LIVESTOCK SUMMIT งานแสดงปศุสัตว์ระดับโลกสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

LIVESTOCK SUMMIT งานแสดงปศุสัตว์ระดับโลกสุดยิ่งใหญ่แห่งปี
3-5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ เมืองแคลมงต์-แฟรองด์ (ประเทศฝรั่งเศส)

งาน LIVESTOCK SUMMIT หรือ งานสุดยอดปศุสัตว์ คือ ศูนย์รวมผู้ประกอบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
โดยในงานสุดยอดปศุสัตว์ครั้งที่ 21 นี้ จะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าถึง 1,300 ราย และมีการจัดแสดงสัตว์ต่างๆ มากกว่า 2,000 ตัวจาก 70 สายพันธุ์ โดยงานจะจัดขึ้นในแถบภูเขามาสซีฟ ซองทราล ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นพึ้นที่ที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุดในทวีปยุโรป คาดว่าในปีนี้ จะมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 80,000 คน โดยในจำนวนนี้ 3,500คน เป็นชาวต่างชาติ
ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับบรรยากาศการเจรจาธุรกิจ การประชุมสัมมนา สัมผัสนวัตกรรมใหม่ และการแสดงรูปแบบต่างๆ มากมาย ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ศูนย์แสดงสินค้า Grande Halle d’Auvergne ณ เมือง แคลมงต์-แฟรองต์ ประเทศฝรั่งเศส

ปศุสัตว์และความภาคภูมิใจของประเทศฝรั่งเศส
ภายในงานสุดยอดปศุสัตว์จะมีการนำสัตว์ต่าง ๆ กว่า 2,000 ตัว มาจัดแสดง เพื่อแสดงสุดยอดศักยภาพของการปศุสัตว์ในประเทศฝรั่งเศส โดยแบ่งออกเป็นโคเนื้อจำนวน 750 ตัว (ฮอลล์ 3) โคนม 550 ตัว (ฮอลล์ 2) แกะ 400 ตัว (ฮอลล์ 5) ม้างานและม้าขี่ (ฮอลล์ 4) และนับเป็นครั้งแรกที่จะมีการประกวดโคระดับชาติถึงสองรายการใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ รายการที่หนึ่ง การประกวดโคเนื้อสายพันธุ์ Blonde d’Aquitaine (บลอนด์ ดะกิ แตน) และรายการที่สอง เป็นการประกวดโคนมสายพันธุ์ Abondance (อะบงดองซ์) แห่งเทือกเขาแอลป์ ประเทศฝรั่งเศส

จากจำนวนปศุสัตว์ที่นำมาจัดแสดงกว่า 70 สายพันธุ์ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความหลากหลายของปศุสัตว์ในประเทศฝรั่งเศส
ทั้งในส่วนของโคที่มีชีวิตและเนื้อวัว อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าประเทศฝรั่งเศสมีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเลี้ยงโค (เช่น น้ำเชื้อ ตัวอ่อน พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ โคสำหรับนำไปผลิตเป็นอาหาร เนื้อโคสดและแช่แข็ง เป็นต้น) งานสุดยอดปศุสัตว์ครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,300 ราย จึงเป็นโอกาสสำคัญในการพบปะและทำความรู้จักกับผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ของฝรั่งเศสทุกด้านได้ในงานนี้งานเดียว ในพื้นที่การจัดแสดงกว่า 170,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็นส่วนแสดงสินค้าต่างๆ เช่น อุปกรณ์และเครื่องมือปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์และยารักษาโรค อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการผลิตนม เครื่องจักรทางการเกษตร เป็นต้น

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ศูนย์รวมของนักธุรกิจนานาชาติ
งานสุดยอดปศุสัตว์เป็นที่รู้จักในระดับสากลมากขึ้นทุกปี สำหรับในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศถึง 160 ราย จาก 20 ประเทศ เพื่อพบปะกับลูกค้าเก่าและทำความรู้จักกับผู้อยู่ในวงการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ฝรั่งเศส ในด้านผู้เข้าร่วมชมงาน

คาดว่าปีนี้จะมีผู้ชมต่างชาติจำนวน 3,500 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก เมื่อปีที่แล้ว ในจำนวนผู้เข้าชมงานจากต่างชาติ ทางงานฯ ได้
มีโอกาสต้อนรับผู้ชมงานจากประเทศจีน 22 คน ชาวมองโกเลีย 8 คน คาซัคสถาน 23 คน มาเลเซีย 2 คน และ ออสเตรเลีย 2 คน โดย
ได้มีการจัดตั้ง International Club ภายใต้การดูแลของ ADEPTA (สมาคมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคเกษตรกรรมนานาชาติ) เพื่อทำหน้าที่พาแขกต่างชาติชมงานและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ตลอดจนเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญและด้านพันธุกรรม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่เตรียมไว้สำหรับคณะผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ เช่น
* งานสังสรรค์ปศุสัตว์นานาชาติ จัดขึ้นในตอนค่ำโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมเพื่อการพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ ซึ่งจะมีการนำโคและสุกรสายพันธุ์ต่างๆ มาจัดแสดงอย่างครบถ้วน
* การเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์ หน่วยงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรกว่า 20 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทคนิคและล่ามคอยอำนวยความสะดวก
*การเข้าร่วมประชุมเสวนาระดับนานาชาติในหัวข้อต่างๆ

ทั้งนี้ ในส่วนของการประชุม LIVESTOCK SUMMIT นั้น จะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้อยู่ในวงการปศุสัตว์ที่จะได้รับทราบข้อมูลใหม่ๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการเกษตรกรรม โดยจะมีการจัดประชุมอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ และกิจกรรมหลากหลาย ตลอดทั้งสามวันของการจัดงาน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.sommet-elevage.fr
www.facebook.com/sommet.elevage
ฝ่ายข่าว
Benoît DELALOY
Responsable international
SOMMET DE L’ELEVAGE
17 allée Evariste Galois
63170 Aubière - France
Tel.: +33 4 73 28 95 13

หรือติดต่อ
ฝ่ายการพาณิชย์ – ยูบีฟรานซ์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
รัชนีกร เมฆฉาย
โทร: +66(0)2 352 4119
อีเมล:
เว็บไซท์: www.ubifrance.com/th

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ใครว่างก็เชิญนะคร๊าบบบบบ เก็บภาพมาฝากกันบ้าง
หรือต้องการเด็กช่วยยกกระเป๋าก็บอกได้เลยคร๊าบบบบบบบ
Big smile Big smile

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ขอบคุณข้อมูล จากน้องกราเจี๊ยบเพื่อนชาววัวนะจ๊ะ
Love Love

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

ka_Jeab
User offline. Last seen 8 years 32 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 17/12/2010
Posts: 507
Points: 0

ขอบคุณพี่ไก่มากๆเลยค่า....วันที่ 20 นี้ เรามีนัดกันนะคะพี่ไก่ Big smile Big smile Big smile Big smile

________________

ลูกกะจ๊อก...ที่นิตยสารเพื่อนชาววัว

________________

ลูกกะจ๊อก...ที่นิตยสารเพื่อนชาววัว

Microcline
User offline. Last seen 7 years 23 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 16/11/2010
Posts: 1318
Points: 0

เห็นขลุมวัวเค้าแล้ว นึกถึง ฮันนิบาล เล็คเตอร์ เลยครับ บรื๋ออออ... Oups Oups Oups

________________

สิ่งที่ดีที่สุด คือการที่เราได้อยู่ด้วยกัน

พอเพียงตามรอยพ่อ

________________

สิ่งที่ดีที่สุด คือการที่เราได้อยู่ด้วยกัน

พอเพียงตามรอยพ่อ

katoy2523
User offline. Last seen 5 years 21 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 25/07/2012
Posts: 1186
Points: 0

สุดยอดครับพี่ไก่ ประเทศเรามีตัวแทนไปเข้ารวมไหมครับพี่

________________

ขยันทำ ไม่ขยันพูดพล่าม สักวันเราจะมีกิน

________________

ขยันทำ ไม่ขยันพูดพล่าม สักวันเราจะมีกิน

NKC
User offline. Last seen 5 years 35 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 06/07/2012
Posts: 3114
Points: 0

ทำไมเค้าต้องคล้องรวมกันด้วยครับนึกว่าเค้าแข่งวัวลานล่ามเหมือนกันเลยครับ Big smile

ดงประดู่ฟาร์ม
User offline. Last seen 6 years 36 weeks ago. Offline
เจ้าบ้าน
Joined: 24/10/2010
Posts: 12189
Points: 0

ขอบคุณน้องเรย์แห่ง Cobal Magazine ด้วยนะครับ ที่ส่งข้อมูลมาให้เช่นกัน
Laughing out loud

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

________________

ศรัทธา คือ การเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่เห็น และรางวัลแห่งศรัทธาก็คือ การได้เห็นในสิ่งที่คุณเชื่อ

Counter

  • Visitor Count: 73,776