สมาคมส่งเสริมฯขอขอบคุณทุกท่าน

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

การจัดงานประกวดและแสดงพันธุ์โคภาคตะวันออกครั้งที่ 8 ได้จบลงด้วยดี
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มันขอขอบคุณ หน่วยงานราชการ ,สมาคมฯ ,ชมรม รวมทั้ง กลุ่มผู้เลี้ยงโค ต่างๆ
ที่ร่วมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจภายในงาน สปอนเซอร์ทุกท่านที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน
ท่านเจ้าของฟาร์มทุกท่านที่ส่งโคเข้าร่วมประกวดทุกสายพันธุ์ และ ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความสนใจ
เข้าร่วมชมงานที่จัดขึ้นทั้ง 3 วัน และขอขอบคุณจิตอาสาทุกๆท่านที่เข้าร่วมจัดงาน
ขอขอบคุณ Mr Steve Hudgins และ Mr.Millton Charanza ที่ให้เกียรติตัดสินการประกวดโค
ประเภทต่างๆ
สมาคมส่งเสริมฯ จะนำขอเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงให้การจัดงานในปีถัดๆไป มีความพร้อมมากที่สุด

ขอขอบคุณทุกๆท่านครับ
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคบราห์มัน

Thailandranch
User offline. Last seen 8 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ขอขอบคุณร้านค้าต่างๆที่เปิดร้านจำหน่ายภายในบริเวณงาน โดยได้รับทราบข่าวว่ามีผู้ให้ความสนใจ
เลือกซื้อสินค้าด้านปศุสัตว์จำนวนมาก ทั้งเวชภัณฑ์ และน้ำเชื้อ รวมทั้ง
ขอขอบคุณร้านจำหน่ายอาหารทุกร้าน ที่นำของดีมีคุณภาพมาให้ชาววัวได้เลือกซื้อรับประทานกันครับ

Counter

  • Visitor Count: 1,237