เบื้องหลัง...ครับ...เบื้องหลัง

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 18 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

งานนี้ถ้าไม้ได้ทีมงานที่แข็งแกร่งอย่างนี้งานคงไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณ คุณสุริยา กิจสำเร็จ , อ.ดร สรรเพชญ โสภณ , อ.สัมฤทธิ์ อินทร์เฉลียว , ผอ.ต้อย
และทีมงานท่านอื่นๆ ไม่ขอเอ๋ยนามนะครับ เพราะว่าถ้าเอ๋ยนามผมว่าไม่หมดเดี๋ยวตกหล่น
งานประกวดจบแล้วแต่ทีมภาคสนามยังไม่จบ ยังต้องมีการปรับสนาม ทำความสะอาด กันอีก
เพื่อให้วันต่อไปของการประกวดนั้น ดีที่สุด ขอบคุณมากครับ

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 18 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

การทำงาน เมื่อทุกคนร่วมกันทำก็จะทำให้งานนั้นออกมาดี

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 18 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

มือซ้ายถือโทรศัพท์ มือขวาจับด้ามคราด

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 18 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ทีมผู้สื่อข่าวก็เป็นอีกแรงที่ช่วยงานในครั้งนี้ เพราะไม่อย่างนั้น เราคงไม่มีภาพสวยๆให้ชมกัน ขอบคุณมากครับ

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 18 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ทุกตำแหน่งทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุด แพทย์สนามก็เช่นกัน ถ้าแพทย์สนามไม่ทำงาน
การถ่ายรูปจะทำให้ออกมาไม่ดีและกลิ่นภายในโดมก็จะทำให้คนไม่อยากเข้าชมงาน
ทุกท่านลองสังเกตไหมครับว่าภายในโดมนั้น ไม่มีกลิ่น ขี้วัวเลย

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 18 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

เดินไปทางไหนก็สะอาดตาเสมอ

Counter

  • Visitor Count: 74,469