Pattaya International Livestock Show 2012 Go Inter!!!

cowboy62
User offline. Last seen 5 years 20 weeks ago. Offline
เจ้าของฟาร์ม
Joined: 21/12/2010
Posts: 2594
Points: 0

Show Results from Pattaya International Livestock Show 2012 Love
http://brahmanjournal.com/brahman/?p=9606

ปล. ต้องขออภัยเจ้าของโคที่ได้รับรางวัลทุกท่านที่ไม่มีภาพของโคแต่ละตัวปรากฎขึ้นสู่สาธารณะ
เนื่องด้วยผมได้ส่งอีเมล์รายละเอียดผลการประกวด+รูปภาพ ตามคำร้องขอไปยังบรรณาธิการของวารสาร The Brahman Journal ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 55
โดยช่วงนั้นก็มีงานประกวดโคทั้งในและต่างประเทศหลายรายการพอสมควร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความตกหล่นในการอัพเดทข้อมูลของทางเว็บไซต์ปลายทางบางประการ จนอาจทำให้ลืมลงรูปภาพประกอบได้ Smile
ผมขออภัย มา ณ ที่นี้ อีกครั้งครับ Party

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

________________

จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน...Stockmanship

Counter

  • Visitor Count: 4,439