ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงจูงโค...

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 17 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

เรียน สมาชิกผุ้ผ่านการอบรมจูงโค รุ่นที่ 1 - 10 ทุกท่าน
ตามที่สมาคมส่งเสริมฯ ร่วมกับ สมาคมผู้บำรุงฯ สมาคมผู้เลี้ยง ชมรมโคบราห์มันหนองคาย
และจิวเล็กแรนซ์ ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมการจูงโคเพื่อเข้าประกวดระบบสากล ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัด
ขึ้นในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2554 ณ จิวเล็กแรนซ์ จ.กาฬสินธิ์ นั้น
ในการนี้มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ คณะผู้จัดงานฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านสมัครร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ในงานนี้
ซึ่งคณะผู้จัดงานได้ประเมินสถานะการณ์แล้วว่า ท่านจะได้รับ คือ
1. การฝึกทบทวนบทเรียนที่ได้ศึกษามาแล้ว
2. การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ
3. การพบปะสังสรรค์ กับสมาชิกฯ จากภาคต่างๆ
4. ฯลฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ลงชื่อผ่านทางหน้าเว็บไซด์ ได้ทุกเว็บ
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้จัดงาน
วันที่ 14 มิถุนายน 2554

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

เนติยะ ยอดเณร จูงโครุ่น 3
Big smile Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 17 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ณัฏฐ์ สุวรรณทัต จูงโครุ่น 3 ครับ.............

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 17 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ขอสมัครแทนท่านอื่นนะครับ เพราะว่าไม่ได้เข้าเวบ
1. บังดุล
2. พี่สมหมาย

aod tahin
User offline. Last seen 9 years 25 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 03/12/2010
Posts: 439
Points: 0

ชาญชัย จิตติอาภา จูงโครุ่น 10 ครับ
Big smile Wink

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

โอยยยยยย พี่เลี้ยงขาดแคลน แบบนี้ทำงานกันอ่วมแน่ๆ
Sick

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 17 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

เพื่อพี่น้องชาววัวครับ เหนื่อยแค่ 2 วันเดี๋ยวก็หาย แต่คงเป็นที่จดจำไปอีกนาน Love Love

aod tahin
User offline. Last seen 9 years 25 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 03/12/2010
Posts: 439
Points: 0

Smile งานหนัก ไม่เคยฆ่าคน Big smile
พี่ๆน้องๆ จูงโคทุกรุ่น ท่านใดว่างมาช่วยกันนะครับ

xiaojun
User offline. Last seen 4 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 10/10/2017
Posts: 5578
Points: 0
xiaojun
User offline. Last seen 4 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 10/10/2017
Posts: 5578
Points: 0

Counter

  • Visitor Count: 73,424