โครงการท่องเที่ยว KPS Unseen Farm Tour โดยสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

wut_0606
User offline. Last seen 2 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนได้จัดทำโครงการ KPS UNSEEN FARM TOUR เป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงวิชาการเกษตร เพื่อให้ความรู้ทางด้านโคเนื้อ และการเกษตรผสมผสาน แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้มาศึกษาดูงาน ในโครงการนี้นอกจากท่านได้รู้จักสุดยอดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยแล้ว ท่านยังได้พบเห็นกับสิ่งที่น่าสนใจ เช่นการผลิตแก๊สจากมูลโค นำแก๊สไปเป็นเชื้อเพลิงของ
เครื่องผสมอาหารสัตว์ น้ำชลประทานผสมกับมูลโคที่ผ่านออกมาจากบ่อไบโอแก๊สไหลไปเป็นปุ๋ยแปลงหญ้าโดยแรงโน้มถ่วงของโลก ตะกอนกากมูลโคที่เหลือนำไปเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้ไส้เดือนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ถือว่าเป็นปุ๋ยที่เหนือกว่าปุ๋ยอื่นๆ ได้เห็นเครื่องสูบน้ำที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า ได้เห็นระบบรั้วตาข่ายที่มีอายุใช้งาน 80 ปีโดยไม่ขึ้นสนิม เห็นระบบรั้วไฟฟ้าที่ใช้ลวดเส้นเดียวกั้นสัตว์ให้อยู่ในแปลงหญ้าอย่างได้ผลโดยไม่เกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์ เป็นต้น

[img][/img]

NKC
User offline. Last seen 2 years 29 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 06/07/2012
Posts: 3114
Points: 0

ค่าใช้จ่ายต่อคนเท่าไหร่ครับวุธ
Smile Smile

MonsterBoy
User offline. Last seen 3 years 27 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 15/08/2014
Posts: 28
Points: 0

http://www.kpsfarmtour.org/

เว็บนี้ใช่ไหมครับ สนใจอยู่เหมือนกัน

wut_0606
User offline. Last seen 2 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

ถ้าไม่ได้มาเป็นกรุ๊ป หรือตามแพ็กเกต คนละ 400 บาทครับ ติดตามไดที่ www.kpsfarmtour.org ครับ วันที่ 25 ตุลาคมนี้ มีกำหนดจัดครับ

wut_0606
User offline. Last seen 2 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

ใช่ครับ

wut_0606
User offline. Last seen 2 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

[img][/img]

wut_0606
User offline. Last seen 2 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

ในครั้งนี้จะเป็นการจัดที่กำหนดวันเองโดยสมาคมฯ ตามที่ได้กำหนดกันเอาไว้ว่าจะจัดเป็นประจำในวันเสาร์ที่ 3ของเดือน และจัดเป็นประจำทุกเดือน สำหรับให้ผู้ที่สนใจจะเข้ามาเที่ยวกันโดยไม่จำเป็นต้องมาเป็นหมู่คณะ เพียงแต่ท่านต้องมาวันที่สมาคมฯกำหนดขึ้น และมีการแจ้งให้สมาคมฯทราบล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายปกติ 500 บาท/1ท่าน ในระยะแรกจะลดให้ 20% จนถึงสิ้นปี 2557 อญุ่ที่ 400 บาท/1ท่าน งานนี้รับรองว่าคุ้มค่า มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกันนะครับ ที่ KPS Unseen Farm Tour

Counter

  • Visitor Count: 145,047