มาทำความรู้จักกับโคพันธุ์กำแพงแสนกันเถอะ

cowboy62
User offline. Last seen 4 years 9 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

เอกสารเรื่องนี้เนื้อหาโดยรวมคัดลอกมาจากหนังสือโคพันธุ์กำแพงแสน ซึ่งจัดพิมพ์โดยสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน เมื่อปี พ.ศ.2544 แต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดบ้างเล็กน้อย ดังนั้นถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ตรงกัน ขอให้ยึดบทความฉบับใหม่นี้เป็นหลัก โดย ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี Glasses

ประวัติความเป็นมา Party

เมื่อปี พ.ศ.2506 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และอาจารย์ประเสริฐ เจิมพร ได้สั่งน้ำเชื้อแข็งโคเนื้อพันธุ์เฮียร์ฟอร์ดเข้ามาทดลองผสมกับโคไทยและกับโคไทยเลือดผสมเรดซินดิ ซึ่งเลี้ยงอยู่ที่สถานีฝึกงานนิสิตทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ปรากฎว่าโคลูกครึ่งที่ได้จากการทดลองโตเร็วขึ้นและไม่มีปัญหาในการเลี้ยงดู แต่สีสันของโคลูกผสมออกจะเลอะเทอะสักหน่อย Smile

ต่อมาในปี พ.ศ.2512 เมื่อมีการย้ายโคจากสถานีทับกวางมากำแพงแสน จึงได้ใช้น้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์ชาโรเล่ส์เพิ่มขึ้นมาอีกพันธุ์หนึ่ง พบว่าโคลูกผสมพื้นเมือง+ชาโรเล่ส์มีการเจริญเติบโตดีและเลี้ยงง่าย อีกทั้งสีสันมีความสม่ำเสมอกว่าโคลูกผสมพื้นเมือง+เฮียร์ฟอร์ด จึงได้ทำการผสมยกระดับเลือดชาโรเล่ส์ขึ้นไปเป็น 75% ปรากฏว่าแทนที่จะดีขึ้นกลับพบว่าโคทีมีเลือดเมืองหนาว 75% เลี้ยงยากมากและมีปัญหาเรื่องสุขภาพ(ในสภาพปล่อยทุ่ง) Sad

ต่อมาได้ทดลองผสมพันธุ์ให้เป็นโค 3 สายเลือด คือ นำโคพันธุ์บราห์มันเข้ามาผสมร่วมกับโคไทย และชาโรเลส์ ทำให้ได้โคลูกผสมที่มีสีสม่ำเสมอ เลี้ยงง่าย โตเร็วและให้เนื้อคุณภาพดี
ในระยะแรกๆ(พ.ศ.2525-2530) ได้ทำการผสมเป็น 2 แนวทาง คือ ทำให้มีเลือดโคไทย 25% บราห์มัน 25% และชาโรเล่ส์ 50% เรียกว่า กำแพงแสน 1 และทำให้มีเลือดโคไทย 12.5% บราห์มัน 25% และชาโรเลส์ 62.5% เรียกว่า กำแพงแสน 2
ภายหลังพบว่า กำแพงแสน 2 เลี้ยงยากกว่าในสภาพปล่อยทุ่ง จึงตัดออกจากแผนการผสมพันธุ์ โดยเหลือเฉพาะ กำแพงแสน 1 และเรียกว่า พันธุ์กำแพงแสน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา Wink

หลังจากนั้นได้ก่อตั้งสมาคมเพื่อจดทะเบียนรับรองพันธุ์ประวัติ เมื่อปี พ.ศ.2534 นับว่าเป็นโคพันธุ์แรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทย Love

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 4 years 9 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

ความหมายของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน Glasses

คือ โคที่มีเลือดพื้นเมือง 25% บราห์มัน 25% ชาโรเล่ส์ 50%(โดยประมาณ)
โคเพศผู้ที่จดทะเบียนได้จะต้องมีสีขาวครีม-เหลืองทั้งตัว ส่วนโคเพศเมียไม่เข้มงวดเรื่องสี
มีลักษณะและคุณสมบัติอื่นๆตรงตามมาตราฐานความเป็นเลิศของโคพันธุ์กำแพงแสนซึ่งสมาคมฯกำหนดขึ้น

สาเหตุที่ใช้ชื่อว่า “กำแพงแสน” เพราะการตั้งชื่อพันธุ์โคโดยทั่วไป มักนิยมใช้ชื่อถิ่นกำเนิดของโคนั้นๆ เป็นชื่อพันธุ์ เช่น พันธุ์อเบอร์ดีน-แองกัส เป็นโคที่กำเนิดขึ้นตรงรอยต่อระหว่างเมืองอเบอร์ดีนกับเมืองแองกัส ในประเทศอังกฤษ พันธุ์ซิมเมนทอลเกิดที่หุบเขาซิมเมน ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น
ส่วนโคเนื้อพันธุ์แรกที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นในประเทศไทย กำเนิดขึ้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงให้ชื่อว่า “พันธุ์กำแพงแสน”

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 4 years 9 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

สาเหตุที่สร้างโคพันธุ์กำแพงแสน Party

การสร้างโคพันธุ์ “กำแพงแสน” เป็นการปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองของไทย คุณสมบัติที่ดีเลิศของโคพื้นเมืองที่ไม่มีโคพันธุ์ใดเทียบได้ คือความสมบูรณ์พันธุ์ ได้แก่ เป็นสัดเร็ว ผสมติดง่าย ทั้งๆที่ได้รับอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์นักก็ยังให้ลูกทุกปี แต่เนื่องจากโคพื้นเมืองไม่สามารถนำมาเลี้ยงเป็นโคขุนในระบบธุรกิจได้ ทั้งนี้เพราะมีขนาดตัวเล็กและโตช้า Stare

จึงได้มีการปรับปรุงโคพื้นเมืองโดยการนำโคพันธุ์บราห์มันมาผสมเพื่อให้ได้ลูกมีขนาดใหญ่และโตเร็วขึ้นแต่ก็เป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่า "โคอินเดีย" (บราห์มันและฮินดูบราซิล) มีข้อด้อยเรื่องความสมบูรณ์พันธุ์ การยกระดับเลือดโคบราห์มันให้สูงขึ้นจะมีปัญหาการผสมติดยากมากขึ้น ยิ่งถ้าหากได้รับอาหารไม่สมบูรณ์ โคจะไม่ยอมเป็นสัด นอกจากนี้คุณภาพของเนื้อโคบราห์มันก็ด้อยกว่าโคเมืองหนาว Shock

ดังนั้นทางโครงการจึงพยายามรักษาเลือดโคพื้นเมืองไว้ 25 % เพื่อให้คงความดีของความสมบูรณ์พันธุ์ และจำกัดเลือดบราห์มันไว้เพียง 25 % เพื่อให้โครงร่างใหญ่ขึ้นโดยที่เรื่องความสมบูรณ์พันธุ์ยังไม่เกิดปัญหา แล้วนำโคพันธุ์ชาโรเล่ส์มาช่วยในเรื่องการให้เนื้อและการเจริญเติบโต แต่โคพันธุ์ชาโรเล่ส์เป็นโคเมืองหนาว ซึ่งไม่สามารถทนต่ออากาศร้อนบ้านเราได้ จึงจำกัดเลือดของโคพันธุ์ชาโรเลส์ไว้เพียง 50 % Wink

โดยสรุปคือ การสร้างโคพันธุ์ “กำแพงแสน” ก็เพื่อให้ได้พันธุ์โคที่มีคุณสมบัติเป็นโคเนื้อที่ดีครบถ้วนสำหรับเลี้ยงในสภาพทั่วไปของประเทศไทย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่(โคพื้นเมือง) เป็นพันธุ์พื้นฐาน Love


________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 4 years 9 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

มาตรฐานความเป็นเลิศของโคพันธุ์กำแพงแสน Glasses

ในการสร้างและพัฒนาโคพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนั้น ในระยะแรกๆ คุณลักษณะของโคพันธุ์นั้นๆ อาจจะยังไม่ดีนัก แต่ได้มีการตั้งคุณลักษณะของโคในอุดมคติที่ต้องการเอาไว้ แล้วพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้โคที่มีคุณลักษณะตรงตามที่ตั้งไว้ โคที่สมาคมจะจดทะเบียนรับรองพันธุ์ให้ก็ต้องมีลักษณะตรงกับลักษณะในอุดมคติดังกล่าวนี้

ในการคัดเลือกโคไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์และในการประกวดโคก็จะอิงลักษณะและคุณสมบัติที่ตั้งไว้นี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ลักษณะในอุดมคติดังกล่าวนี้เรียกกันตามหลักสากลว่า มาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence)

สำหรับมาตรฐานความเป็นเลิศของโคพันธุ์กำแพงแสน ได้มีการกำหนดและปรับปรุงครั้งสุดท้ายในที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

ขอบคุณมากเลยครับพี่หนึ่งสำหรับกระทู้ดีๆครับบบบ Wink Big smile Big smile

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

Zero Cattle
User offline. Last seen 5 years 24 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/03/2011
Posts: 480
Points: 0

Smile Smile มาอีกแล้วกระทู้ดีๆ.....ความรู้ทั้งนั้น....ใครมีแก้วเปล่าสะอาดๆก็รีบตักตวงเอาไปใช้ประโยชน์ครับ Laughing out loud Laughing out loud Big smile Big smile

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 4 years 48 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

ตัวผมเองเพิ่งจะทราบไม่กี่วันมานี่เองว่าที่ด่านขุนทดบ้านผมก็มีกลุ่มเลี้ยงวัวกำแพงแสนอยู่ แต่ไม่มั่นใจว่าหยุดเลี้ยงไปหรือยัง กลับบ้านเมื่อไรจะเข้าไปเยี่ยมดูครับ เพราะพ่อผมเค้ารู้จักและน่าจะคุ้นเคยกันดี อดีตกำนัน กับอดีตผู้ใหญ่บ้าน แถมอบรมอาสาปศุสัตว์ประจำตำบลรุ่นเดียวกันอีก เผลอๆอาจมีการรวมกลุ่มข้ามสายพันธุ์ ข้ามหมู่บ้าน ข้ามตำบล กันก็ได้ใครจะไปรู้ Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Big smile Big smile

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 29 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

เราก็พวกน้ำไม่เต็มแก้วตักอย่างไรก็ไม่เต็ม ผมก็ตักเข้าตลอดเลย Big smile Big smile Big smile
ขอบคุณมากครับหนึ่งสำหรับบทความดีๆ เคยคิดจะทำอยู่เหมือนกันแต่คงไม่เริ่มจากแม่ไทย
เพราะเรามีลูกผสมอยู่แล้ว ก็เสียบชาร์ไปเลย Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud
ลูกผสมยุโรปที่เกิดจากชาร์โลเลย์ เป็นที่ชื่นชอบของตลาดมากเพราะได้เปอร์เซนต์ไขมันแทรกดีเยี่ยม
ที่อยากจะลองดูคือเอาแม่ชาร์ เสียบ บีฟมาสเตอร์แล้วขุน ดูซิว่าไขมันแทรกจะประมาณไหน เพื่อเป็นทางเลือกครับ Big smile Big smile

cowboy62
User offline. Last seen 4 years 9 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

ขอขอบคุณพี่รุ่ง พี่หมออภิชาติ พี่นัด สำหรับการติดตามมากๆนะครับ Party

จริงๆแล้วผมก็ไม่มีความรู้มากมายหรอกครับ ต้องขอขอบคุณเหล่าคณาจารย์ทุกท่านของผม ทั้งที่มีชื่ออยู่ในกระทู้นี้และที่ไม่ได้กล่าวถึงที่ได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดโคสายพันธุ์นี้ขึ้นมาเพื่อคนไทยจะได้มีเนื้อดีบริโภคกัน ผมก็แค่ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางนำพาวัวให้มาพบกับคนรักวัวน่ะครับ บทความก็คัดลอกมาจากที่ท่านอาจารย์ปรารถนาได้เขียนเอาไว้ ผมก็แค่เสริมเติมแต่ง ดัดแปลงบ้างแต่ไม่มาก เว้นช่องไฟนิดๆหน่อยๆให้พออ่านง่ายน่ะครับ ส่วนรูปภาพประกอบก็ไปขอยืมจากที่โน่นที่นั่นบ้างตามแต่อากูจะเมตตาจัดมาให้ครับ Smile

โคพันธุ์กำแพงแสนอาจจะไม่ใช่โคที่ดีที่สุด แต่ถ้ารู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็อาจสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้เลี้ยงไม่มากก็น้อยครับ อย่าว่าแต่โคพันธุ์กำแพงแสนเลยครับ โคพันธุ์อื่นๆก็เช่นกันครับ สำหรับใครที่ไม่มุ่งเน้นต่อยอดทำพันธุ์นี้ต่อไป ก็อาจนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์โคที่ต้องการ หรือใช้เจ้ากำแพงแสนเป็นทางด่วนสำหรับต่อยอดไปยังจุดมุ่งหมายที่ท่านต้องการได้ครับ Wink

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 4 years 9 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

แผนการผสมพันธุ์เพื่อให้เกิดพันธุ์แท้ Glasses

เมื่อมีการสร้างโคสายพันธุ์ใหม่จากการนำโคสายพันธุ์ดั้งเดิม 2 พันธุ์หรือมากกว่ามารวมกัน ลูกที่เกิดมาในช่วงแรกๆ จะมีความผันแปรในเรื่องของรูปร่างและสี แต่ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการเจริญเติบโต และน้ำหนักหย่านมมีความผันแปรน้อยมาก เพราะลักษณะเหล่านี้ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ อย่างไรก็ตามถ้าอยากให้คุณสมบัติทุกอย่างคงที่ก็จะต้องนำสัตว์ที่เหมือนกันมาผสมพันธุ์กับสัตว์ที่เหมือนกันหลายชั่วอายุก็จะได้สัตว์ที่มีลักษณะคงที่ แต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนานานพอสมควรครับ Laughing out loud

สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนได้ตั้งกฎหรือแผนการผสมพันธุ์เพื่อให้เกิดโคพันธุ์แท้ขึ้น ทำนองเดียวกันกับที่ใช้ในโคพันธุ์เดร้าท์มาสเตอร์และโคพันธุ์แบรงกัส
โดยเริ่มจากโคพันธุ์กำแพงแสนเพศเมียที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ จะได้รับการจดทะเบียนพันธุ์กำแพงแสน ในลำดับการพัฒนาสายพันธุ์ระดับ D1
จากนั้นเมื่อได้โค D1 เพศเมียก็ให้นำไปผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์กำแพงแสนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ลูกที่ได้จะสามารถจดทะเบียนเป็นลำดับการพัฒนาสายพันธุ์ระดับ D2
เมื่อทำการผสมพันธุ์กันยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงลำดับการพัฒนาสายพันธุ์ระดับ D5 ตามแผนผังประกอบคำอธิบายนี้ ก็ให้ถือเป็นโคกำแพงแสนพันธุ์แท้
โดยสรุปการเลื่อนระดับการพัฒนา(Development) หรือเรียกย่อๆว่่า "D" คือ D ของลูกจะสูงกว่าพ่อหรือแม่ที่ D ระดับต่ำกว่า เช่น พ่อ D1 + แม่ D1 = ลูก D2, พ่อ D2 + แม่ D1 = ลูก D2, พ่อ D2 + แม่ D2 = ลูก D3, พ่อ D2 + แม่ D3 = ลูก D3 หรือ พ่อ D4 + แม่ D1 = ลูก D2 เป็นต้น Shock

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 4 years 9 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

ท่านสามารถเข้าไปทำความรู้จักกับโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและศึกษาข้อมูลต่างๆได้ที่... Party
http://www.kpsbeef.com/

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

Counter

  • Visitor Count: 97,890