โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Workshop on in vitro Embyo Management in Ruminant and Horse" ฟรีค่าลงทะเบียน!!!

cowboy62
User offline. Last seen 5 years 49 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบปฏิบัติการเอมบริโอภายนอกตัวสัตว์ของสัตว์เคี้ยวเอื้องและม้า
"Workshop on in vitro Embyo Management in Ruminant and Horse" Glasses

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.15-17.00 น.
ห้อง R206 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vet.mut.ac.th/main/view.php?id=00263 Wink

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

cowboy62
User offline. Last seen 5 years 49 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

Counter

  • Visitor Count: 73,127