สารกำจัดโรคในวัวและปศุสัตว์

maejo47
User offline. Last seen 11 years 6 weeks ago. Offline
เด็กฝึกงาน
Joined: 16/05/2011
Posts: 1
Points: 0

สำหรับผู้เลี้ยงวัวและต้องการสารกำจัดโรคในวัวที่มีความปลอดภัยผ่านการรับรอง DIN EN 12671 from germany เป็นสารกำจัดและทำลายเชื้อโรคได้กว้างขวาง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และไม่มีฤทธิ์ตกค้าง หลังฉีดพ่นสามารถผ่านการรับรองอาหารได้ทันที ราคาถูกสนใจติดต่อ 086-6725659 คุณเจี่ย
Bakterien – Keime – Schimmel – Hefen

Auszug der Bakterien und Viren, die zuverlässig mit Chlordioxid-supra activa in verblüffend kurzer Zeitspanne abgetötet werden:

Adenovirus
Adenovirus Echovirus
Aspergillus
Aspergillus Flavus
Aureus
Bacillus
Bacillus Cereus
Bacillus Circulans
Bacillus Megatarium
Bacillus Subtilis
Bifedibacter Liberium
Bluetongue Virus
Campylobacter Jejuni
Candida
Candida Albicans
Clostridium
Clostridium Dificile
Clostridium Sporogenus
Coliforms
Corynebacterium Nucleatum
Coxsakievirus
Culex Quinquifasiatus
E-Coli
Echovirus
Encephalomicarditis
Encephalomyocerditis (EMS)
Enterobarcter Cloaceae
Enterobarcter Hafnia
Eschopulariosis
Faecalis
Feline Parvovirus
Flavobacterium Species
Fonsecaea Pedrosoi
Fusarium

Fusarium Specie
Fusobacterium Nucleatum
Herpes Virus I
Herpes Virus II
Influenza
Iridovirus (PPA)
Katzenartiger Parvovirus
Klebsiella
Klebsiella Pneumoniae
Lactobacillus sp.
Legionella
Legionella pneumophila
Listeria
Listeria monocytogenes
Minute Virus of Mice (MVM)
Mouse Encephalomyelitis Virus
Mouse Flu
Mouse Hepatitis Virus (MHV)
Mouse Polio Virus (MEV)
Mucor
Mugor Species Mycobacterium
Mycobacterium kansaaii
Mycobacterium Smegmatis
Mycoplasm
New Castle Desease Virus
Para Influenza
Penicillium
Pertiviries - Togaviridae
Poliovirus
Proteus mirabilis
Proteus Vulgaris
Pseudomonas
Pseudomonas Aeroginosa
Pseudomona Specie
Saahromyces Cerevisiae
Saccaromyces cerevisiae
Salmonella
Salmonella Choleraesuis
Salmonella Enteritidis
Salmonella Gallinarum
Salmonella Typhi
Salmonella Typhymorium
Salmonelle Typhosa
Sarcinae Lutae
Scopulariosis Species
Staphylococcus
Staphylococcus Aureus
Staphylococcus epidermia
Stabilococcus Aureus
Stabilococcus epidermia
Stomatitis
Streptococcus 1, 2, 3
Streptococcus
Streptococcus Faecalis
Streptococcus Pyrogenes
Togavirus (PPC)
Trichophyton
Trichophyton Mentagrophyles
Trichophyton Rubrum
Tuberculosis
Vaccina Virus
Vesicular
Vesicular Stomatitis Virus (VSV)
Vidrio Cholerae
Yersinia Enterolitica

Counter

  • Visitor Count: 71,158