... โคประมูลในงาน PC BLOODLINE 2010 ... ^_^

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0

ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ ให้ลึกซึ้ง ... อิอิ ขอเชิญทุท่านรับชมและรับฟังกันตามอัธยาศัยได้เลยครับ ... Love

MR PC 69/1
พ่อ +MR V8 287/5
แม่ MISS PC 838/0
น้ำหนัก 730 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 110,000 บาท
ราคาประมูล 130,000 บาท
หมายเหตุ : -

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0


MR PC 83/1
พ่อ +JDH KARU MANSO 800
แม่ MISS PC 708/0
น้ำหนัก 798 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 120,000 บาท
ราคาประมูล 400,000 บาท
หมายเหตุ : แถมโคหย่านมเพศเมีย 1 ตัว

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0


MR PC SIR RATANA MANSO 95/1
พ่อ PBF COSMO MANSO 515/5
แม่ MDS LADY METZ 369
น้ำหนัก 655 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท
ราคาประมูล 350,000 บาท
หมายเหตุ : แถมโคหย่านมเพศเมีย 1 ตัว

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0


MR PC SIR JIN MANSO102/1
พ่อ PBF WINDSOR MANSO 450/5
แม่ MISS PC 758/0
น้ำหนัก 730 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 120,000 บาท
ราคาประมูล 400,000 บาท
หมายเหตุ : แถมโคหย่านมเพศเมีย 1 ตัว

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0


MR PC GOLD LABEL 105/1
พ่อ MR H GOLD RUSH 478
แม่ MISS PC 884/0
น้ำหนัก 674 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 100 บาท
ราคาประมูล 55,000 บาท
หมายเหตุ : -

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0


MISS PC 103/1
พ่อ +MR WINCHESTER MAGNUM 999
แม่ MISS PC 941/0
น้ำหนัก 393 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท
ราคาประมูล 120,000 บาท
หมายเหตุ : -

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0

MISS PC LADY TRIP MANSO 107/1
พ่อ COSMO MANSO 515/5
แม่ MISS PC MISSOURI 846/0
น้ำหนัก 393 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท
ราคาประมูล 120,000 บาท
หมายเหตุ : -

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0


MISS PC 114/1
พ่อ MR V8 960/5
แม่ MISS PC 728/0
น้ำหนัก 459 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท
ราคาประมูล 200,000 บาท
หมายเหตุ : แถมโคเพศผู้ 1 ตัว

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0


MISS PC LADY TRIP MANSO 116/1
พ่อ COSMO MANSO 515/5
แม่ MISS PC PRACHA 649/0
น้ำหนัก 481 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 0 บาท
ราคาประมูล 150,000 บาท
หมายเหตุ : -

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0


MISS PC LADY TRIP MANSO 129/1
พ่อ COSMO MANSO 515/5
แม่ MISS PC 781/0
น้ำหนัก 426 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท
ราคาประมูล 230,000 บาท
หมายเหตุ : -

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

wuadee
User offline. Last seen 8 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/11/2010
Posts: 883
Points: 0


MR PC SIR JIN MANSO 106/1
พ่อ COSMO MANSO 515/5
แม่ MISS PC 370/0
น้ำหนัก 596 ก.ก.

ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท
ราคาประมูล - บาท
หมายเหตุ : - ไม่มีการประมูล

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

________________

งานหนัก ... ไม่เคยฆ่าคน บ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับ >>> http://www.wuadee.com/ <<<

Counter

  • Visitor Count: 109,706