แจ้งประชุม กลุ่มผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันเมืองย่า

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 35 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

แจ้งประชาสัมพันธ์

ที่งานเกษตรแฟร์ มทส.
วันที่ 31 กรกฎาคม 2554
เวลา 13.00 น.
สถานที่ประชุม คุณทิวากรกำลังประสานให้อยู่นะครับ

คัดลอกข้อความของพี่ babycow มาลงให้นะครับ
Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 16 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

วันประชุม 31 ก.ค. 54 อ้างอิงจากมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว

แต่เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกกลุ่มเมืองย่ามีภารกิจในการประกวดวัวและให้กำลังใจผองสมาชิกของเรา
และเดิมเราจะประชุมกัน 3 เดือน/ครั้ง อยู่แล้ว
จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมวันที่ 31 ก.ค. 54 ออกไปเป็นต้นเดือนกันยายน 54 ตามกำหนดปกติของกลุ่ม
วันเวลา/สถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง (ช่วยบอกต่อกันไปด้วยครับ)

และขอเชิญสมาชิกกลุ่มเมืองย่ามาให้กำลังใจเพื่อนสมาชิกที่ส่งวัวเข้าประกวดในงานเกษตรแห่งชาติ 2554
ที่ทราบข้อมูลตอนนี้ คีรีรัตน์แรนซ์/CH Brahman/LT_Lerpong

โดย NOT Cattle »

LT_Lerpong
User offline. Last seen 9 years 37 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 08/01/2011
Posts: 151
Points: 0


กลุ่มผู้บำรุงโคบราห์มันเมืองย่าขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามัญครั้งที่ 3 /2554
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554
ณ. คีรีรัตน์ฟาร์ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

09.00 น. - 10.00 น. เริ่มลงทะเบียน ( ไม่เสียค่าใช้จ่าย )
10.01 น. - 12.00 น. เริ่มการประชุม
12.01 น. - 13.00 น. พักเที่ยง
13.01 น. เป็นต้นไป สมาชิกร่วมกันออกทริปท่องฟาร์ม

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมลงชื่อสำรองจองที่นั้งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เลอพงษ์ ทองบุญเหลือ
081-0704704
ทำหน้าที่ ประชาสัมพัธ์กลุ่มผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันเมืองย่า

คีรีรัตน์ ฟาร์ม
คุณปราโมทย์ รัตนะ
081-9166692

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 35 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ดงประดู่ฟาร์ม 2ที่ครับ
Big smile Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

babycow
User offline. Last seen 7 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 20/11/2010
Posts: 157
Points: 0

ไปด้วยครับหมอเลอพงษ์
ONE TARGET FARM 1 ที่ครับ
ได้ไปเยี่ยมฟาร์มระดับประเทศ
กวาดแชมป์มาแล้วหลายงาน

babycow
User offline. Last seen 7 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 20/11/2010
Posts: 157
Points: 0

ร่างระเบียบวาระมาให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่ม หากมีท่านใดเพิ่มเติมกรุณาแจ้งที่หน้าบอร์ดนี้เลยนะครับ

ระเบียบวาระการประชุม
กลุ่มผู้บำรุงพันธ์โคบราห์มันเมืองย่า
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 กันยายน 2554
ณ คีรีรัตน์ฟาร์ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
***********************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 …………………………………………………………………………..
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
………………………………ไม่มี…………………………………………..
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์กลุ่ม
- การจัดทำตราสัญลักษณ์ โลโก้กลุ่มฯ
- การจัดทำเสื้อกลุ่มฯ(รูปแบบ สี สัญลักษณ์)
- การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่ม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การอบรมจูงวัว JEWLEX RANCH 25-26 มิ.ย.54
มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 ท่าน (พี่ปราโมทย์,พี่ผู้กอง,พี่ทิน,ขวัญตา,
ธรรมนูญ,น้องพีPA,คุณไก่ดงประดู่)
4.2 การเข้าร่วมประกวดวัวลูกผสมงานเกษตรแฟร์ มทส. 29 ก.ค. -7 ส.ค.54
มีสมาชิก ส่งวัวเข้าร่วมประกวด (พี่ปราโมทย์ วัวลูกผสมยุโรป , พี่ผู้กอง
CHB,ไร่เพื่อนสีเขียว ลูกผสมบราห์มัน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณา สมาชิก เข้าใหม่ – ลาออก
5.2 พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม งานประกวดโคเนื้อปากช่อง (หมอแถม)
5.3 พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม งาน PC blood line
5.4 …………………………………………………………………………………………………..
5.5 …………………………………………………………………………………………………..
5.6 พิจารณา การกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ข้อเสนอแนะของสมาชิก)
6.1 ……………………………………………………………………………………………..
6.2……………………………………………………………………………………………...

babycow
User offline. Last seen 7 years 4 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 20/11/2010
Posts: 157
Points: 0

*****ระเบียบวาระการประชุม*****************
แจ้งให้สมาชิกที่ไม่ได้ไปเข้าร่วมการประชุมทราบครับ
และสมาชิกที่ไปรบกวนอ่าน พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดได้โดยแจ้ง เลขานุการ หรือแจ้งที่หน้าบอร์ดก้อได้ครับ
ปล. พี่ทิน น้องพี อาจารย์จักรพงษ์ พี่หมอนพรัตน์ ท่านรองสมชาย หมอโจ่ง หมอวรรณ หมออู๋ พี่น้อย น้องเอ็ด เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มคิดถึงเสมอครับ
ผมไม่ได้บอกว่าพี่ๆทุกท่านขาดประชุมนะครับ ไม่ได้บอกเลย

ระเบียบวาระการประชุม
กลุ่มผู้บำรุงพันธ์โคบราห์มันเมืองย่า
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 กันยายน 2554
ณ คีรีรัตน์ฟาร์ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
***********************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานได้กล่าวต้อนรับ สมาชิกและแนะนำ แขกผู้เข้าร่วมประชุม
และขอขอบคุณ พี่ปราโมทย์ คีรีรัตน์ที่ให้การเอื้อเฟ้อสถานที่ และ อาหาร เครื่องดื่ม
ขอขอบคุณ คุณโย่ง -คุณปลาร้านวัวดี คุณโย และ คิดตี้ฟาร์ม คุณนกดงประดู่ ที่ร่วมประชุมให้คำแนะนำแก่กลุ่มฯ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
………………………………ไม่มี…………………………………………..
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์กลุ่ม
- การจัดทำตราสัญลักษณ์ โลโก้กลุ่มฯ
ได้รับการ ช่วยเหลือจากคุณไก่ รับเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำโลโก้ของกลุ่มโดยมีท่าน ที่ปรึกษาใหญ่ พี่ผู้กอง เป็นคนพิจารณาชี้ขาด
- การจัดทำเสื้อกลุ่มฯ(รูปแบบ สี สัญลักษณ์)
ได้รับความอนุเราะห์จากคุณ ชานนท์ CN BRAHMAN สีคิ้ว รับไปดำเนินการให้ รบกวนเพื่อสมาชิกแจ้งความต้องการเสื้อและระบุขนาด
ติดต่อคุณทิวากรครับ

- การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่ม
มอบหมายให้คุณทิวากรประสานดำเนินการ จัดทำป้ายไวนิลชื่อกลุ่ม + ป้ายฟาร์มสมาชิก (สมาชิกท่านใดต้องการทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดต่อคุณทิวากร)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การอบรมจูงวัว JEWLEX RANCH 25-26 มิ.ย.54
มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 ท่าน (พี่ปราโมทย์,พี่ผู้กอง,พี่ทิน,ขวัญตา,
ธรรมนูญ,น้องพีPA,คุณไก่ดงประดู่)
มติ - รับทราบ และทางกลุ่มขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในนามกลุ่มฯ
4.2 การเข้าร่วมประกวดวัวลูกผสมงานเกษตรแฟร์ มทส. 29 ก.ค. -7 ส.ค.54
มีสมาชิก ส่งวัวเข้าร่วมประกวด (พี่ปราโมทย์ วัวลูกผสมยุโรป , พี่ผู้กอง
CHB,ไร่เพื่อนสีเขียว ลูกผสมบราห์มัน)
มติ - รับทราบ และทางกลุ่มขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในนามกลุ่มฯ
และร่วมแสดงความยินดี กับสมาชิกที่ได้รับรางวัล

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณา สมาชิก เข้าใหม่ – ลาออก
มติ มี 2 ท่าน 1.เอี่ยมอ่องฟาร์ม วังน้ำเขียว 2. (ปากช่อง) ข้อมูลสมาชิกฝ่านเลขาจะดำเนินการให้ภายหลัง
5.2 พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม งานประกวดโคเนื้อปากช่อง (หมอแถม)
มติ ร่วมกิจกรรม 1. เข้าร่วมประกวดและแสดงพันธุ์โค(ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน
2. จัดบูธต้อนรับเพื่อนสมาชิกชาววัวที่มาร่วมงาน
3. เข้าให้ความร่วมมือ ในการช่วยจัดงาน
5.3 พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม งาน PC blood line
มติ ร่วมกิจกรรม 1. เข้าร่วมประกวดและแสดงพันธุ์โค(ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน
2. จัดบูธต้อนรับเพื่อนสมาชิกชาววัวที่มาร่วมงาน
3. เข้าให้ความร่วมมือ ในการช่วยจัดงาน

5.4 พิจารณาในการเข้าร่วมงานแสดงและประกวดพันธุ์โค
- งานมทส.
- งานบึงสัมพัน
- งานโคเนื้อแห่งชาติ
- พัทยาไลฟ์สต็อก
มติ สำรวจความประสงค์สมาชิกและความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม ในการประชุมครั้งต่อไป

5.5 พิจารณา การกำหนด วันเวลา สถานที่ในการประชุมครั้งต่อไป
มติ การประชุมครั้งถัดไปในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 ณ อำเภอโนนไทย( สถานที่ คุณหมอเลอพงษ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ข้อเสนอแนะของสมาชิก)
6.1 www.THAILIVESTOCK ร่วมสนับนุนสมทบเงินในการจัดทำเสื้อกลุ่ม
มติ รับการสนับสนุน และขอขอบคุณการให้การสนับสนุน
6.2 ……………………………………………………………………………………………...
เลิกประชุม เวลา 14.00 น.

แต่ผมกลับหมอทิวากร ถึงบ้าน สามทุ่มกว่าๆๆๆๆๆ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 35 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

อื้อหือ..... สุดยอดครับ ทำงานรวดเร็วมาก ทั้งที่เมื่อคืนก็กลับดึก
เยี่ยมจริงๆครับ ยกนิ้วให้เลย
Wink

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Thailandranch
User offline. Last seen 9 years 16 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 2505
Points: 0

ผมขอสมัครสมาชิกกลุ่มนะครับ และ ขอสั่งจองเสื้อไซด์ L จำนวน 1 ตัวครับ
ชำระเงินได้ที่ใครครับ

LT_Lerpong
User offline. Last seen 9 years 37 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 08/01/2011
Posts: 151
Points: 0


Big smile Big smile Big smile

Smile ไปไหนกันต่อน้อ!!!........สองหนุ่มเนื้อทองถึงได้กลับบ้านตั้งสามสี่ทุ่ม ทั้งๆที่เลิกประชุมแค่บ่ายสอง ไปพบไปเจออะไรแจ่มๆส่งข่าวบ้างนะครับคุณทิวากร น้องเดียว Love Love Love

LT_Lerpong
User offline. Last seen 9 years 37 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 08/01/2011
Posts: 151
Points: 0Smile คุณนัท Thailandranchครับ
เรื่องการสมัครสมาชิกกลุ่มเมืองย่าคงไม่น่าจะมีปัญหาส่วนรายละเอียดต่างๆ เดี๋ยวผมติดต่อโทรหาคุณนัทอีกทีนะครับ ยินดีต้อนรับครับ Love Love Love

Counter

  • Visitor Count: 71,086