โรคมดลูกอักเสบสามารถติดต่อโดยการผสมจริงหรือไม่

watcharinp
User offline. Last seen 4 years 29 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/01/2011
Posts: 21
Points: 0

อยากทราบว่าโรคมดลูกอักเสบในโค กรณีเลี้ยงเป็นฝูงและใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง สามารถติดต่อไปยังตัวเมียตัวอื่นๆในฝูง
โดยพ่อพันธุ์คุมฝูงเป็นพาหะได้หรือไม่ครับ

kz
User offline. Last seen 2 years 25 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/10/2014
Posts: 34
Points: 0
แก้วเกษตร
User offline. Last seen 4 years 28 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 09/01/2011
Posts: 24
Points: 0

โรคมดลูกอักเสบโดยส่วนมากไม่ใช่โรคติดต่อทางการสืบพันธุ์นะครับ แต่สาเหตุหลักๆเกิดจากการผสมเทียมที่ไม่สะอาดหรือ กระบวนการขับน้ำคาวปลาและสิ่งสกปรกที่เกิดจากช่วงคลอดออกมาได้ไมหมด เกิดได้ทั้งจากสิ่งสกปรกที่มากเกินไปจากรกค้างหรือการช่วยคลอดไม่ สะอาด หรือเกิดจากกระบวนการขับของเสียที่ไม่ดีจากการป่วยหรือการขาดสาร อาหาร แต่ก็มีมดลูกอักเสบส่วนน้อย ที่เป็นโรคที่ติดต่อกันทางการสืบพันธึ์ได้ครับ ถ้าพบโคเป็นแบบนี้มากในฝูงคงต้องมาเช็คดูกันละครับ อาจจะโรคจริงๆ หรือลูกโคตัวใหญ่คลอดยากทั้งฝูง หรือขาดสารอาหารหรือแร่ธาติบางตัวก็เป็นได้คงต้องคุยกันใน รายละเอียดครับ

watcharinp
User offline. Last seen 4 years 29 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/01/2011
Posts: 21
Points: 0

ขอขอบคุณ คุณแก้วเกษตรมากครับที่ให้ความกระจ่างครับ

Counter

  • Visitor Count: 142,938