พยากรณ์โคเนื้อ ปี2554

Pc-S
User offline. Last seen 7 years 37 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/11/2010
Posts: 259
Points: 0

พยากรณ์โคเนื้อ ปี2554
(ถึงคราวควรปรับปรุงพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ผลพยากรณ์ หรือไม่)

เป็นปกติของทุกปีที่จะต้องมีการนำข่าว “ผลพยากรณ์โคเนื้อ” ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาฝากกันในช่วงต้นฤดูกาลของปี สำหรับปีนี้ลองพิจารณาช่วยๆกันตรวจสอบและวิเคราะห์เปรียบเทียบกันดูนะครับว่า น่าให้ความเชื่อถือมากน้อยเพียงไร


ผลพยากรณ์โคเนื้อในปี 2554
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
จำนวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม รวมทั้งประเทศ 6.428 ล้านตัว
ลดลงจากปีที่แล้ว 70,044 ตัว หรือร้อยละ 1.08
ปริมาณการผลิต รวมทั้งประเทศ 1.151 ล้านตัว
ลดลงจากปีที่แล้ว 9,103 ตัว หรือร้อยละ 0.78

สถานการณ์การผลิต
จำนวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องขายโคออกไป อีกทั้งมีการเลิกเลี้ยงเป็นจำนวนมาก จากการที่พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา มีราคาสูง เกษตรกรจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทน ปริมาณการผลิตโคเนื้อลดลง เนื่องจากในปี 2552 และ2553 มีการส่งออกโคเนื้อเพิ่มขึ้น ทำให้โคเนื้อไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ จำเป็นต้องนำแม่โคและโคเล็กที่ยังไม่ถึงเวลาปลดเข้า โรงฆ่า

สถานการณ์ตลาดและราคา
โคมีชีวิต ที่เกษตรกรขายได้ในปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.) ราคากิโลกรัมละ 43.28 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.44 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และมีสินค้าอื่นทดแทน เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เป็นต้น อีกทั้งตลาดโคเนื้อและเนื้อโคเกิดภาวะซบเซา จึงทำให้ราคาโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามีการส่งออกโคมีชีวิตเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยในปี 2553 (ม.ค.-ต.ค.)234,938 ตัว มูลค่า 1,257 ล้านบาท เฉลี่ยตัวละ 5,353 บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการส่งออกโคมีชีวิต 192,669 ตัว มูลค่า 1,141 ล้านบาท เฉลี่ยตัวละ 5,920 บาท

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 37 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Smile Smile Smile
Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud

สุดยอดค่ะ ขอบคุณมากๆๆๆ ค่ะ

Big smile Big smile Big smile
Wink Wink Wink

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

จำนวนโคเนื้อลดลงแค่ ร้อยละ 1.08 เองหรือครับ
Shock Shock Shock

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ffarm
User offline. Last seen 9 years 42 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 06/12/2010
Posts: 104
Points: 0

อยากบอกความจริงว่าคนเลี้ยงวัวจะตายก่อนวัว ถ้าไม้อึด อดทน ไม่มีทาางครับ รัฐขาดความจริงใจกับคนเลี้ยงวัวเมื่ือเทียบกับค่าชดเชยการปลูกข้าว ปลูกมันสัมปะหลัง สื่อ....อย่าบิดเบือน ปั่นราคา เช่นโคเนื้อปี54ราคาเพิ่ม50% อย่าปั่นราคาครับ
คนเลี้ยงวัวรู้กันดีว่าวันนี้ราคาเท่าไร

________________

เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669มีรถรับฟรี

________________

เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669มีรถรับฟรี

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

Smile มุมมองของผมเห็นด้วยกับพี่ศิริชัยครับ อันนั้นคือความจริงของความจริงเลยแหละครับ....ช่วงปีใหม่ผมมีโอกาสได้คุยกับคนเลี้ยงวัวหลายๆท่าน ความจริงที่เจอก็เหมือนกับพี่ศิริชัยว่าละครับ บางคนขายยกฝูงเลิกเลี้ยงไปเลย....พ่อค้าจะมาถามซื้อชาวบ้านในราคาวัวเนื้อ แต่พอพ่อค้าขายกับขายในราคาวัวเลี้ยง อันนี้เห็นกันจะๆ..ตาท่านนึ่งขายวัวในราคาที่พ่อค้าตีราคาเนื้อให้ จับวัวออกยังไม่พ้นคอกเลยพ่อค้ามะแล่งขายในราคาวัวเลี้ยงกำไรมะแล่งได้เยอะกว่าราคาซื้ออีก นี่ละครับสิ่งที่ชาวบ้านต้องเจอ..เรียกว่ามะแล่งเอาเปรียบกันต่อหน้าเลย...แต่ว่าค่ายวัวบ้านนอกนี่ขายตามอำเภอใจ พอใจซื้อก็ซื้อ ไม่พอใจขายก็ไม่ขาย ไม่สนแข่งใคร.. Wink

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

Pc-S
User offline. Last seen 7 years 37 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/11/2010
Posts: 259
Points: 0

“มะแล่ง” แปลว่าอะไร อะ คุณ อนุกูลฟาร์ม

ก่อนที่จะวิจารณ์การวิเคราะห์ ผลพยากรณ์โคเนื้อ ปี 2554 ของสำนักงานเศรษฐกิจฯ
ลองมาพิจารณาเรื่องราคาโคที่เกษตรกรขายได้ในปีที่ผ่านมากันก่อน

คุณ ศิริชัย เพิ่งขายวัวไปได้เมื่อเร็วๆนี้ น่าจะเข้าใจถึงภาวะราคาตลาดล่าสุดดี

เรื่องราคาตลาด เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายปัจจัย ได้แก่
- ดีมานด์ ซัพพลาย ของท้องถิ่นที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
- ราคาที่ขายได้ของผู้ผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ หรือ ปลายน้ำ
- ความแตกต่างของ อายุ เพศ สายพันธ์ ระดับสายเลือดของโค
- ภาวะความกดดัน และความพึงพอใจส่วนตัว
- การรู้เท่าทันสถานการณ์ภาวะตลาดที่แท้จริง

การรู้เท่าทันสถานการณ์ภาวะตลาด เป็นเรื่องที่สำคัญต่อเกษตรกรมาก หรืออาจจะพูดได้ว่าสำคัญมากที่สุดต่อการเลี้ยงโคเป็นอาชีพ
ข้อมูลที่เป็นที่พึ่งของเกษตรกรในการเรียนรู้เรื่องนี้(สถานการณ์ภาวะตลาด) ได้แก่
- การสื่อสารกันระหว่างเกษตรกรด้วยกัน
- การประเมินราคารับซื้อของพ่อค้าโคในท้องถิ่น
- การสุ่มตรวจสอบราคาจากตลาดนัด และ
- การติดตามข้อมูลข่าวสารของนักวิชาการและรายงานสรุปต่างๆจากสื่อที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
แต่ โอ๊ะ! ข้อมูลข่าวสารของนักวิชาการและรายงานสรุปต่างๆจากสื่อที่เป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แค่ไหน หรือเป็นแค่ข้อมูลที่ตกแต่งไว้เพื่อใช้เป็นวิธีอ้างอิงที่เอื้อประโยชน์ต่อเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่กำหนดกันไว้แล้วเท่านั้น อย่างไร ลองติดตามจากตัวอย่างรายงานสรุปต่างๆที่จะทยอยนำมาให้พิจารณากัน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงของแต่ละท่านที่ได้สัมผัสมา

MM RANCH
User offline. Last seen 9 years 45 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 23/11/2010
Posts: 42
Points: 0

การใม่รู้เท่าทันสถานการณ์ตลาดเป็นจุดออ่นอันยิ่งใหญ่ของแต่ละอาชีพเลยละครับ ขอข้อมูลหลายด้านด้วยครับ

________________

เราจะมุ่งมั่นสู่คุณภาพที่ดีเลิศ

________________

เราจะมุ่งมั่นสู่คุณภาพที่ดีเลิศ

babycow
User offline. Last seen 7 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 20/11/2010
Posts: 157
Points: 0


เห็นด้วยครับกับประโยคนี้ - ภาวะความกดดัน และความพึงพอใจส่วนตัว

ส่วนใหญ่ เวลาเรา ขายวัวตอนที่จำเป็นมีเรื่อง มีปัญหาทำให้เวลาขายต้องรีบขาย รอไม่ได้ ได้ราคาแค่ไหนก้อต้องขาย

การวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าปีนี้จะขายกี่ตัว และไม่รีบร้อนขาย ก้อพอที่จะได้ราคาดีขึ้นมาบ้าง ช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง

ในความเป็นจริง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เลี้ยงวัวไว้เป็นเงินออม มีเรื่องเดือกร้อนถึงจะขาย ประโยชน์ก้อเลยตกกับพ่อค้า นายฮ้อยทมิฬ

Pc-S
User offline. Last seen 7 years 37 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/11/2010
Posts: 259
Points: 0

สถิติราคาโคเนื้อโดยสำนักงานเศรษฐกิจฯ

ราคาโคที่เช็คสอบล่าสุดเมื่อ 30 ธค.53 จากตลาดนัดโค-กระบือ หนองบัวน้อย โดยกำนันสวัสดิ์ เจ้าของตลาด
ปริมาณโคที่เข้ามาขายในตลาดลดลงจากแต่ก่อนเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง จากเดิม2,000 ตัว/นัด ลดลงเหลือ 1,000 ตัว/นัด
โคได้ขนาดพร้อมขุนราคาสูงกว่าปี2549เล็กน้อย ที่ราคาตัวละประมาณ 17,000-18,000 บาท/ตัว
ราคาเนื้อโคชำแหละหน้าเขียงที่จังหวัดขอนแก่น กิโลกรัมละ 180 บาท

ลองทบทวนเปรียบเทียบกันดูนะครับว่า ข้อมูลอันไหนใกล้เคียงกับสถานการณ์ภาวะตลาดที่เป็นจริงที่เราได้สัมผัสกันมา

ffarm
User offline. Last seen 9 years 42 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 06/12/2010
Posts: 104
Points: 0

เรียน คุณPc-S ที่นับถือ
บทความของท่านดีนะครับสำหรับชาววัว ผมไม่มีเจตนาว่าบทความของท่านครับ ต้องขออภัยจริงๆครับ
แต่สิ่งที่ผมบอกคือความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของชาวบ้านที่เลี้ยงวัว ผมยังมีโอกาสดีกว่าชาวบ้านที่มีช่องทางwebsite ครับ
ขอแสดงความนับถือ
ศิริชัย นิ่มมา

________________

เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669มีรถรับฟรี

________________

เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669มีรถรับฟรี

Pc-S
User offline. Last seen 7 years 37 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/11/2010
Posts: 259
Points: 0

ไม่เป็นไรครับคุณ ศิริชัย
ผมก็เป็นชาวบ้านผู้เลี้ยงวัวคนหนึ่งเช่นกัน กำลังศึกษาเรื่องระบบเศรษฐกิจวงการโคเนื้อเพื่อนำมาตีแแผ่ให้ช่วยพิจารณากัน
เผื่อจะได้แลกเปลี่ยนทัศนะนำไปปรับความอยู่รอดในทางที่ดีขึ้นต่อไป

Counter

  • Visitor Count: 73,768