เรียน สมาชิกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 47 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

เรียน สมาชิกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน
สมาคมฯขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับพิมพ์ใบพันธุ์ประวัติชำรุด
ไม่สามารถพิมพ์ได้ ซึ่งตอนนี้ได้ส่งเข้าศูนย์บริการเป็นที่เรียบร้อย โดยคาดการว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน 7 วัน เพราะบางท่านอาจจะคิดว่าเกิดความล่าช้าในส่วนไหน สมาคมฯก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
และเมื่อเครื่องปริ้นเตอร์ได้จัดส่งเป็นที่เรียบร้อย ระยะการจัดทำใบพันธุ์ประวัติก็จะเหมือนเดิม
คือไม่เกิน 7 วัน ทำการ

จึงขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ
ขอแสดงความนับถือ

Thailandranch
User offline. Last seen 7 years 47 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

เรียน สมาชิกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน
ตามที่สมาคมฯได้แจ้งให้สมาชิกรับทราบว่า เครื่องปริ้นเตอรสำหรับใช้ในงานพิมพ์ใบพันธุ์ประวัติชำรุด
ใช้งานไม่ได้ ไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการส่งซ่อม ณศูนย์บริการ นั้น
สมาคมส่งเสริมฯ ขอเรียนแจ้งสมาชิกให้ทราบว่า ขณะนี้ เครื่องปริ้นเตอร์ได้ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และสามารถใช้งานได้ดี สมาชิกท่านใดต้องการทำใบพันธุ์ประวัติสามารถจัดส่งเอกสารเข้ามาได้ที่ทำการสมาคมฯ
เลขที่ 130/74 หมู่ 12 ซ.ชัยพฤกษ์ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
ขอบคุณมากครับ
สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน

ปล. ระยะเวลาการจัดทำรวดเร็วเช่นเดิม

Counter

  • Visitor Count: 140,024