มันหมักยีสต์..งาน มทส. ออนทัวร์

Baansuan_Ranch
User offline. Last seen 7 years 15 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/11/2010
Posts: 1632
Points: 0

Big smile Big smile

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ

กำหนดเส้นทางการเดินทาง ดังนี้

-ทางหลวง หมายเลข202 ผ่านเส้นทาง กุดชุม>ยโสธร>พนมไพร>สุวรรณภูมิ>เกษตรวิสัย>พยัคฆภูมิพิสัย>พุทไธสง
>บ้านใหม่ไชยพจน์>ประทาย

-ทางหลวงหมายเลข 207 ผ่านเส้นทาง โนนแดง>พิมาย

-ทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านเส้นทาง ถนนมิตรภาพ>ปลายทาง จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556

สมาชิกท่านใดต้องการ "กากมัีนหมักยีสต์" ยินดีให้บริการค่ะ ราคากระสอบละ 85 บาท (บรรจุ 30 กก.)

สำหรับเที่ยวพิเศษ (ออนทัวร์) บรรทุกได้ 1.5 ตัน และ 2.0 ตัน โทรเลยค่ะ 08-9719-5833 อ.พีช บ้านสวน

กำหนดเส้นทางการเดินทาง ดังนี้

-ทางหลวง หมายเลข202 ผ่านเส้นทาง กุดชุม>ยโสธร>พนมไพร>สุวรรณภูมิ>เกษตรวิสัย>พยัคฆภูมิพิสัย>พุทไธสง
>บ้านใหม่ไชยพจน์>ประทาย

-ทางหลวงหมายเลข 207 ผ่านเส้นทาง โนนแดง>พิมาย

-ทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านเส้นทาง ถนนมิตรภาพ>ปลายทาง จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556

สมาชิกท่านใดต้องการ "กากมัีนหมักยีสต์" ยินดีให้บริการค่ะ ราคากระสอบละ 85 บาท (บรรจุ 30 กก.)

สำหรับเที่ยวพิเศษ (ออนทัวร์) บรรทุกได้ 1.5 ตัน และ 2.0 ตัน โทรเลยค่ะ 08-9719-5833 อ.พีช บ้านสวน

ค่าบริการค่ะ


________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

________________

ติดตามผลงานได้ที่.. https://www.facebook.com/TBFMagazine มันหมักยีสต์Byบ้านสวน https://www.facebook.com/ManmakYist

Counter

  • Visitor Count: 21,733