เต้านมอักเสบจนแตกจะรักษาหายไหมครับ

KKTB
User offline. Last seen 3 years 41 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 02/08/2015
Posts: 3
Points: 0

มือใหม่ซื้อวัวมาใหม่ก็ได้เรื่องเลยครับ

KKTB
User offline. Last seen 3 years 41 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 02/08/2015
Posts: 3
Points: 0

ตั้งใจว่าจะเอามาทำแม่พันธุ์ครับ

KKTB
User offline. Last seen 3 years 41 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 02/08/2015
Posts: 3
Points: 0

มน ตรี
User offline. Last seen 3 years 40 weeks ago. Offline
เด็กฝึกงาน
Joined: 17/02/2015
Posts: 1
Points: 0

ขอความรู้ด้วยครับของผมเต้านมอักเสบสามหัวลูกวัวดูดแค่หัวเดียวแก้อย่างไรครับ

Counter

  • Visitor Count: 143,499