บอกเล่าเก้าสิบ : การอบรม "การกระตุ้นการตกไข่ในโค"

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Smile Smile Laughing out loud Laughing out loud Big smile Big smile

Biotec ร่วมกับ สวทช. และ บ.ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จก.

จัดอบรม เรื่อง "การกระตุ้นการตกไข่ในโค"

เป็นการออกงานครั้งแรกที่สวมเสื้อ "Thailivestock.com" พบเรื่องราวดีๆ ที่นี่

Comming Soon

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Laughing out loud Laughing out loud

ระบบการสืบพันธุ์ของสัตว์เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการผลิตสัตว์ทุกชนิด ถ้าสัตว์ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ตามปกติจะทำความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อย่างมหาศาล และส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของกิจการและสังคมส่วนรวม เพราะอาหารของมนุษย์ ได้แก่ เนื้อ นม และไข่ เป็นผลโดยตรงจากการสืบพันธุ์ของสัตว์ทั้งสิ้น ถ้าการสืบพันธุ์ของสัตว์ไม่สมบรูณ์หรือเกิดปัญหาขึ้นย่อมจะกระทบต่อผลประกอบการของฟาร์มและยังส่งผลกระทบไปถึงผลทางเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมด้วย หรือในทางตรงข้ามถ้าเราสามารถยกระดับการสืบพันธุ์ของสัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็จะส่งผลดีกลับมาได้เช่นกัน

Love Love

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

NP
User offline. Last seen 8 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/11/2010
Posts: 1030
Points: 0

ที่ไหน เมื่อไร ขอทราบรายละเอียดอยากเข้าอบรมบ้างครับ

tin
User offline. Last seen 7 years 45 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 262
Points: 0

ไปด้วยคนครับ Big smile

________________

แพ้ ไม่เหมือน ยอมแพ้

________________

แพ้ ไม่เหมือน ยอมแพ้

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

ก่อนที่จะตกเป็นจำเลยของสังคมค่ะ

ครั้งที่ วันที่ สถานที่
1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
4 วันที่ 14 มกราคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่
5 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 จังหวัดราชบุรี
7 วันที่ 31 มีนาคม 2554 จังหวัดนราธิวาสหรือใกล้เคียง
8 วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 จังหวัดสระบุรี

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
**การอบรมครั้งที่ 4 – 8 จะประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสถานที่จัดงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 50 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

โดนปาด ไม่ยอม ไม่ยอม
เท่าที่ทราบถ้าจำไม่ผิดงานมีจัดที่ มทส.ด้วยนะครับ เคยเห็นตรางการจัดแวบๆ ผอดีมีคนรู้จักทำงานอยู่ที่ บ.ไฟเซอร์

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

วันนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 จะมีการอบรมที่โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ

จริงๆ แล้วมีการประชาสัมพันธ์ทางเวปบอร์ดของ TBBA นานแล้วค่ะ และบ้านสวนก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์


Thanks: ฝากรูป webhosting

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Laughing out loud Laughing out loud

มีผู้คนเข้ารับการอบรมอย่างล้นหลาม ส่วนใหญ่แล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าของศูนย์ผสมเทียมของกรมปศุสัตว์ น่าจะประมาณ 60 ท่าน แล้วช่วงบ่ายมีน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ


Thanks: ฝากรูป webhosting

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

วิทยากรหลักๆ คือ ดร.ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ จากห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) นำเสนอเรื่องราวดีๆ ทั้งวันค่ะ


Thanks: ฝากรูป webhosting

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

เนื้อหาการอบรมล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สำหรับชาวโคบาลอย่างเราๆ ตัวอย่างเนื้อหาค่ะ


Thanks: ฝากรูป webhosting

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Big smile Big smile Big smile

อิ่มหนำสำราญพร้อมทั้งได้รับความรู้ด้วย โอ้วววววว สวรรค์ของชาวโคบาล (อิ่มจังตังส์อยู่ครบ,,อิอิ,,)

มีเบรคเช้าตอนสิบโมงครึ่ง อาหารเที่ยง 1 มื้อ และเบรคบ่ายอีกหนึ่งครั้ง แบบอิ่มๆ และฟรีๆๆๆๆ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอปรบมือให้ดังๆ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ


Thanks: ฝากรูป webhosting

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Counter

  • Visitor Count: 110,152