Congratulation !!! ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุริยา กิจสำเร็จ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 35 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

Thai Livestock ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสุริยา กิจสำเร็จ
ที่ได้รับมอบ ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสัตว์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2554

Big smile Big smile

ความภาคภูมิใจของชาวโคเนื้อครับ
Wink

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

NKC
User offline. Last seen 5 years 34 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 06/07/2012
Posts: 3114
Points: 0

ยินดีกับป๋าสุเป็นอย่างยิ่งครับ Party และขอให้ป๋าสุอยู่คู่กับวงการและพัฒนาวงการโคเนื้อให้ดียิ่งๆขึ้นเจริญก้าวหน้าตลอดไปครับ Party Party

chaiyos
User offline. Last seen 8 years 3 days ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 22/11/2010
Posts: 422
Points: 0

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ Love Love Love

pptt
User offline. Last seen 8 years 33 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 30/11/2010
Posts: 628
Points: 0

ขอแสดงความยินดีด้วยครับผม Laughing out loud

Microcline
User offline. Last seen 7 years 22 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 1318
Points: 0

ขอแสดงความยินดีด้วยครับป๋า Love Love Love

________________

สิ่งที่ดีที่สุด คือการที่เราได้อยู่ด้วยกัน

พอเพียงตามรอยพ่อ

________________

สิ่งที่ดีที่สุด คือการที่เราได้อยู่ด้วยกัน

พอเพียงตามรอยพ่อ

พ่อน้องอี๊ฟ
User offline. Last seen 7 years 40 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/03/2012
Posts: 822
Points: 0

Smile Love ยินด้วยครับป๋า. Party Love

cobalthailand
User offline. Last seen 9 years 8 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 07/12/2010
Posts: 22
Points: 0

ขอแสดงความยินดีด้วยครับป๋า

cowboy62
User offline. Last seen 5 years 49 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

ขอแสดงความยินดีด้วยครับผม Party

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

NP
User offline. Last seen 7 years 39 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/11/2010
Posts: 1030
Points: 0

Big smile Big smile
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
Party PartyZero Cattle
User offline. Last seen 7 years 11 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 29/03/2011
Posts: 480
Points: 0

Smile ถึงแม้ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ขอแสดงความยินดีด้วยคนครับ Party Party

คาวบอยทุ่งหญ้า
User offline. Last seen 6 years 35 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 19/11/2010
Posts: 3873
Points: 0

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ป๋า Party Party Love Love

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

________________

ค่ายวัวบ้านนอก อนุกูล ฟาร์ม (AGF)

เลี้ยงสัตว์ที่กินหญ้ายังไงก็ไม่ขาดทุน

....... คาวบอยทุ่งหญ้า.......

Counter

  • Visitor Count: 72,373