เชิญประชุมใหญ่ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคบราห์มัน

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 35 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ได้รับหนังสือเชิญประชุมครับ ใครเป็นสมาชิกขอเชิญนะครับ มีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมด้วย
Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 72,355