แจ้งข่าวชมรมไทยโลว์ไลน์แองกัส

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 42 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

ขออนุญาติใช้พื้นที่เพื่อแจ้งข่าวเพื่อนสมาชิกชมรมไทยโลว์ไลท์แองกัสหน่อยนะครับท่านเจ้าบ้าน
ผมหนีน้ำมาครับท่วมมาถึงปากแล้ว ยังไม่ถึงจะจมูกยังหายใจได้อยู่ครับ
เรียนท่านเพื่อนสมาชิกชมรมไทยโลว์ไลท์แองกัส
ขอแจ้งรายนามผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการสั่งจองน้ำเชื้อวัวสายพันธุ์โลว์ไลท์แองกัส พร้อมเลขที่บัญชีในการชำระเงิน
ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อพร้อมทั้งจำนวนน้ำเชื้อที่ท่านได้รับสิทธิ์
ชื่อบัญชี อรรณพ การะเวก ธนาคารกรุงเทพ สาขานครชัยศรี
หมายเลขบัญชี 062-00-94185
คุณอรรณพ การะเวก ตำแหน่งเหรัญญิกชมรมไทยโลว์ไลท์แองกัส
ดำเนินการโอนเงินหรือสนับสนุนเป็นเงินสดแล้วกรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินให้ด้วยนะครับ
สามารถรับน้ำเชื้อได้ที่ ร้านวัวดี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 0866146883, 0898071764 (กำหนดการรับน้ำเชื้อจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

คุณวิชาญ สาระบูรณ์ 0864580441 จ.อุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 1,600 บาท
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
Amberfield Breitling 3 โด้ส/300 บาท
Pharaoh 28 3 โด๊ส/300 บาท
คุณสุรชัย อินทะยศ 0868882249 โชคสกุลอินฟาร์ม จ.นครสววค์ จำนวนเงิน 1,800 บาท
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
Amberfield Breitling 2 โด้ส/200 บาท
Pharaoh 28 2 โด้ส/200 บาท
ซีซ่า 2 โด้ส/200 บาท
ทองคำ 2 โด้ส/200 บาท
คุณสมาน มิตรอำพัน 0831107366 BS.Studd Farm จ.ชลบุรี จำนวนเงิน 1,800 บาท
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
Amberfield Breitling 2 โด้ส/200 บาท
Pharaoh 28 2 โด้ส/200 บาท
ซีซ่า 2 โด้ส/200 บาท
ทองคำ 2 โด้ส/200 บาท
คุณรุ่งโรจน์ อนุกูล 0895069204 อนุกูลฟาร์ม จ.นครราชสีมา จำนวนเงิน 3,400 บาท
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
Amberfield Breitling 4 โด้ส/400 บาท
Pharaoh 28 5 โด้ส/500 บาท
ซีซ่า 5 โด้ส/500 บาท
ทองคำ 10 โด้ส/1,000 บาท
คุณพริพัฒน์ ศรีรัตนโนภาส 0818314543 สวัสดีฟาร์ม จ.น่าน จำนวนเงิน 2,300 บาท
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
Amberfield Breitling 3 โด้ส/300 บาท
ทองคำ 10 โด้ส/1,000 บาท
คุณเจตพล มณฑวรรณ 0897786565 จ.ระยอง 3,300 บาท
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
Amberfield Breitling 3 โด้ส/300 บาท
Pharaoh 28 5 โด้ส/500 บาท
ซีซ่า 5 โด้ส/500 บาท
ทองคำ 10 โด้ส/1,000 บาท
คุณโสภส อินทรัตน์ 0817155510 จ.ระยอง 3,300 บาท
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
Amberfield Breitling 3 โด้ส/300 บาท
Pharaoh 28 5 โด้ส/500 บาท
ซีซ่า 5 โด้ส/500 บาท
ทองคำ 10 โด้ส/1,000 บาท
คุณวีระชาติ อ่อนนอ 0847967672 จ.อุดรธานี จำนวนเงิน 1,000 บาท
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
คุณกฤตภาส สอนใจดี 0891092937 2S Farm หนองจอก กรุงเทพฯ. จำนวนเงิน1,300 บาท
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
Amberfield Breitling 1 โด้ส/100 บาท
Pharaoh 28 1 โด้ส/100 บาท
ทองคำ 1 โด้ส/100 บาท
คุณชูชัย ถนัดพจนามาตย์ 0897775511 ชูชัยฟาร์ม จ.ลพบุรี จำนวนเงิน 1,100 บาท
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
Amberfield Breitling 1 โด้ส/100 บาท
คุณสุชาติ แสงล้ำเลิศ 0813774001 จ.ระยอง จำนวนเงิน 2,300 บาท
Amberfield Breitling 3 โด้ส/300 บาท
Pharaoh 28 5 โด้ส/500 บาท
ซีซ่า 5 โด้ส/500 บาท
ทองคำ 10 โด้ส/1,000 บาท
คุณณรงค์ศักดิ์ วิบุญกุล 0891367589 จำนวนเงิน 300 บาท
Amberfield Breitling 3 โด้ส/300 บาท
คุณนเรศ รัศมีจันทร์ 0816811033 KTP PATTANA จ.เชียงราย จำนวนเงิน 300 บาท
Amberfield Breitling 3 โด้ส/300 บาท
คุณอรรณพ การะเวก จ.นครปฐม จำนวนเงิน 1,500 บาท
Pharaoh 28 5 โด้ส/500 บาท
ทองคำ 10 โด้ส/1,000 บาท
คุณพงศธร ปิ่นกุมภีร์ วัวดีฟาร์ม จ.สระบุรี จำนวนเงิน 500 บาท
ทองคำ 5 โด้ส/500 บาท

รายนามผู้ที่จองผ่านหน้าเวป
เจ้บ้าน 0897195833 สวนพิรดา กรีด แรนซ์ จำนวนเงิน 1,600 บาท
Pharaoh 28 5 โด้ส/500 บาท
ซีซ่า 5 โด้ส/500 บาท
ทองคำ 5 โด้ส/500 บาท
Amberfield Breitling 1 โด้ส/100 บาท
พี่อ้วน NM อีเมล์:nat.ieang@yahoo.co.th จำนวนเงิน 1,600 บาท
Pharaoh 28 5 โด้ส/500 บาท
ซีซ่า 5 โด้ส/500 บาท
ทองคำ 5 โด้ส/500 บาท
Amberfield Breitling 1 โด้ส/100 บาท
คุณMicrocline อีเมล์:aey_sakda@thaigoldfields.com จำนวนเงิน 1,000 บาท
Pharaoh 28 5 โด้ส/500 บาท
ซีซ่า 5 โด้ส/500 บาท
คุณฺbar bar ออมสินฟาร์ม อีเมล์:f_foru@hotmail.com จำนวนเงิน 1,000 บาท
ซีซ่า 5 โด้ส/500 บาท
ทองคำ 5 โด้ส/500 บาท
คุณ 3dd อีเมล์:mangman1@hotmail.com จำนวนเงิน 1,300 บาท
Pharaoh 28 2 โด้ส/200 บาท
ซีซ่า 5 โด้ส/500 บาท
ทองคำ 5 โด้ส/500 บาท
Amberfield Breitling 1 โด้ส/100 บาท
คุณCHB อีเมล์:rong_chb@hotmail.com จำนวนเงิน 400 บาท
ซีซ่า 1 โด้ส/100 บาท
ทองคำ 2 โด้ส/200 บาท
Amberfield Breitling 1 โด้ส/100 บาท

เนื่องจากชมรมเราเปิดตัวได้ไม่นาน และยังไม่มีรายรับ แต่กำลังจะมีรายจ่าย
จึงขอรบกวนเพื่อนสมาชิกท่านที่สั่งจองน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้ว
ชำระค่าน้ำเชื้อก่อนวันที่ 10-11-10 เพื่อทางชมรมจะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นอันใกล้นี้
ท่านที่ชำระแล้วรบกวนแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
ชูชัยฟาร์ม
ประชาสัมพันธ์ 2

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 42 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

Amberfield Breitling จำนวน 15 โด๊ส ที่มีผู้บริจากเพิ่มเติม
เพื่อนสมาชิกสามารถจองได้ท่าน 1 โด้ส ตามกติกาครับ

1. Anugoon Farm
2. Navi
3. Microcline
4. 3dd
5. คอกชูทวี (ทองคำอีก 2 หลอด)
6. s plusfarm ตั้ม (เพศเมียเท่านั้น)
7. Baansuan Pirada Green Ranch
8. คุณอ้วนNM
9. KTP
10. bar bar
11. คอก CHB
12. sawatdee farm

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 42 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

หลักฐานการชำระเงินค่าน้ำเชื้อวัวครับ
Yes Yes Yes 2 โด๊ส/1,000 บาท
Amberfield Breitling 1 โด้ส/100 บาท
ร่วมเป็นเงินจำนวน 1,100 บาท

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

DUNE@DAH FARM
User offline. Last seen 7 years 11 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 93
Points: 0

ดีใจจังได้มาอยู่บ้านใหม่

DUNE@DAH FARM
User offline. Last seen 7 years 11 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 93
Points: 0

พี่โยผม สมานนะครับ ชำระแล้วที่งานอบรมระบบน้ำครับ1800บาท กับพี่โยครับ

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 42 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

รับทราบครับพีสมาน ผมแจ้งทางคุณเอ๋ให้เรียบร้อยแล้วครับ
เงินของพี่สมานทีมงานนำไปซื้อโต๊ะพับแล้ว เป็นรายจ่ายครั้งแรกเลย อิอิ

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

DUNE@DAH FARM
User offline. Last seen 7 years 11 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 93
Points: 0

ขอบคุณครับพี่โย ว่างๆจะโทรไปคุยครับ งานพีซีสนุกใหม

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 42 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

งาน PC เหนื่อยมาก แต่ก็สนุก และประทับใจ ที่สำคัญ แสงสวยแดดดี รอชมรูปงามๆจากทีมงานภาคสนามนะครับ

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

Microcline
User offline. Last seen 7 years 28 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 1318
Points: 0

พี่โยครับ

น้ำเชื้อของ Amberfield Breitling ยังเหลืออยู่ไหมครับ

ผมเคยจองผ่านหน้าเวปเก่าอ่ะครับ

ยังไงรบกวนช่วยเช็คให้อีกทีนะครับ จะได้รีบชำระเงินครับ

ขอบคุณครับ Big smile Big smile Big smile

________________

สิ่งที่ดีที่สุด คือการที่เราได้อยู่ด้วยกัน

พอเพียงตามรอยพ่อ

________________

สิ่งที่ดีที่สุด คือการที่เราได้อยู่ด้วยกัน

พอเพียงตามรอยพ่อ

YO MERCY
User offline. Last seen 10 years 42 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/11/2010
Posts: 962
Points: 0

Microcline wrote:
พี่โยครับ

น้ำเชื้อของ Amberfield Breitling ยังเหลืออยู่ไหมครับ

ผมเคยจองผ่านหน้าเวปเก่าอ่ะครับ

ยังไงรบกวนช่วยเช็คให้อีกทีนะครับ จะได้รีบชำระเงินครับ

ขอบคุณครับ Big smile Big smile Big smile

ตรวจสอบข้อมูลให้แล้วครับ คุณMicroclineได้สิทธิเพิ่ม Amberfield Breitling อีก 1 โด๊ส

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

________________

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ คือ เวลา โอกาส และคำพูด

Microcline
User offline. Last seen 7 years 28 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 1318
Points: 0

ขอบคุณมากครับพี่ Smile Smile Smile

________________

สิ่งที่ดีที่สุด คือการที่เราได้อยู่ด้วยกัน

พอเพียงตามรอยพ่อ

________________

สิ่งที่ดีที่สุด คือการที่เราได้อยู่ด้วยกัน

พอเพียงตามรอยพ่อ

Counter

  • Visitor Count: 86,951