ภาพงานประมูล KPS Livestock Auction No. 1

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

แล้วพบกันในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ใน KPS Livestock Auction No. 2 งานประมูลโคเนื้อทุกสายพันธุ์

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

ผ่านไปด้วยความสำเร็จสำหรับงาน KPS Livestock Auction No.1 ผลการตอบรับเกินความคาดหมาย
เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ตามเป้าหมายที่สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนได้กำหนดไว้ สมาคมฯ ขอแสดงความขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้งานประสบผลสำเร็จ ขอขอบคุณครับ

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

Big smile ท่านที่สนใจนำโคเข้าประมูลในงานKPS Livestock Auction No.2 แจ้งได้เลยนะครับ ที่ 081-9428013 www.kpsbeef.com E-mail

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

:

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

Love Love อีก 9 วันนะครับ งานประมูลโคเนื้อ KPS LiveStock Aution ครั้งที่ 2 ก็จะมาถึงแล้ว ผู้ที่สนใจที่ะนำโคเข้าประมูล รีบแจ้งด่วนเลยนะครับ Love Love

NKC
User offline. Last seen 5 years 13 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 06/07/2012
Posts: 3114
Points: 0

พรุ่งนี้แล้วสิน้อประมูลวัวครั้งที่2 มีเวลาจะเข้าไปเฮคร้าบ
Big smile Big smile

Counter

  • Visitor Count: 21,734