20 replies [Last post]
Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 35 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

สำคัญที่สุดครับ คือการรวมกลุ่มครับอย่างที่พี่ทินว่าไว้ แต่ว่าคนในกลุ่มต้องมีสปิริตด้วยกันและพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันครับ
เช่นมีกลุ่มผู้เลี้ยง 1 กลุ่มมีสมาชิก 10 ท่าน มีจำนวนสมาชิก 3 ท่านที่ขายวัวได้ อีก 7 ท่านขายไม่ได้
เพราะอะไรคนในกลุ่มต้องช่วยกันคิดครับ เพราะวัวทุกสายพันธุ์ต้องมีการพัฒนาตลอด วัวของอีก 7 ท่าน
อาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก้ได้ของผู้ซื้อก้ได้ การเลี้ยงวัวไม่ใช่ว่าจะใช้เวลา 2 หรือ 3 ปีจะเห็นผล
อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้น และก็อย่าหวังเลยครับว่าหน่วยงานราชการจะเข้ามาช่วยดูแล เพราะว่าเขาอาจจะติดปัญหา
ในหลายๆด้าน ทั้งงบประมาณ บุคลากรไม่เพียงพอ
ถ้าสามารถรวมกลุ่มกันได้ผมว่าดีที่สุดครับ

โกยแนบ วิ่งป่าราบ
User offline. Last seen 6 years 7 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/04/2011
Posts: 1035
Points: 0

tin wrote:
อัตราการผสมติด
อีกปัญหาหนึ่งของคนเลี้ยงวัวเนื้อทั่วไป คืออัตราการให้ลูกวัวของแต่ละปี หากต้องการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งก็คงต้องใช้การบริการผสมเทียมเพราะยังไม่มีพ่อวัวในฝันสำหรับการมาใช้ผสมจริงเพราะราคาคงแพงน่าดู ซึ่งคงจะเกี่ยวข้องอัตราการผสมติดที่ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเหล่านี้
- ความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่วัว นอกจากจะมีมาตามลักษณะประจำตามสายพันธุ์แล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นเช่น อาหารที่ได้คุณภาพ(โภชน)และปริมาณ สภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู โรงเรือน การสุขาภิบาล โรคภัยไข้เจ็บ
- ผู้ผสมเทียมเอง
- ความเข้าใจเรื่องการเป็นสัดหรือการจับสัดของผู้เลี้ยงเอง
- อื่นๆ เช่นความแข็งแรงของน้ำเชื้อ ฯลฯ
*** การใช้เทคโนโลยีอื่นๆมาช่วย เช่น การเหนี่ยวนำ ถ้าเราทำเองไม่ไ้ด้ต้องอาศัยคนอื่นก็ต้องเพิ่มรายจ่ายเข้าไปอีกหากทำจำนวนน้อยค่าจะใช้จ่ายเฉลี่ยต่อตัวผมว่ายังแพงอยู่ครับ
-และเมื่อมีการผสมติดแล้ว การจัดการดูแลแม่วัวอุ้มท้องให้อยู่รอดปลอดภัยจนถึงคลอดก็เป็นเรื่องสำคัญ

***ซึ่งปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผมเห็นว่าที่มีส่วนสำคัญที่สุดผมยกให้ คือเรื่องความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่วัวครับ ซึ่งปัญหาที่ผมประสบอยู่ในเรื่องของสมบูรณ์พันธุ์ของแม่วัวคือเรื่องอาหารครับ ด้วยความจำกัดทางด้านพื้นที่ปลูกหญ้าซึ่งไม่ค่อยสัมพันธุ์กับจำนวนวัวเท่าไร จึงต้องหนักไปทางจัดหาอาหารเสริมจากที่อื่นเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเป็นอย่างมาก ผมจะต้องแก้ปัญหาด้วยการพิจารณาปลูกหญ้าที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงทนแล้งและการจัดการน้ำที่ดี รวมถึงการหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่มาผสมอาหารเอง ทดแทนการสั่งซื้อครับ

ของชาวบ้านจะให้ผลโดยตรงต่อการตัดสินใจเลือกที่จะ ใช้พ่อพันธุ์ผสมจริง หรือ จะผสมเทียม .............. เพราะการผสมเทียมจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการพัฒนา สายพันธุ์งัวบ้านเรา ....... แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ และผมเองด้วย กลับเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการผสมเทียม

1. ผสมจริง ส่วนใหญ่จะใช้ค่าใช้จ่าย ค่าดูแลน้อย และอัตราการผสมติดสูงมาก อัตรการกลับสัดสูง ............... แต่มีข้อเสียคือหาพ่อพันธุ์ดีๆยาก ถึงยากมากๆ พ่อพันธุ์ในฝันราคาแพงมาก หรือการใช้สายพันธุ์ยุโรป เป็นไปไม่ได้เลย .......... ส่งผลให้การพัฒนาสายพันธุ์งัวเนื้อบ้านเราไม่พัฒนามากว่า 20 ปีแล้ว เราพัฒนามาได้ งัวไทยใหญ่ แล้วก็หยุดแค่นี้ไปเลย ................ ปัจจุบันยังไม่มีงัว ที่พัฒนาจากการผสมจริง และนำมาเลี้ยงไล่ทุ่ง จะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสู้งัวไทยใหญ่ได้เลย

2. ผสมเทียม ค่าใช้จ่ายสูง ค่าจัดการคอกสูง องค์ความรู้สูง ( สำคัญมาก ) การกลับสัดต่ำ ( เพราะงัวเครียดจากการบังคับไม่เป็นธรรมชาติ Hypothalamus ได้รับการกระทบ ) อัตราการผสมติดต่ำ และพวกเราชาวบ้านยังไม่มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมของแม่งัวที่ดีพอ ทำให้อัตราการผสมติดยิ่งน้อยไปใหญ่ ................. ข้อดี เลือกพ่อพันธุ์ดีๆได้ โดยไม่ต้อง ซื้อหามาเอง ใช้สายพันธุ์ยุโรปได้
..............................................................................
( การให้ความเห็นส่วนนี้ใช้พื้นฐานปัจจัยของเกษตรกรที่เลี้ยงงัวไล่ทุ่ง )

หลายคนอยากได้งัวสายพันธุ์ดีๆ แต่ไม่อยากผสมเทียม เพราะผสมแล้ว พบว่า ผสมติดยาก บางตัวไม่ยอมกลับสัด ส่งผลให้รายได้ลดลงมาก คอกไม่พร้อมไม่มีคอกบังคับสัตว์ หรือมีก็เป็นแบบบ้านๆ จับสัตว์เข้าซองยาก ( ยากมากๆๆๆๆๆๆ ) งัวดิ้น เครียด ส่งผลต่อการผสมติด จะจัดการสถานที่ให้พร้อม ก็ไม่มีตัง ไม่มีสถานที่ ไม่มีแรงงาน ฯลฯ ............ บางคนบอกว่าบังคับมันจนเสียงัวไปเลย คือ พบว่ามีไม่น้อย ไม่ยอมกลับสัด ( CL ไม่สลาย รังไข่ไม่เจริญ ฯลฯ ) กลายเป็นงัวที่ให้ลูกห่าง ต้องคัดทิ้งไปเลย และพบเยอะมากที่เกษตรกรต้องคัดงัวทิ้งเพราะผสมเทียม

..................................................

ขยายความต่างแนวคิด เรื่องการผสมติดต่ำ ............... ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเลือกผสมเทียมหรือไม่ ...............

ปัจจัยที่ 1 เจ้าหน้าที่ ......
1. บางคนใจร้อน ฝีมือยังไม่ชำนาญนัก แทงไม่ทะลุ Cervix ก็ปล่อยน้ำเชื้อเลยเพราะถ้าใช้เวลานาน เขาก็จะด่าเอา งัวก็จะดิ้นรน
2. บางคนไม่รับผิดชอบ จะผสมแต่เวลากลางวัน ทั้งที่ยังไม่พร้อมก็จะรีบผสมแล้วรีบไป
3. บางคนโทรไปบอก นับชั่วโมง แล้วมาตรงตามเวลาที่คาดไว้ จากนั้นรีบผสม แล้วรีบไป .............. แต่บางคนรับผิดชอบดีๆ นั่งรอจนค่ำ( ถึง ตี 2 ก็เคย ) มาดูแล้วยังไม่ถึงเวลา มาใหม่วันรุ่งขึ้น ( มาบีบแตรเรียกเจ้าของบ้านตั้งแต่ยังไม่สว่าง ) ก็มี ............. ข้อนี้จะสำคัญมากกับการผสมเทียม

ปัจจัยที่ 2 คุณภาพน้ำเชื้อที่ใช้
ข้อนี้จะจะส่งผลโดยตรงกับ หมอผสมเทียมมากๆ เพราะน้ำเชื้อไม่ดี ผสมไม่ติด ชาวบ้านเขาด่าหมอ ไม่ได้ด่าเจ้าของน้ำเชื้อ

ปัจจัยที่ 3 เจ้าของงัว เกษตรกร
ข้อนี้สำคัญที่สุด ในกระบวนการผสมเทียม และเป็นปัจจัยที่ไม่มีใครให้ความสำคัญกับการพัฒนาในส่วนนี้เลย นอกจากจะเอาแต่พูดว่า เพราะเกษตรกร เป็นอย่านั้น เป็นอย่างนี้ ทั้งที่สำคัญที่สุด และสำคัญมาก ในขั้นตอนการพัฒนา ............. นี่คือกุญแจที่สำคัญที่สุด ในขั้นตอนการพัฒนา งัวเนื้อในบ้านเรา มีส่วนย่อยสำคัญๆ คือ

1. เงินทุนของเกษตรกร .............. จะส่งผลต่อการจัดการคอก การสร้างคอกสัตว์ จำนวนสัตว์ รูปแบบการเลี้ยง การดูแล จำนวนแรงงาน ............ และการสร้างคอกบังคับสัตว์ เพราะสร้างไม่ดี จับสัตว์เข้าซองยาก เจ้าของก็ไม่อยากทำ สัตว์ดิ้นรนมากๆ ผสมยาก สัตว์ไม่ยอมให้เราควานหา Cervix ต่อต้านเรา สัตว์เครียด ส่งผลต่อ การหลัง GnRH ของ Hypothalamus ............ สารพัด ฯลฯ .............

2. องความรู้ของเกษตรกร ............. สำคัญที่สุด เพราะเกษตรกรจะรู้ว่าควรเตรียม ตัวเองอย่างไร เตรียมสัตว์อย่างไร เท่าที่เจอมา ..................... เราไม่มีความรู้กันเลย แม้แต่นิดเดียว เรารู้กันแค่ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องมักพูดว่า เพราะเกษตรกร เป็นอย่านั้น เป็นอย่างนี้
............. พอจะพาเราไปหาองค์ความรู้ ดันเจือกพาเราไปดู ฟาร์มในฝัน ที่ชาตินี้ทั้งชาติ เราก็ไม่มีปัญญาทำแบบนี้ได้ หรือ จะทำได้ ก็เป็นแค่ฟาร์มฟองสบู่ ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในการผลิตงัวเนื้อ เป็นแค่ นายทุน 18 มงกุฏ เป็นแค่พวกที่เลี้ยงงัวไว้ดูเล่น ไม่หวังผลกำไรไดๆ ( ถ้าทำตาม ขาดทุน และกินแกลบ ชัวร์ ) เป็นแค่ฟาร์มที่ต้องใช้เงินมหาศาล แต่ให้ผลตอบแทนเท่าก้อนขี้หนู ( ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ขี่ช้างจับตั๊กแตน เอาบาซูก้า ไปยิงแมลงวัน ) ............... ไม่คุ้มค่าลงทุน .................. แต่ไม่มีใครสนับสนุน เกษตรกร ให้จัดการฟาร์มจากสิ่งที่มี ใช้เงินทุน น้อยๆ แค่ระดับที่เกษตรกรรายย่อย ทำได้ ............... แต่สามารถ นำสิ่งที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้ ทำซอง แบบต้นทุนต่ำ แต่มีสิ่งที่จำเป็นต่อการผสมเทียม ไล่สัตว์เข้าง่าย ผสมง่าย สัตว์ไม่เครียด .........................
................... ความรู้ในการเตรียมสัตว์ ให้พร้อม ..................
..................สำหรับเรื่องการเจริญพันธุ์ของสัตว์ เราไม่มีปัญหา เพราะงัวส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงงัวไทยใหญ่ หรือบราห์มัน ที่พัฒนาขึ้นมาจากงัวพื้นเมือง งัวตัวใหน ที่อัตราการเจริญพันธุ์ต่ำ เรามักคัดทิ้ง ( หรือ ปู่ย่าตายายเราคัดทิ้ง ) .............. ตัวใหนที่ใหญ่เกินไป ไม่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม กินจุเกินไป หาอาหารให้ไม่ใหว เราก็คัดทิ้ง ( เลยทำให้เรามีแต่โครงสร้างไม่ใหญ่นัก )

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

Big smile ในฐานะที่ผมเองก็เลี้ยงวัวแบบบ้านๆลูกทุ่งๆ ผมเองก็ประสบปัญหาเรื่องพวกนี้เช่นกัน เรื่องผสมเทียม วัวดิ้น กระโดด กระโจน และหมอผสมเทียมก็ผสมเร็วปานสายฟ้า สอดปั๊บเข้าไม่เข้าไม่รู้กูฉีดละ Laughing out loud Laughing out loud จนตอนนี้เน้นผสมจริงละครับ เพราะเสียเวลากับการผสมเทียมไปเยอะ Big smile Big smile

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

tin
User offline. Last seen 5 years 49 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/11/2010
Posts: 262
Points: 0

การใช้พ่อพันธุ์ผสมจริง จึงเป็นทางออกทางหนึ่งสำหรับคนที่มีวัวมากๆและมีปัญหากับการผสมเทียม ในสำหรับผมเองเรื่องพ่อวัวที่ใช้ผสมจริง ยังไงก็ต้องมีไว้ติดคอก เอาไว้เก็บตกวัวที่พลาดจากการผสมเทียมครับ Big smile Big smile Big smile Big smile
และอีกอย่างหนึ่งที่คิดจะนำมาใช้คือการเหนี่ยวนำแล้วผสมเทียม โดยทำครั้งละหลายๆตัวเพื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่าย แล้วใช้พ่อพันธุ์มาเก็บตกอีกทีครับ งานนี้ใครมีพ่อพันธุ์ลูกผสมยุโรปสวยๆ ราคาพอคุยกันได้ ก็ลองเสนอมาครับ กำลังเริ่มดำเนินการตามหาฝันแล้วครับ Big smile Big smile Big smile Big smile

________________

แพ้ ไม่เหมือน ยอมแพ้

________________

แพ้ ไม่เหมือน ยอมแพ้

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 35 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ถ้าเท่าที่ผมสัมผัสจากประสบการณ์เอง และได้พูดคุยกับหลายๆท่านที่ผมได้ออกไปทำงานภาคสนามนะครับ คือ
เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวจะต้องมีการเปลี่ยนทรรศนคติ ในการเลี้ยงวัวใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ผุ้เกี่ยวข้องต้องอธิบายหลักการต่างๆ
ให้เข้าใจง่ายๆ อย่านำวิชาการไปอธิบายมากเกินไป เพราะว่า เกษตรกรพอคุยเกี่ยวกับวิชาการเมื่อไหร่ก็จะไม่ดำเนินการ
ตามที่ได้ศึกษามา เพราะคิดว่ายุ่งยาก
1. ซองบังคับโคต่างๆ ถ้าชาวบ้านตั้งใจที่จะทำจริงๆก็สามารถที่กระทำได้ เช่นทำจากไม้ไผ่ ไม้อื่นๆ
มาทำเป็นซองก็ทำได้ การใช้ไม้ในพื้นที่มีให้ใช้มากมาย ผมว่า เอามาเผาถ่านยังมากกว่าอีก
เพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าทำไปทำไม ไม่มีประโยชน์
2. พ่อพันธุ์สำหรับใช้คุมฝูง เกษตรกรบางที่ดูจากในนิตยสาร แล้วมีความชอบส่วนตัว ก็นำความชอบนั้นมาเป็นพื้นฐาน
ในการเลือกพ่อพันธุ์ ซึ่งพ่อพันธุ์ลักษณะดังกล่าวราคาค่าตัวจะสูงแน่นอน แต่ถ้าลดสเป๊กลงมานิดหน่อย
ผมว่ามีพ่อพันธุ์ที่ราคาไม่แพงให้เลือกมากมาย ซึ่ง ถ้าใช้พ่อพันธุ์เลือดร้อยคุมฝูง แค่ ปีเดียวก็มีลุกผสม 50
มาเป็นแม่พื้นฐานเพิ่มมากขึ้นแล้วครับ ซึ่งจะได้ไม่ย่ำอยู่กับที่ และพ่อพันธุ์บางตัวที่ลงในสนามประกวด
ราคาก็ไม่แพงอย่างที่ใครคิด บางครั้งราคาวัวลูกผสมที่เกษตรกรซื้อบางตัวยังสูงกว่าเลือดร้อยด้วยซ้ำ
3. การผสมเทียม ถ้าหมอที่ไปผสมเทียมมีจรรยาบรรณพอที่จะอธิบายถึงหลักการผสมเทียมเบื้องต้นให้
เกษตรกรทราบ หรือ ไม่ได้หวังแต่เงินทองอย่างเดียว เกษตรกรก็จะมีความเข้าใจมากกว่านี้ ไม่ได้มองการผสมเทียม
ไปในทางลบ
ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ ผู้ที่มีความรู้ทุกๆท่านสามารถเข้าถึงคนในพื้นที่ได้ ก็สามารถที่จะช่วยอธิบายเรื่องต่างๆได้
แบบที่เรียกว่าภาษาชาวบ้าน เกษตรกรก็จะมีความเข้าใจ และเปิดใจยอมรับมากกว่านี้ ไม่ปิดกั้นตัวเอง
อยู่กับความคิดเดิมๆ บางครั้งการพัฒนาสายพันธุ์จะไปได้ไวกว่าเราๆด้วยซ้ำ เพราะว่า เลี้ยงเองทุกวัน
และเมื่อเข้าใจจากหลักการซัก 30 % ก็จะเกิดการรวมกลุ่ม และเมื่อรวมกลุ่ม ก็จะมีอำนาจในการต่อรองอีกทอด
ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็เฉพาะเกษตรกรเองทั้งนั้น

โกยแนบ วิ่งป่าราบ
User offline. Last seen 6 years 7 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/04/2011
Posts: 1035
Points: 0

ทั้งเหมือน และต่าง

Thailandranch wrote:
เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวจะต้องมีการเปลี่ยนทรรศนคติ ในการเลี้ยงวัวใหม่ หรือเจ้าหน้าที่ผุ้เกี่ยวข้องต้องอธิบายหลักการต่างๆ
ให้เข้าใจง่ายๆ อย่านำวิชาการไปอธิบายมากเกินไป เพราะว่า เกษตรกรพอคุยเกี่ยวกับวิชาการเมื่อไหร่ก็จะไม่ดำเนินการ
ตามที่ได้ศึกษามา เพราะคิดว่ายุ่งยาก

1. ซองบังคับโคต่างๆ ถ้าชาวบ้านตั้งใจที่จะทำจริงๆก็สามารถที่กระทำได้ เช่นทำจากไม้ไผ่ ไม้อื่นๆ
มาทำเป็นซองก็ทำได้ การใช้ไม้ในพื้นที่มีให้ใช้มากมาย ผมว่า เอามาเผาถ่านยังมากกว่าอีก
เพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าทำไปทำไม ไม่มีประโยชน์

ยอมรับ จริง เจ้าหน้าที่ไม่บอกชาวบ้านว่า คอกควรจะมีอะไรบ้าง และชาวบ้านจำนวนมาก มักไม่ค่อยอยากสร้างคอกบังคับ เพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์
และคอกบังคับสัตว์ของชาวบ้าน จะใช้แค่ รั้ว 2 ด้านแคบๆ ความยาวแค่สุดตัวงัว ไม่ได้เด็ดขาด เพราะงัวชาวบ้าน ไม่คุ้นแบบงัวฟาร์ม ไม่สามารถจูงเข้าซองได้ง่ายๆ โดนเชือกคล้องคอเข้าไป กระโจนคอกพังเป็นแถบๆ เจอแบบนี้แค่ ตัว สองตัว ชาวบ้านก็ไม่เอาด้วยแล้ว ไม่ผสมเทียมดีกว่า
ถ้าให้ชาวบ้านสร้างแบบเป็นแนวรั้วยาวๆ แล้ว มีประตูกั้นเป็นระยะ เพื่อให้สัตว์ วิ่งเข้าไปโดยไม่ต้องดึงเข้าซอง ชาวบ้านก็ไม่เอาอีก ยุ่งยาก ไม่ผสมเทียมดีกว่าอีก

Thailandranch wrote:

2. พ่อพันธุ์สำหรับใช้คุมฝูง เกษตรกรบางที่ดูจากในนิตยสาร แล้วมีความชอบส่วนตัว ก็นำความชอบนั้นมาเป็นพื้นฐาน
ในการเลือกพ่อพันธุ์ ซึ่งพ่อพันธุ์ลักษณะดังกล่าวราคาค่าตัวจะสูงแน่นอน แต่ถ้าลดสเป๊กลงมานิดหน่อย
ผมว่ามีพ่อพันธุ์ที่ราคาไม่แพงให้เลือกมากมาย ซึ่ง ถ้าใช้พ่อพันธุ์เลือดร้อยคุมฝูง แค่ ปีเดียวก็มีลุกผสม 50
มาเป็นแม่พื้นฐานเพิ่มมากขึ้นแล้วครับ ซึ่งจะได้ไม่ย่ำอยู่กับที่ และพ่อพันธุ์บางตัวที่ลงในสนามประกวด
ราคาก็ไม่แพงอย่างที่ใครคิด บางครั้งราคาวัวลูกผสมที่เกษตรกรซื้อบางตัวยังสูงกว่าเลือดร้อยด้วยซ้ำ

ใช้ความชอบของรูปร่าง จากนิตยสาร มาเป็นต้นแบบ ยอมรับว่าจริงครับ แถมยังใช้ อุปธานหมู่ มาเป็นตัวกระตุ้นด้วย คนนึงพูดว่าแบบนี้ ดี สวย อีกคนก็จะคิดว่ามันดี สวย ตามไปด้วย แต่ไม่มีใครให้ความรู้แก่พวกเราเลยว่า งัวเนื้อที่ดี ควรมีรูปร่างแบบใด มักเน้นลงไปที่ ยี่ห้อ สายเลือด พ่อตัวนั้น พ่อตัวนี้ สีแบบนั้น สีแบบนี้ .................... แต่อย่างที่ผมเคยพูดพาดพิง ใครต่อใครแบบแรงๆ ไว้นั่นแหละ ............... คนที่กระตุ้นให้ชาวบ้านคิดแบบนี้ มักเป็นพวก หากินไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ชอบสร้าง กระแสดีมานด์เทียม เพื่อปั่นราคาโดยไม่รับผิดชอบต่อสังคม
...................................................
ส่วนเรื่องพ่องัวเลือด 100 คุมฝูง ราคาถูกกว่าที่ชาวบ้านซื้อนั้น แถวภาคอีสาน อาจจะจริง แต่แถวภาคเหนือ หาได้ยากมากๆ และมีไม่กี่รายที่คิดจะผลิตงัวเลือด 100 ดีๆ เพื่อขายให้เกษตรกร ส่วนใหญ่มักคิดแต่จะขายให้ ผู้เลี้ยงหน้าใหม่ ในราคาแพงๆ ถ้าจะเลือกพวกที่ ราคาไม่สูงนัก รูปร่างลักษณะ ก็ห่วยกว่า งัวที่จะขายเข้าขุนเสียอีก สู้ไปเดินเลือกงัวที่จะเข้าขุนตามตลาดนัดดีกว่า
..................................................
การเลือกงัวมาเป็นพ่องัวคุมฝูง เราต้องรับความเสี่ยง เรื่อง งัวเป็นพ่องัวไม่ได้ด้วย งัวให้ลูกออกมาด้อย งัวทับแม่งัวไม่เป็น หากเราซื้องัวมาในราคาแพงมากๆ การขายคืน หรือ ขายออกในราคาที่คืนทุน ทำได้ยาก บางครั้งไม่คุ้มค่าที่จะซื้องัวเหล่านั้นมา
...........................................................................................................................................................................................

เท่าที่เห็นๆกันมา คนที่เดินตามเจ้าหน้าที่ส่งเสริม และผสมเทียมงัว เกือบทั้งหมดจะประสบปัญหา ผลผลิตต่ปี ได้น้อยกว่าชาวบ้าน และท้ายที่สุดก็เลิกราไปเลย ( ผมก็เป็นคนนึงที่เป็นแบบนั้น เมื่อ 20 ปีที่แล้ว )
ผลผลิตต่อตัวงัว ผสมเทียมจะได้ดีกว่าชาวบ้าน เพราะลูกออกมาจะดีกว่า ชาวบ้าน แต่พบว่า อัตราการผสมไม่ติดสูงมาก ผลสุดท้ายได้ผลผลิตโดยรวมต่ำกว่าชาวบ้าน ลูกงัวชาวบ้านโตจนสูงท่วมหัวไปแล้ว พวกผสมเทียมพึ่งจะคลอด ทั้งที่เริ่มเป็นสัดพร้อมกันและให้ลูกตัวพี่ พร้อมกัน
..........................................................................................................................................................................................

และต้องยอมรับศิลปะ การให้ความรู้แก่เกษตรกร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ห่วยแตกสุดๆ ไปเลย
เมื่อเทียบกับพวกพ่อค้า ตาใส ที่เอาความรู้ผิดๆ มาให้เรานั้น เขาเก่งกว่าลิบลับ
เจ้าหน้าที่มักคิดว่า ตัวอยู่เหนือชาวบ้าน ( หรือเปล่าไม่รู้ แต่ท่าที ที่ชาวบ้านสัมผัสได้ เป็นเช่นนั้นจริงๆ ) และใช้วิธีสั่งสอนชาวบ้าน เป็นหลัก กลายเป็นว่า สอน บักเข้ว่ายน้ำไปเลย ........... มรึงเป็นใครมาอวดฉลาด สอนตรู ................ ตรูเลี้ยงัวอยู่ทุกวัน มรึงเลี้ยงงัวยังไม่เป็นเลย เจือกจะมาสอนตรู ..................

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

โกยแนบ วิ่งป่าราบ
User offline. Last seen 6 years 7 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/04/2011
Posts: 1035
Points: 0

tin wrote:
การใช้พ่อพันธุ์ผสมจริง จึงเป็นทางออกทางหนึ่งสำหรับคนที่มีวัวมากๆและมีปัญหากับการผสมเทียม ในสำหรับผมเองเรื่องพ่อวัวที่ใช้ผสมจริง ยังไงก็ต้องมีไว้ติดคอก เอาไว้เก็บตกวัวที่พลาดจากการผสมเทียมครับ Big smile Big smile Big smile Big smile
และอีกอย่างหนึ่งที่คิดจะนำมาใช้คือการเหนี่ยวนำแล้วผสมเทียม โดยทำครั้งละหลายๆตัวเพื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่าย แล้วใช้พ่อพันธุ์มาเก็บตกอีกทีครับ งานนี้ใครมีพ่อพันธุ์ลูกผสมยุโรปสวยๆ ราคาพอคุยกันได้ ก็ลองเสนอมาครับ กำลังเริ่มดำเนินการตามหาฝันแล้วครับ Big smile Big smile Big smile Big smile

เหนี่ยวนำการผสม ลองไปที่นี่ดูครับ ตามตาราง อินเตอร์เวท ตกตัวละ 700 - 1000 บาท อ. ท่านทำให้เหลือ แค่ 200 กว่าบาทเอง ของอะไรหาจากข้างคอกได้ก็เอาสิ่งนั้นแทนไปเลย ไม่เห็นต้องลงทุนซื้อ ของฟรั่งอัน ละ 800 กว่าบาท เลยด้วยซ้ำ

อบรมผสมเทียม แก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค-กระบือ รุ่นที่ 8

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

M-Chaivat
User offline. Last seen 7 years 27 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/03/2011
Posts: 144
Points: 0

Laughing out loud Laughing out loud อยากทราบว่าตอนนี้วัวที่ตลาดต้องการเป็นแบบไหน แล้ววัวที่ชาวบ้านเลี้ยงเป็นอย่างไรบ้าง Big smile Big smile

โกยแนบ วิ่งป่าราบ
User offline. Last seen 6 years 7 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/04/2011
Posts: 1035
Points: 0

M-Chaivat wrote:
Laughing out loud Laughing out loud อยากทราบว่าตอนนี้วัวที่ตลาดต้องการเป็นแบบไหน แล้ววัวที่ชาวบ้านเลี้ยงเป็นอย่างไรบ้าง Big smile Big smile

วัวที่ตลาดต้องการ มี 2 - 3 กลุ่มครับ
1. งัวเนื้อ
2. งัวสวยงาม งัวพันธุ์ดี
3. งัวตามกระแสฟองสบู่
.................................................................
งัวเนื้อที่ตลาดต้องการ แถวบ้านผม มี 3 - 4 กลุ่มครับ ( งัวจากภาคเหนือตอนบน จะถูกลำเลียงลงมาขาย ตามตลาดนัดแถวบ้านผมด้วย )

1. งัวแกลบส่งอีสาน ต้องการตัวเล็กๆ แค่อ้วนก็พอ เพราะจะเอาไปชำแหละขายเป็นเขียงบ้าน ซึ่งต้องจำหน่ายในชุมชนให้หมด ใน 1 วัน หรือ ล้มงัว ในงานบุญ ต้องบริโภคให้หมดในงานนั้นๆ
ราคาแต้มต่อไม่มี เลยไม่มีใครนิยมเลี้ยง นอกจากพื้นที่จำเป็นต้องเลี้ยงก็จำใจเลี้ยง ยกเว้นคนอีสาน ชอบเลี้ยงัวแดง แต่จะกินงัวดำ ( งัวแดง และดำ เลยได้แต้มต่อกะเขามั่ง โดยเฉพาะงัวดำ ในช่วงเทศกาล ราคาดีมากๆ ...... )

2. งัวชำแหละในท้องถิ่น แล้วใส่ตู้ไปขายตามหัวเมืองใหญ่ๆ ( ปริมณฑล กทม โรงงานลูกชิ้น ) และบริโภคในภูมิภาค เป็นงัวอะไรก็ได้ ถ้าเอาไปชำแหละแล้วรีดตัวเลขมีกำไรได้ เอาหมด แต่ก็ต้อง ซื้อแข่งกับ งัวขุน และงัวอีสาน ส่วนใหญ่ เป็นงัวไทยใหญ่ที่ขนาดไม่พอขุน และตัวใหญ่เกินกว่าอีสานจะซื้อ
ราคาแต้มต่อไม่มี แต่พื้นที่กำหนดให้เลี้ยง หรือพยายามจะขายให้งัวขุนแล้ว แต่เขาไม่เอาเพราะหลุด Spec

3. งัวขุน แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
3.1 งัวขุน 4 สหกรณ์ใหญ่ เป็นลูกผสมยุโรป เลือดเกิน 50 % เท่านั้น เน้นลงไปที่ ชาโลวเร่ส์ เป็นหลัก และคำพูดของ กำแพงแสน จะมีผลกระทบกับเรามากที่สุด ...... เขาบอกว่า ชาโรเล่ส์ สีขาวราคาถูกกว่าสี แบงค์ 10 อยู่ 1000 - 1500 บาท เราก็ต้องฟัง
ราคาแต้มต่อสูงที่สุด

3.2 งัวขุนฟาร์เอกชน ไม่สนว่าพันธุ์อะไร แต่ดูว่าจะเอาไปขุนแล้ว เพิ่ม นน. ได้หรือไม่ ( จริงๆเขาก็อยากได้ลูกยุโรปอยู่หรอก แต่สู้ราคาไม่ไหว ) ดูแค่ ขนาด และอายุได้ ก็ซื้อเลย แต่มักไม่นิยม บราซิล ส่วนบราห์มันเลือดสูงๆ ก็ต้องการมาก แต่เราทำให้ไม่ไหว เลยได้ ไทยใหญ่ ไปแทน
ราคาแต้มต่อเป็นรองลงมา

.............................................................

ส่วนที่ชาวบ้านแถวบ้านผมเลี้ยง มีอยู่ 3-4 กลุ่ม

1. เขตเทือกเขาสูง
เป็นงัวแกลบ เลี้ยงแบบเทวดาเลี้ยง เจ้าของทำคอกทิ้งไว้บนยอดเขา นานๆจะขับรถขึ้นไปดู เผลอๆขึ้นไปดูอีกที งัวนอนตายเป็นกอง ...... เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ( เอ ...... หรือปีที่แล้วหว่า ) เชื้อ Crostidium spp. ระบาดที่ จ.อุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ต้องเดินลุยโคลนลำห้วยตามทางน้ำเก่าขึ้นไปดูคอกงัว งัวนอนตายเป็นกอง
ตกแล้งหญ้าแห้งตายหมด งัวต้องหาใบไม้กิน อดอยากมาก แหล่งน้ำบนยอดเขาแทบไม่มีเลย เคยมีคนเอางัวไทยใหญ่ไปคุมฝูง ปรากฏว่าอยู่ไม่ได้ เอาลูกผสมชาโรเล่ส์ 50 % ไปเกือบตาย

3. เขตเชิงเขา และที่ราบเชิงเขา ( เป็นแหล่งผลิตงัวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค )
มีงัวหลากหลายมากๆ พบเจอได้ทุกสายพันธุ์ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น และความชื่นชอบของเจ้าของงัว แต่ที่พบมากที่สุดคือ ไทยใหญ่ รองลงมาคือ บราห์มัน ลองถามเจ้าของพื้นที่ละกัน เพราะมีความหลากหลายมากๆ
เจ้าของมักทำคอกไว้ที่บ้าน แล้วไล่ไปเลี้ยง สภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่ไม่ถึงกับอุดมสมบูรณ์นัก ในฤดูแล้ง งัวมักลงมาหากินตามที่ราบหลังเก็บเกี่ยว บางแห่งเจ้าของใจดีขึ้นไปฟันกิ่งไม้ลงมาให้งัวกินใบไม้ ( มีเรื่องตลกที่เพื่อนทำให้ดู มันขึ้นไปบนยอดไม้แล้ว เคาะกิ่งไม้ดังๆ มีงัว เป็น 1000 ตัวมาล้อมต้นไม้จนลงไม่ได้ )
ในหน้าฝน เลี้ยงบนเขา ( เอ ....... หรือว่าปล่อยขึ้นเขาหว่า ) หญ้าดีมากๆ

4. เขตที่ราบเกษตรกรรม นอกเขตชลประทาน
มักนิยมเลี้ยง บราห์มัน ไทยใหญ่ และบราซิลผ่านๆ แต่ก็มีพวกเลี้ยงงัวพันธุ์แท้บ้าง ลูกผสมยุโรปบ้าง มีหลากหลาย แต่แทบจะไม่เห็นงัวแกลบอยู่เลย
หน้าแล้ง หาน้ำตามสระต่างๆได้ง่าย หญ้าแตกกอจากเเหล่งน้ำใต้ดินดี หาหญ้ากินไม่ถึงกับยาก แต่จะประสบปัญหาเรื่องเงินทุนที่จะมา ซื้องัว และพัฒนา คอกงัวมากกว่า .............. ลูกผสมยุโรป จะประสบปัญหาหนัก เพราะ หญ้าจะสั้น กัดไม่เต็มคำ ต้องใช้เวลาในการหากิน ทั้งวันถึงจะอิ่ม แต่หน้าแล้ง แดดแรงมากๆ จะหนีเข้าร่มก็กินไม่เต็มอิ่ม
หน้าน้ำ ประสบปัญหาหนักที่สุด เป็นช่วงโลซีซัน ที่แย่ที่สุด การเลี้ยงงัวแกลบ และงัวลูกยุโรป ( โดยเฉพาะพวกสายพันธุ์สวาปาม ) จะเป็นฝันร้ายของเด็กเลี้ยงงัว ...... เพราะงัวจะอดอยากมาก ทำให้มันพยายามหาอาหารกินให้อิ่ม แล้วพืชผลของเพื่อนบ้านจะเป็นแหล่งอาหารที่ดีมากๆ แต่เป็นฝันร้ายของเจ้าของงัว และ เจ้าของพืชผล

5. เขตที่ราบเกษตรกรรมในเขตชลประทาน
ปัจุบันเหลืองัวน้อยมากๆ ( ตำบล บ้านผมเคยมีงัว 2000 กว่าตัว เกือบ 30 ฝูง ปัจุบันเหลือ 3 ฝูง 100 กว่าตัวเอง ตำบล ข้างๆ 2 ตำบล ไม่เหลืองัวแม้แต่ตัวเดียว )
แหล่งน้ำ แหล่งหญ้าดีทั้งปี แต่ประสบปัญหาเพื่อบ้านทำกินทั้งปี เช่นกัน มักนิยมปลูกหญ้าให้งัวกินกันมากกว่า แต่ก็มีไม่น้อยที่เลี้ยงไล่ทุ่ง
งัวที่เลี้ยงมักนิยม บราห์มัน และบราซิลผ่านๆ แต่ก็มีไทยใหญ่ ปะปนอยู่บ้าง ใครเลี้ยงงัวแกลบ ก็โง่แล้ว
การปลูกหญ้าให้งัวกินก็ต้อง คิดหนัก เพราะถ้าเราไม่เลี้ยงงัว แล้วเอาที่ดินไปปลูกพืชอื่นๆ รายได้จะเป็นเช่นไร ....... เกือบ 5 ปีมาแล้วที่เอาที่ดินไปทำนาได้เงินดีกว่า ..... เลยเลิกเลี้ยงัว ไปทำนา ทำไร่ กันหมด ........

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

________________

เด็กเลี้ยงงัวโง่เง่าเต่าตุ่น ที่ไม่รู้จักพัฒนา หัวไม่ค่อยดี แต่ไม่เคยดูถูกรากฐานของตนเอง

M-Chaivat
User offline. Last seen 7 years 27 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 18/03/2011
Posts: 144
Points: 0

Smile Smile หลากหลายความคิดหลากหลายความเห็น ผมว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เกษตรกรอย่างพวกเราๆ จะมาศึกษาหาแนวทางการพัฒนาวัวเนื้อที่เราเลี้ยงอยู่ จากหลายๆข้อมูล ทุกอย่างผมว่ามีความสำคัญทั้งสิ้น
Smile Smile แต่สิ่งแรกที่ผมคิด...ผมว่าเราควรจะหันมามองวัวที่บ้านเราก่อน แบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน......
Wink กลุ่มวัวเลี้ยงคอก
Wink กลุ่มวัวพัฒนาพันธุ์
Sad Sad จากนั้นกลับไปมองวัวเราว่ายังขาดอะไร แก้ปัญหาไปทีละจุด Shock Shock จุดสำคัญที่สุดคือเราต้องยอมรับในข้อบกพร่องของวัวเราก่อน แล้วค่อยมาเริ่มหาแนวทางการแก้ไข ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ แต่ละบุคคล ซึ่งไม่เหมือนกันแน่นอนครับ

วัวทุกสายพันธุ์ที่เลี้ยงและพัฒนาขึ้นในเมืองไทย ไม่แตกต่างกันหรอกครับ

เพราะสุดท้ายก็คือเนื้อครับ

Counter

  • Visitor Count: 110,901