"โลว์ไลน์ ภิวัฒน์" แนว ... เศรษฐกิจ 'ยั่งยืน'

SBS
User offline. Last seen 9 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/12/2010
Posts: 56
Points: 0

"โลว์ไลน์ ภิวัฒน์" ... แนวคิด ปรัชญา วิถีชีวิตเศรษฐกิจ "ยั่งยืน"
Lowline Philosophy ... SUSTAINABLE Economy

3dd
User offline. Last seen 7 years 10 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 1111
Points: 0

มีรูปเดียวหรือครับพี่

________________

ชวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน

________________

ชวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน

SBS
User offline. Last seen 9 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/12/2010
Posts: 56
Points: 0

"โลว์ไลน์ ภิวัฒน์" ... แนวคิด ปรัชญา วิถีชีวิตเศรษฐกิจ "ยั่งยืน"
Lowline Philosophy ... SUSTAINABLE Economy

SBS
User offline. Last seen 9 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/12/2010
Posts: 56
Points: 0

L O W Line Code
ถอดรหัส

L = ล : ลดต้นทุน (Lower maintenance costs) ลดอาหาร กินน้อยแต่ให้เนื้อมาก (Lower feed_Higher efficiency) ลดมลภาวะเพราะเลี้ยงด้วยหญ้าเป็นหลัก

O = โอ : โอกาส (Opportunity) สายพันธุ์โลว์ไลน์ผสมกับทุกสายพันธุ์ (Crossbreed) เพิ่มโอกาส เสริมประสิทธิภาพ ได้วัวโครงสร้างขนาดเหมาะๆ เพื่มโอกาส
เพิ่มกำไรผู้เลี้ยง

W = ว : วิน - วิน (Win- Win) สมประโยชน์ทุกฝ่าย วัวเลี้ยงง่าย ไม่เปลืองอาหาร ไม่เปลืองพื้นที่มาก ผลตอบแทนสูงกว่า (อ้างจากงานวิจัย)

Line = แนว วิธี วิถี

"โลว์ไลน์ ภิวัฒน์" แนวคิด ปรัชญา วิถีชีวิตเศรษฐกิจ 'ยั่งยืน'

Lowline Code 3 4 5 Lowline Code 3 4 5 Lowline Code 3 4 5 Lowline Code 3 4 5 Lowline Code 3 4 5

SBS
User offline. Last seen 9 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/12/2010
Posts: 56
Points: 0

"โลว์ไลน์ ภิวัฒน์" แนวคิด ปรัชญา วิถีชีวิตเศรษฐกิจ 'ยั่งยืน'
Lowline Philosophy ... SUSTAINABLE Economy

Lowline Code 3

SBS
User offline. Last seen 9 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/12/2010
Posts: 56
Points: 0

"โลว์ไลน์ ภิวัฒน์" แนวคิด ปรัชญา วิถีชีวิตเศรษฐกิจ 'ยั่งยืน'
Lowline Philosophy ... SUSTAINABLE Economy

Lowline Code 3 4

เปรียบเทียบ "โลว์ไลน์ ภิวัฒน์" กับ Red แองกัส (ภาพนี้คือการต่อสู้เพื่อเป็นจ่าฝูง -Boss - โลว์ไลน์ กำลังได้รับความนิยมมากใน USA มีการนำสายพันธุ์ Lowline มาเลี้ยงทดแทนวัวแองกัส Highline ตามเหตุผลข้างต้น กระทู้ 14 # 3

SBS
User offline. Last seen 9 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/12/2010
Posts: 56
Points: 0

SBS
User offline. Last seen 9 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/12/2010
Posts: 56
Points: 0

ข่าวดีรับปีใหม่ ๒๕๕๔

ประมาณกลางเดือนมกราคมนี้ จะมีการนำเข้า โลว์ไลน์แองกัส จากฟาร์ม ARDROSSAN LOWLINE STUD Australia มาที่ พรชัยฟาร์ม โดย ลุง (จ่า)สมหมาย สุภาพพรชัย 081-829-8425 ท่านเป็นสมาชิกก่อตั้งชมรมไทยโลว์ไลน์แองกัส (Founding Member)

วัตถุประสงค์ เพื่อกระจายโคเนื้อพันธุ์โลว์ไลน์แองกัส ไปทุกภูมิภาคในบ้านเรา ท่านใดสนใจติดต่อที่ พรชัยฟาร์ม ราชบุรี ตรับ

SBS
User offline. Last seen 9 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/12/2010
Posts: 56
Points: 0

"โลว์ไลน์ ภิวัฒน์" แนวคิด ปรัชญา วิถีชีวิตเศรษฐกิจ 'ยั่งยืน'
Lowline Philosophy ... SUSTAINABLE Economy

ARDROSSAN LOWLINE STUD Australia

SBS
User offline. Last seen 9 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/12/2010
Posts: 56
Points: 0

"โลว์ไลน์ ภิวัฒน์" แนวคิด ปรัชญา วิถีชิวิตเศรษฐกิจ 'ยั่งยืน'
Lowline Philosophy ... SUSTAINABLE Economy

ARDROSSAN LOWLINE STUD Australia ฟาร์มโลว์ไลน์ชั้นนำ เลี้ยงโคเพื่อให้อยู่ในแนวยั่งยืนด้วยหญ้าเป็นหลัก โดยนำโลว์ไลน์ไปผสมกับโคสายพันธุ์อื่นที่ฟาร์มดำเนินธุรกิจมาแต่เดิมเพือ่ให้ได้วัวขนาด Frame score 3 4 5 (ผมใช้คำว่า Lowline Code 3 4 5 เพราะคำว่า Lowline ผมหมายความถึงวัวทุกสายพันธุ์ที่กระชับโครงสร้างลงจาก Frame Score 7 8 9 เพื่อจะได้ L = ล O = โอ W = ว) ภาพกระทู้ # 8 สะท้อนความคิดนี้เป็นอย่างดี ครับ

SBS
User offline. Last seen 9 years 51 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 11/12/2010
Posts: 56
Points: 0

โลว์ไลน์ที่ ARDROSSAN LOWLINE STUD Australia มีขนาดใหญ่กว่า (Larger) ถูกใจมหาชนโดยเฉพาะคนอเมริกันซึ่งเป็นตลาดสำคัญของฟาร์ม ARDROSSAN และผมคิดว่าคนไทยแฟนโลว์ไลน์ก็อยากเห็น Lowline โครงสร้างสะใจเช่นเดียวกัน

ARDROSSAN NERON
โครงสร้างใหญ่ในกรอบของ Lowline Code 4 5

Counter

  • Visitor Count: 21,748