หนังสือกรมปศุสัตว์ เพื่องานพัทยา 2013

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 16 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

หนังสือกรมปศุสัตว์ ออกให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายโคเข้าเขตปลอดโรค
เพื่อการประกวดงานพัทยา 2013
โดยท่านเจ้าของโคที่ต้องการนำโคเข้าประกวดให้นำหนังสือฉบับนี้ ไปติดต่อที่ปศุสัตว์อำเภอ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกรมฯได้ทันที เช่น การเจาะเลือด การกักโรค การฉีดวัคซีนต่างๆ

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 16 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ขอเรียนแจ้งให้กับท่านที่จะโคเข้าประกวดในงานพัทยา 2013
ให้ท่านนำหนังสือกรมปศุสัตว์เลขที่ กษ 0621/0225
โดยเปลี่ยน ตรงคำว่าปศุสัตว์เขต 1 เป็นเขตที่ท่านอยู่ได้เลย

Counter

  • Visitor Count: 71,151