65 replies [Last post]
ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

วัวที่1 ใน Class ตัวนี้ (Miss SK 673) กรรมการได้ใช้เป็นตัวอธิบายให้ความรู้กับผู้ชมรอบสนามด้วย
อธิบายอยู่นาน และเมื่อการประกวดผ่านไป ผมก็รู้สึกว่า
สิ่งที่กรรมการพูดนั้น เป็นบรรทัดฐานในใจของการตัดสินวัวสำหรับกรรมการท่านนี้ด้วย

ลองมาฟังกันดูไหมครับ ว่ามีอะไรบ้าง
Smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

เริ่มที่ ไหล่หน้าไม่กว้างมากจนเกินไป หัวไหล่ต้องกลมกลึง(Smooth) ไม่โปนออกมา
ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้ไม่คลอดยากเกินไป

และกล้ามเนื้อขาหน้า เป็นธรรมชาติ มีเนื้อมากพอสมควร

ถัดมา ลำตัวต้องลึก กระดูกซี่โครงต้องยาวลงมา
เพื่อความจุของลำตัวที่ดี มีเนื้อมาก

Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ส่วนถัดมาสำคัญที่สุด นั่นคือหลัง
ต้องกว้าง ตรง แข็งแรง และเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ

เพราะเขาบอกว่า ในอเมริกา 75% ของคุณค่าทางเศรษฐกิจเนื้อวัว จะอยู่ตรงนี้
หมายถึงเป็นเนื้อส่วนที่มีความต้องการใช้บริโภคกันมากที่สุดนั่นเอง

Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ถัดมา ก็คือโคนหางที่กว้าง และตำแหน่งหางที่ดี
เพราะส่งผลถึง มัดสันในที่ยาวขึ้น และกว้างขึ้นด้วย

อีกอย่างที่ผมเห็นกรรมการให้ความสำคัญ ก็คือกล้ามเนื้อสะโพก

Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

รุ่น Calf Class ที่ 2 อายุ 8-10 เดือน
วัวเยอะมาก ตัวที่ได้ ก็คือ Miss SK 668 (ET) ที่ไปได้ Grand Champion ด้วย
ดังที่เรารู้กันอยู่แล้ว

Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

แต่ที่ได้ที่2ในClass นี่ซิ ตัวโปรดของผมเลย

Miss WUNSAN 88 น้องตุ๊กกี้นั่นเอง

Love Love

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

รุ่น Calf Class ที่ 3 อายุ 10-12 เดือน
คลาสนี้มีวัวเยอะเหมือนกันครับ

ในคลาสนี้ ที่1 ได้แก่ Miss SV BIG JOHN 333
ที่2 Miss SK 700
ที่3 Miss JEERAWAT 15/2

เรียงกันตามลำดับเลย

Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ซึ่ง Miss SV BIG JOHN 333 ก็คว้าตำแหน่ง Reserve Calf Champion ไปด้วย
Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ที่อยากเล่าให้ฟังก็คือ กรรมการคนนี้ดูละเอียดมาก
นอกจากจุดใหญ่ๆที่ได้กล่าวไปแล้ว ก็ยังมาเก็บจุดเล็กจุดน้อยอีก

ที่ดูจะไม่ค่อยเจอเหมือนคนอื่นเขาก็คือ
วัวเพศเมีย ต้องให้นมลูก นอกจากรังนมแล้วก้ยังให้ความสำคัญหับหัวนมด้วย
เรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ
Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 5 years 1 week ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

นี่เป็นหัวนมของตัวที่ได้ ที่2 ของ Class 10-12 เดือน
ทั้งที่1 และที่2 หัวนมดีทั้งคู่ครับ
Smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 110,452