เหาวัว

bird444
User offline. Last seen 3 years 31 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/03/2014
Posts: 7
Points: 0

เป็นวัวนมครับ มีไข่เหาบริเวณหางเยอะมาก ถ้าใช้ยาแบบพ่นตามตัวจ ะเช่นยาชื่อ tranfer 300
มีผลต่อน้ำนมหรือเปล่า ส่งนมได้ไหม

bird444
User offline. Last seen 3 years 31 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/03/2014
Posts: 7
Points: 0

ตัวยาคือ เดลต้าเมทรินDeltamethrin ใช้กับวัวนมแล้วจะตกค้างในน้ำนมไหม

Counter

  • Visitor Count: 19,370