ฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ รุ่นที 9

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

Laughing out loud สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ ขึ้นเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว ในแต่ละรุ่นมีผู้ให้ความสนใจเป็นอยากมาก แต่ทางสมาคมรับเพียงรุ่นละ22-26 คนเท่านั้นต่อรุ่น เนื้อหาการอบรมมีทั้งภาคทฏษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการพาออกไปดูงานยังสถานที่ฟาร์ม ถึง 3แห่ง นับว่าครอบคลุมสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยง และผู้สนใจไฝ่หาความรู้เพิ่มเติม ค่าสมัครในการอบรมเพียง 4,500 บาท มีพร้อมทั้งที่ัพักและอาหารไว้บริการผู้เข้ารับการอบรม นับว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเลี้ยงโคภายในประเทศให้มีความก้าวหน้า ด้านการผลิต เพื่อให้อาชีพการเลี้ยงโคเป็นอาชีพที่มั่นคงแข็งแรง แข่งขันกับแระเทศต่างๆได้โดยไม่น้อยหน้าใคร
[img][/img]

Counter

  • Visitor Count: 249,923