วันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

ประวัติความเป็นมา
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีสิริมงคล เพื่อบำรุงขวัญแก่เกษตรกร จึงเป็นวันที่มีความสำคัญ โบราณกาลจึงได้วางหลักเกณฑ์ให้ประกอบพิธีในวันที่ดีที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วย ขึ้น แรม ฤกษ์ยาม ให้ได้วันอันเป็นอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์แต่ต้องอยู่ในระหว่างเดือน ๖ โดยที่มีประเพณีต้องหาฤกษ์ตามตำราทางจันทรคติพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงไม่ได้กำหนดวันเวลาไว้ตายตัว ตามปกติแล้วจะตกอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม การที่ต้องกำหนดให้อยู่ในเดือน ๖ ก็เพราะเดือนนี้เริ่มจะเข้าฤดูฝน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะได้เตรียมทำนาอันเป็นอาชีพหลักสำคัญของชาวไทยมาแต่โบราณ เมื่อโหรหลวงคำนวณได้วันอุดมมงคลพระฤกษ์ ที่จะประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้ว
สำนักพระราชวังจะได้ ลงไว้ในปฏิทินหลวงที่พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ทุกปีและได้กำหนดไว้ว่าวันใดเป็นวันพืชมงคล วันใดเป็นวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันแรกนาขวัญเป็นวันสำคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการ ๑ วัน และมีประกาศให้ชักธงชาติตามระเบียบทางราชการ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญได้ปฏิบัติเป็นราชประเพณี ตลอดมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๙ แล้วได้เว้นว่างไป ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๓ ทางรัฐบาลสั่งให้กำหนดมีการพระราชพิธีเฉพาะแต่พืชมงคลที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีที่เคยปฏิบัติมา

ที่มาเนื้อหา http://www.treasury.go.th

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

สำหรับการพยากรณ์ในการเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนาขวัญ
พระยาแรกนาขวัญจะตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกาย โดยมีผ้าลาย 3 ผืน 3 ขนาด คือ หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ โดยจะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุมให้พระยาแรกนาขวัญหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคำทำนายว่า...
สำหรับความหมายของคำพยากรณ์ของผ้าแต่ละผืน
ผ้าสี่คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
ผ้าห้าคืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบรูณ์
ผ้าหกคืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

สำหรับของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า
ถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำพยากรณ์ ว่า..
พระโคกินข้าว หรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
พระโคกินถั่ว หรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบรูณ์ดี
พระโคกินน้ำ หรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบรูณ์ดี
พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองที่สุด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

รวงข้าว
รวงข้าว มาจากไหน จากเหงื่อไคล ไม่ใช่หรือ
แรงลาก จากกระบือ ช่วยลากยื้อ ต่างร่วมแรง
เหงื่อคน ปนเหงื่อควาย กว่าจะได้ ต้องขันแข็ง
รวงข้าว ราคาแพง จากร่วมแรง พลิกพื้นนา
กินกิน กินกันเถิด ชาวนาเกิด เพื่อท่านหนา
เหน็ดเหนื่อย หรือเมื่อยล้า จักอุตส่าห์ ทำต่อไป
เป็นสุข กับไอ้ทุย นั่งเป่าขลุ่ย กอดขันไถ
ชมวิว ทุ่งนาไกล กำลังใจ ของชาวนา
ศรัทธา แม่โพสพ แม่อยู่จบ ทั่วทิศา
แม่คือ แม่ชาวนา ช่วยชีพคน บนพื้นดิน

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

แล้วปีนี้ ทำนายว่ายังไงมั่ง พระโย
Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 6 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

Big smile แล้วพระโยกิงรัยอะครับ Big smile Big smile

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

saruti
User offline. Last seen 10 years 19 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 12/05/2011
Posts: 81
Points: 0

ข้าวมีคุณค่าแต่ราคาไม่ค่อยดีเลยครับพี่โย ช่วงนาปีที่ผ่านมา ท่าตูมถูกน้ำท่วมข้าวเสียหาย พอมาถึงตอนทำนาปรัง ทางเกษตรอำเภอมาแนะนำให้ใช้ข้าว กข 15 หรือข้าวมะลิ 105 ทำเพื่อป้องกันข้าวปน ผมก็ทำกับเขาเหมือนกัน ใช้มะลิ 105 ทั้ง 10 ไร่ ผลผลิตก็ได้ดีพอสมควร แต่พอทางราชการออกมาประชาคมชาวบ้านเพื่อลงทะเบียนรับเงินส่วนต่าง กลับบอกว่า ทางราชการยังไม่ยอมรับว่าข้าวมะลิ 105 สามารถทำในฤดูนาปรังได้ จึงยังไม่ให้เงินส่วนต่าง Sad เศร้าครับ

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 6 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

Sad นี่แหละครับพี่ศรุติ ชาวนามักถูกกระทำเสมอครับ....แต่ที่บ้านผมไม่ได้ทำขาย ทำไว้กินเอง นาน้อยครับ Wink

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

คุณตากับคุณยายผมเป็นชาวนา ผมก็เลยได้เป็นหลานชาวนาอย่างปฏิเสธไม่ได้
ผมเองขึ้นทะเบียนชาวนาไม่ได้ ก็ยังงงกับคำตอบของเจ้าหน้าที่ ธกส.เค้าอยู่นะ
นาที่ อ.วิหารแดง สระบุรีผมเลือกปลูกข้าวหมอปทุมครับเพราะปลูกง่ายดูแลง่าย แต่ราคาถูกกว่าข้าวหมอมะลิ 2 เท่า
ฤดูกาลหน้าผมว่าจะปลูกข้าวเหนี่ยวครับ ว่าจะลง กข6 (ข้าวเหนียวเขี้ยวงู) ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างความรู้เรื่องนี้น้อย
ส่วนนาที่ อ.ลำสนธิ ลพบุรี ผมปลูกข้าว 75 วัน ถึงทางการจะไม่ยอมรับ แต่ผมก็เอาไว้เลี้ยงเป็ด ไก่ และห่าน ฟางก็เอามาให้วัวกิน
เคยลองสีดู คนงานชอบบอกว่ากินแล้วอิ่มอยู่ท้องดี เลยให้คนงานไปสีมาไว้หุ่งกินด้วย ประมาณว่าทำเองกินเองไม่ขายก็ได้ ถ้าราคายังเป็นแบบนี้

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

wuadee
User offline. Last seen 9 years 10 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0

ในปีนี้จากการเสี่ยงทายพระโคจากของ 7 สิ่ง ประกอบด้วย หญ้า ข้าวเปลือก เหล้า ข้าวโพด ถั่วเขียว งา และน้ำ

พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

และ พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวก การค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 6 years 5 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

Big smile น้ำท่าบริบูรณ์จริงครับลุงโย่ง ....ขณะนี้ เพลานี้ ที่ออลซีซั่น ถนนวิทยุ ฝนลงเม็ดเบ้อเร้อเลย..อิอิ Wink Big smile Love

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

Counter

  • Visitor Count: 258,003