KPS Livestock Auction คร้ั้งที่ 8

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

ในงานประมูลโคเนื้อ KPS Livestock Auction คร้ั้งที่ 8 จากเดิมที่เคยกำหนดกันเอาไว้ว่าจะจัดกันในวันเสาร์แรกของเดือน ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 57 แต่เนื่องจากวันดังกล่าวนั้นมีการจัดงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน 2557 ขึ้น ที่ ม.เกษตรวิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม โดยวันที่ 6 จะเป็นวันประกวดโค ดังนั้นงานประมูลโคเนื้อ KPS Livestock Auction คร้ั้งที่ 8 จึงต้องเปลี่ยนวันมาเป็นวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 57 แทนครับผม Smile Smile Smile

[img][/img]

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ เพื่อคนที่ยังไม่รู้จะได้ไม่ตกข่าวครับ

wut_0606
User offline. Last seen 5 years 6 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 01/08/2012
Posts: 69
Points: 0

ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 57 นะครับ จะมีการประกวดโค ทั้งกำแพงแสนและก็บราห์มัน เสร็จจากการประกวดรุ่งขึ้นก็ประมูลกันต่อได้เลย มาครั้งเดียวได้ 2 งานเลยครับ

Counter

  • Visitor Count: 249,153