โครงการ ฟาร์มสเตย์ (FARM STAY ) จัดโดยสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 42 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 42 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

ฟาร์มสเตย์( FARM STAY )
จัดโดยสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
โครงการ 1 สำหรับบุคคลทั่วไป
กำหนดการ
วันแรก
11.30 น.ถึงครัวทวารวดี อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับประทานอาหารเที่ยง มีนักร้องกล่อมเพลงเบาๆให้ฟังขณะรับประทานอาหาร(สถานที่บรรยากาศดี มีต้นไม้ใหญ่(ประดิษฐ์)ขึ้นอยู่ในห้องแอร์ เป็นส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม)
12.30 น.กล่าวต้อนรับ และชี้แจงกำหนดการ หลังจากนั้น ทำกิจกรรมต่างๆเช่นร้องเพลง ลีลาศ หรือพูดคุยกันตามอัธยาศัย หรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นๆเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น (เครื่องเสียงดีมาก เหมาะสำหรับการร้องเพลง)
16.00 น.ออกจากครัวทวารวดี ไปยังที่พัก ณ.สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ซึ่งรูปแบบเหมือนโรงแรมขนาดเล็ก นอนห้องละ 2 ท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม แอร์ ตู้เย็น ทีวี
16.30 น. เดินทางไปยังฟาร์มพฤกษะศรี (ห่างจากที่พัก 1.7 กม.) ดูงานฟาร์มคล้ายกับท่านได้ไปสวิสเซอร์แลนด์ ที่นั้นนอกจากท่านได้เห็นสุดยอดวัวเนื้อพันธุ์กำแพงแสนซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยแล้ว ท่านยังได้พบเห็นกับสิ่งที่น่าสนใจ เช่นการผลิตแก๊สจากมูลโค นำแก๊สไปปั่นเครื่องยนต์ที่ใช้กับเครื่องผสมอาหารสัตว์ น้ำชลประทานผสมกับมูลโคที่ผ่านออกมาจากบ่อไบโอแก๊สไหลไปเป็นปุ๋ยแปลงหญ้าโดยแรงโน้มถ่วงของโลก ตะกอนกากมูลโคที่เหลือนำไปเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้ไส้เดือนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ถือว่าเป็นปุ๋ยที่เหนือกว่าปุ๋ย ดูเครื่องสูบน้ำที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือไฟฟ้าที่เรียกว่าตะบันน้ำ ได้เห็นระบบรั้วตาข่ายที่มีอายุใช้งาน 80 ปีโดยไม่ขึ้นสนิม เห็นระบบรั้วไฟฟ้าที่ใช้ลวดเส้นเดียวกั้นวัวให้อยู่ในแปลงหญ้าอย่างได้ผลโดยไม่เกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์ เป็นต้น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศของฟาร์มปศุสัตว์บนเกาะที่ล้อมรอบด้วยน้ำ ซึ่งได้ยินเสียงน้ำตกไหลตลอดเวลา บางฤดูกาลจะมีหิ่งห้อยให้ชม หลังอาหารอาจจะมีกิจกรรมรอบกองไฟหรือมีชุดคาราโอเกะไว้บริการตามความเหมาะสม
21.30 น.(โดยประมาณ) กลับที่พัก
วันที่ 2
7.30 น.รับประทานอาหารเช้า(ข้าวต้มหรือตามข้อตกลงเฉพาะ) ณ.ชั้นล่างของที่พัก ขณะที่ว่างสามารถเดินชมโคในบริเวณของสมาคมฯซึ่งมีอยู่ 100-200 ตัว
8.30 น.ออกจากที่พัก ข้อแนะนำเพิ่มเติม ถ้าเดินทางกลับเส้นทางบางบัวทอง น่าจะแวะเที่ยวชมและกินอาหารเที่ยงที่ตลาดน้ำลำพญา(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ถ้าเดินทางกลับเส้นทางนครปฐมน่าจะแวะสักการะพระปฐมเจดีย์ ถ้าเดินทางกลับเส้นทางสุพรรณ น่าจะแวะเที่ยวชมและกินอาหารเที่ยงที่ตลาดร้อยปีบางหลวง(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าใช้จ่าย 1000 บาทต่อ 1ท่าน (รวมค่าอาหาร 3 มือ อาหารว่าง 1 ชุด ค่าที่พัก 1 คืน ค่าวิทยากรและการจัดการต่างๆ )
หมายเหตุ........
1. รับได้กลุ่มละ 10-26 คน
2. หากต้องการนอนคนเดียวต่อห้องต้องเพิ่ม 200 บาท
3. มื้อเย็นถ้าเพิ่มเนื้อ KU Beef ย่างในงาน เพิ่มหัวละ 50 บาท
4. อาหาร ข้างต้นไม่รวมเครื่องดื่มประเภทอัลกอฮอล์
5. ท่านใดเข้าร่วมไม่ครบตามกำหนดการก็ได้แต่จำเป็นต้องจ่ายเงินเต็มเพราะได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้เต็มจำนวน
สนใจติดต่อสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน 034 -977100 034-977101 081-9428013

ฟาร์มสเตย์( FARM STAY )
จัดโดยสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
โครงการ 2 สำหรับกลุ่มคนเลี้ยงวัว
กำหนดการ
วันแรก
13.00 น.ลงทะเบียน เข้าที่พัก ณ.สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ซึ่งรูปแบบเหมือนโรงแรมขนาดเล็ก นอนห้องละ 2 ท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม แอร์ ตู้เย็น ทีวี ไวไฟ
13.30 น.ดูสไลด์ความรู้ด้านโคเนื้อ และสนทนาวิชาการในห้องประชุมนิคม สุนทรรัตน์
15.30 น. รับประทานอาหารว่างแล้วดูงานในตลาดกลางโคเนื้อ
17.00 น.เดินทางไปฟาร์มพฤกษะศรี
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นในบรรยากาศของฟาร์มปศุสัตว์บนเกาะที่ล้อมรอบด้วยน้ำ ซึ่งได้ยินเสียงน้ำตกไหลตลอดเวลา บางฤดูกาลจะมีหิ่งห้อยให้ชม หลังอาหารอาจจะมีกิจกรรมรอบกองไฟหรือมีชุดคาราโอเกะไว้บริการตามความเหมาะสม
21.30 น.(โดยประมาณ) กลับที่พัก
วันที่ 2
7.30 น.รับประทานอาหารเช้า(ข้าวต้มหรือตามข้อตกลงเฉพาะ) ณ.ชั้นล่างของที่พัก ขณะที่ว่างสามารถเดินชมโคในบริเวณของสมาคมฯซึ่งมีอยู่100-200 ตัว
8.30 น. เดินทางไปยังฟาร์มพฤกษะศรี ดูงานฟาร์ม(อย่างละเอียด) คล้ายกับท่านได้ไปสวิสเซอร์แลนด์ ที่นั้นนอกจากท่านได้เห็นสุดยอดวัวเนื้อพันธุ์กำแพงแสนซึ่งเป็นฝีมือของคนไทยแล้ว ท่านยังได้พบเห็นกับสิ่งที่น่าสนใจ เช่นการผลิตแก๊สจากมูลโค นำแก๊สไปปั่นเครื่องยนต์ที่ใช้กับเครื่องผสมอาหารสัตว์ น้ำชลประทานผสมกับมูลโคที่ผ่านออกมาจากบ่อไบโอแก๊สไหลไปเป็นปุ๋ยแปลงหญ้าโดยแรงโน้มถ่วงของโลก ตะกอนกากมูลโคที่เหลือนำไปเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้ไส้เดือนผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ถือว่าเป็นปุ๋ยที่เหนือกว่าปุ๋ย ดูเครื่องสูบน้ำที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือไฟฟ้าที่เรียกว่าตะบันน้ำ ได้เห็นระบบรั้วตาข่ายที่มีอายุใช้งาน 80 ปีโดยไม่ขึ้นสนิม เห็นระบบรั้วไฟฟ้าที่ใช้ลวดเส้นเดียวกั้นวัวให้อยู่ในแปลงหญ้าอย่างได้ผลโดยไม่เกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์ เป็นต้น
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ฟาร์มพฤกษะศรี
13.00 เดินทางกลับ
ค่าใช้จ่าย 1000 บาทต่อ 1ท่าน (รวมค่าอาหาร 3 มือ อาหารว่าง 2 ชุด ค่าที่พัก 1 คืน ค่าวิทยากรและการจัดการต่างๆ )
หมายเหตุ........
1. รับได้กลุ่มละ 10-26 คน
2. หากต้องการนอนคนเดียวต่อห้องต้องเพิ่ม 200 บาท
3. มื้อเย็นถ้าเพิ่มเนื้อ KU Beef ย่างในงาน เพิ่มหัวละ 50 บาท
4. อาหาร ข้างต้นไม่รวมเครื่องดื่มประเภทอัลกอฮอล์
5. ท่านใดเข้าร่วมไม่ครบตามกำหนดการก็ได้แต่จำเป็นต้องจ่ายเงินเต็มเพราะได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้เต็มจำนวน
สนใจติดต่อสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน 034 -977100 034-977101 081-9428013

Counter

  • Visitor Count: 74,468