/2010
Posts: 1030
Points: 0

เยี่ยมมากครับคุณหนึ่ง แต่เขาว่ากันว่าแฝดเขาทรายเป็นแฝดสามนะแต่อยู่เมืองไทยสองคนและไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กคนเขาว่าคนนี้ร่ำ่รวยมากครับ Laughing out loud Laughing out loud Big smile

cowboy62
User offline. Last seen 6 years 3 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

จริงหรือครับพี่นพพร เขาคือใครหนอ เขามาจากไหนครับผม Party

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

Counter

  • Visitor Count: 87,380